Päevikud


esdoll
22, Washington, USA

 Undoubtedly, “digisexuals”—intimacy with non-human machinery or artificial intelligence, is a newly born term even among the many niche sexual habits, but in the eyes of many futurists Here, it represents a kind of cyberpunk life that is bound to come.


David Levy, author of “The Sex and Love of Robots,” wrote: “The love between humans and robots will be as normal as the love between humans. Machines and artificial intelligence will end the human relationship Anxiety and incompetence… Nowadays, people with empty lives have great needs. They have no one to love, and no one to love them. If these miserable people are accompanied, then our world will become a A happier place.”

A survey of more than 2,800 18-year-olds in the United Kingdom showed that more than one-third are willing to date a robot, 21% said they would accept sex with a robot, and 72% of the respondents believe that robot skills should be better. Superb, will not dislike specific details.

 

Just as artificial intelligence has quietly invaded all aspects of life and operation at the bottom of society, when many people think of “digital sex,” they think of the female character played by Alicia Vikander in the movie “Machines”. The robot “Eva”, or Angela the female robot in “Westworld”. But in fact, many people (especially men) living in the mobile Internet era have indulged in pornographic products enhanced by soft artificial intelligence, such as adult artificial intelligence chat software.

 

In April last year, the…


vähem kui päev tagasi
aleks30
63, Põlva, Eesti

...Peamiselt teeniti seejuures suhkrukontrollidega,mille osatätsus tollimaksude kogulaekumises tõusis kunu 42%-ni.Teisalt polnud eraldumispüüdlused maaiamajandususes varem nii intensiivsed kui suue depressiooni ajal.Kõige rohkem kannatasid suurriikiide autaikiapoliitika tõttu loomulikult väikeriigid See oli paratamatuse tõdemine(Janusson 1932:6).Tõepolest ainulit,et Eesti oli nnde sõnade ilmumise aegu valinud Saksaaa ( jäik valuutakontroll),mitte Suurbritannia (naelsterlingi kohanemine nõudlusele) tee.Samas ajandas teiste odavnev vääring neist riikidedst importima,mis omakorda kahandas Eesti Panga kulla ja välisvaluuta varru:1930.aasta teisest kvartalist hakkasid Eesti Panga välisvarad kiiresti vähenema,jõudes madalseiseisu 1932.aasta kolmanda kvartali lõpuks (vastavalt 31 ja 18,9 miljoni kroni väärtuses).Sedamööda langes kulla ja välisvaluuta kattemäär Eesti Panga jooksvate kohustuste suhtes 41,5 %-ile ehk väga lähedale Eesti Panga põhikirjaga sätestud 40 %-ile.(Eesti majandus 1934:108).Inglise naela kulla aluselt lahkuise hetkel moodustas välisvaluuta Eesti Panga välisvaluuta ja kulla kuvarust 75 %,mis omakorda koosnes põhilisel naelsterlingies nomineetitud varadest.Eesti keooni seotus naelsterlingiga tähendas ühtlalsi seda,et kursiki vähendamiseks nii pallju kui võimalik oli enamik siinsete ettevõttete ekspordilpigutest sõlmitud naelsterlingisKrooni senise kullaväärtuse hoidmine ei tähendanud seega mitte üksnes Eesti kaupade kiiret kallinemist Suurbritannia ja Suurbritanniale järgnenud riikide turgudel,vaid ka  riigi ameliku valuutaresevi väärtuse järsku kukkumist.Ingilise naela odavnemisega mitte kaasa läinud Eesti Pangale tähendas aee 4,8 miljoni kroonist kursikahjumit,mis moodustas 72% panga 1931.aasta kogukahjumist ( Eesti Pank 1934.a,,1935:104)See jäi ka ainsaks krooniaja aastaks,mll Eesti Pank lõpetas kahjumiga. 


Саша
23, Moskva, Venemaa

Ювелирные изделия бывают трех групп – украшения из драгоценных металлов, недрагоценных металлов и неметаллических материалов. Самыми дорогими и привлекательными, как правило, являются изделия из драгоценных металлов – серебра, золота и платины. Люди обоих полов, разных культур, возраста и положения в обществе носят ювелирные изделия из золота и серебра, платина же считается больше мужским металлом.

Ювелирных изделий на человеке не должно быть слишком много. Надеть на себя несколько золотых цепочек и кулонов, самые большие серьги, все золотые кольца, что только хранятся в шкатулке с драгоценностями, – довольно частая ошибка женщин, которые хотят выглядеть красиво, но не одарены чувством вкуса. Однако на самом деле вкус можно и нужно развивать. Научиться носить ювелирные изделия со вкусом помогут наши советы.

Ювелирная цепочка – украшение на века

Одними из самых часто используемых ювелирных изделий являются цепочки и кольца, сами распространенными металлами – серебро и красное золото. Серебряные и золотые цепочки многие из нас носят с самого детства – в юном возрасте чаще всего с подвеской-крестиком или подвеской «знак зодиака».

Серебряные цепочки не являются нарядными украшениями, их можно носить в повседневной жизни, но не стоит надевать для выхода в свет. А вот серьги или клипсы и брошь будут уже лишними, даже если они куплены полным комплектом, носить их стоит не все сразу.

Золотое кольцо – особенное украшение

Массивное золотое кольцо или перстень с крупным блестящим камнем гармонично вписываются в образ умудренной опытом дамы, знающей толк в драгоценностях. Однако такие кольца не рекомендуется носить хрупким женщинам с миниатюрной фигурой и маленькими пальцами, они также неуместно выглядят на…


esdoll
22, Washington, USA

Since ancient times, regardless of men and women, the highest fantasy in love is to have a perfect partner tailored for oneself. A new covid-19 coronavirus epidemic has amplified our original loneliness, intimacy and panic. An unexpected technological invention has once again surfaced: during the covid-19 coronavirus epidemic, global sales of sex robots have increased by 75%. Are we really going to start dating with sex robots?

Sex Robots Give not only sex, But Also Companionship

Henry, how are you doing today? “Matt McMullen asked the person sitting on the sofa in the test room. “It’s okay, dear” Henry replied: “When are you going to have dinner with me?” “Later, McMullen exchanged opinions with the artificial intelligence experts around him. They felt that Henry’s answer could be more “realistic” and “reasonable”. “In the relationship between the sexes, women pay more attention to emotional communication, so His performance should be even better to add his charm. Said McMullen.

Henry is 1.8 meters tall, has deep facial features, dark complexion, strong chest muscles and eight-pack abs. However, he is not a living person, but a new generation of sex robot developed by Realbotix founded by McMullen, priced at 12,000 Dollar. It is provided by the top silicone doll manufacturing company Realdoll, combined with the artificial intelligence deep learning platform Realbotix and Amazon Alexa voice system, and can also be customized according to customer needs (shape and length), designed to meet the physiological needs of female users and Accompanying needs.


aleks30
63, Põlva, Eesti

...keemiatööstuses lausa 62% ja energeetikas 17%.Mäetööstuses tervikuna oli langus väga väike -0,6%.Tööbörsidel ja töövahatalituskontoreis registreeritud töötute ja tööotsijate arv saavutas 17 000-ga maksimumi 1933.aasta veebruaris (1928.aastal samal kuul oli see olnud 47 000;Eesti arvudes 1920-1935,1937:336).Suure deressiooni aastatais iseloomustab kõikjal maailmas impordi ja valuutapiirangute kiie laienemine ning suunumus autarkiale,mis 1930.aastate teisel poolel veelgi süvenes.Jooksevhindades vähenes vaadevatel aastatel Eesti eksport 64% ja import 70%,samas kui 1927.-1931.aastal keskmistes püsihidades oli langus vastavalt 21 ja 52%.Selle põhjuseks oli üldine impordinõuluse langus,metsasaaduste ekpordis oli oma osa aga ka Nõukogude Liidu poosel dumpinguhidadega metsamaterjalide müügil,mis surus niigi madalad maaliaturu hinnad veelgi rohkem alla.Enamgi veel,Venemaa haistis neil aastatel ka uut ärategemise võimalust Eestlle,mida väljendab kas või NSV Liidu läbi aegade madalaim osatahtsus Eesti ekspordis -vaid 0.4 ja 1,9% vastavalt 1932.ja 1933.aastal.Linaeksport hakkas järjest rohkem kammitsema tselluloosist toodetava kunstsiidi võidukäik.Majandusliku tõusu aastatele iseloomuks olnud passiivne maksebilass pöördus 1931.aastast positiivseks,mis võimaldas ohjata väliskohustusi.Eesti seisis raskete valikute ees,eriiti pärast seda,kui meie ekspordi peamine shtmärk Suurbritannia (28 % koguekspordist 1931.aastal) 21.septenbril 1931 oma vääringu kullat lahti sidus ja lasi mõneks ajaks naelsterlingi ,,ujuma''..Tulemuseks oli naelstelingi odavnemine endistviisi vana kulla pariteedi juurde jäänud krooni suhtes.1932..aastaks kekmiselt 27.%.Rootsi seevastu loobus krooni seotusest kullaga juba kaheksa päeva Suurbritannia vastavat otsust,mõistes,et oma peamise kaubanduspartneri suhtes vastuvoolu ujumine lõpeb varem või hiljem hukauslikut Rootsi majandusele.Üsna pea järgnesid talle teised Skandinaavia maad ja Soome.Koos Suurbritanna ja rema asumaadega oli nende riikide osatähtsus Eesti ekspodis 1930.aastal kokku 48 %.Sedamööda kuidas odavnesid nende riikide värinud,halvenes Eesti konkurentsivõime sealsetel turgudel.Riigi majandus poliitkas reageeriti sellele riikliku adminitreeriva sekkumise tugevdaisega ( valuutakonroll,administratiived…


esdoll
22, Washington, USA

Loving someone may betray you but if you are loving a Asian sex doll, this will always there with you.

With the changed generation, people are doing great works and with modern works, they are preparing the best quality of life enjoying that could make life easier. There are some companies that provide you the best quality of sex doll as a lover without having the problem related to the tasks. Sex Life is one of the most important things that may give you a variation in your lives so you won’t have more trouble with life girlfriend at the same time. The realistic Asian sex dolls are always a better option that will surely give you a better option at the same time. They can give you anything you want so you can spend the colorful and pleasurable night at the same time.

These are nothing but something a better option so you can do whatever you want to do in this manner. They can give you all that you want to do but something that you have to think is always a better option so you could have satisfaction in your mind without being in tension. These are nothing but a love doll made with silicon but you can treat them as you treat a girlfriend. You can kiss them, or you can share a bed with them without trouble. They have everything that a girl has except emotions and moments. Moreover,…


esdoll
22, Washington, USA

Choosing the best silicone sex doll that you may also call a realistic sex doll is far easier and hassle-free. You have to adopt the right mode of search that is convenient for and place your order. There are a number of renowned online stores that are bringing to you high-quality and latest real sex dolls that are sure to enhance your pleasure of life. You have to go through the details, add to cart the right one, and place your order accordingly. Prices are competitive and backed by attractive discounts. Some of the best quality and latest silicone sex dolls include, but not limited to:

163cm H Cup Jasmine Silicone Sex Doll

168cm Hailey Lifelike Full Solid Body Men Sex Doll

Clarissa Premium Real Sex Doll – 158cm

170cm European Sexy Supermodel Lady Sex Doll – Bunny

170cm Cute Supermodel Lady Sex Doll – Elaina

In addition to this, you can also choose a variety of other sex dolls that are made of different types of material. Some of the latest dolls include, but not limited to China Beautiful Girl Silicone Sex Doll – 168cm ZHIYIChristmas Cosplay Girl Sex Doll – Gabby 165cm, and 140cm Marcelle Full Sized Realistic Heating and Intelligent Silicone Sex Doll. Not to mention the availability of 155cm D Cup TPE Sex Doll – Kumi that…


esdoll
22, Washington, USA

After the start of the Second World War, after the Axis and Allies entered into a global war, men had left their homes for a long time, and the pressure of the war caused them to overindulge their sex lives. Unfortunately, many soldiers contracted venereal diseases. In order to improve combat effectiveness and reduce the risks in this regard, Heinrich Himmler decided to develop a series of clean and realistic sex dolls and set up a sex doll studio on the front lines of the war to reduce the soldiers’ sexually transmitted diseases through regular disinfection. probability.

The German SS charged on the front line, and the logistics unit followed the army with trucks full of sex dolls. After ambushing the logistics unit, the Allies harvested a large number of sex dolls. We would definitely find it ridiculous to find this scene.

This sex doll project is centered on the German Hygiene Museum in Dresden. It was supervised by Franz Tschakert, a well-known technician and synthetic material expert at the time. It was initially supervised by Dr. Joachim Mrurgowsky of the SS, and later by another Danish named Olen Hannussen. The research team also included a psychiatrist, Dr. Rudolf Chagheimer, and an art student and sculptor named Arthur Link. The study period is from June 1940 to January 1942.

Rudolf Chagheimer suggested that sex dolls must be realistic enough to keep soldiers away from prostitutes who are afflicted with venereal diseases. And these sex dolls must also be…


aleks30
63, Põlva, Eesti

24.oktoobril 1929 ( mustal neljapeval) lõhkes New Yorgis bõrsimull.11.mail 1931 kuulutati välja Austria suurima ja kogu Kesk-Euroopa ühe mõjukama äripanga Credittantslti makseejõuetus,mis sisulislt vallandas pangakriisi Euroopas.21.septembril 1931 lahkus Inglise nael kulla aluselt,misjrel see tunduvalt odavnes.Need on vähesed,kuid olulisemad pidepunktid ka Eesti majanuduse edasise arengu seisukohalt.Hilisemate hinnnagute kohaselt vähenes maailma sisemajanduse kogutoodang aastatel 1929-1932 15%,kus rohkem,kus vähem.Tööstustoodang vähenes neil aastatel USA.s,Suurbritannias,Prantsusmaal ja Saksamaal vastavalt 46,23,24 ja 21 %,nende riikide väliskaubanduse käive aga vastavlt 70,60,54 ja 61 % (Blum jt 1970:885).Surutis tabas väga valusalt ka võrdlemisi avatud Eestit.Tõsi,Eestise jõudis kriis mõnevõrra hiljem -nii majanduses tervikuna kui ka tööstuses avaldus see tervalt alles 1931.aastal.Osujõuline nõudlus Eesti toodangule iseanis põllumajandussaadustele langes järsult nii sise-kui ka välisturul.Hinnalangus siseturul ( võrreldes 1929.aastaga olid hullgihinnad langenud 1932.aastaks keskmiselt peaaegu 42%) seadis raskesse olukorda tootjad,sest oma toodangu eest saadi sageli vähem,kulutatud selle tootmiseks vajalikele materjalidele.Eriti rasksse olukorda satuti võlgade teenindamisel.Keskmised ekspordihinnad langesid seejuures lausa 54%,mida võimendas ,,ujuma'' lastud Innglise naela odavnemine.Erinevalt enamikust naelsterlingiga seotud vääringuga riikidest ei Eesti devalveerimisega kaasa,mis põhjustas krooni üleväärtuatuse teiste valuutade suhtes.Ehhki impordihinnad langesid (keskmiselt 38%),osutus see ebappiisavaks,et korvata eksopordis kaotatud tulusid ( Eesti majadus 1938.a.,1939:124).Tööstuses langes toodang ja suurenes tööpuudus.Suurtööstuses vähene hõivatute aastakeskmine arv 1929.aasta 30 884-lt 24 876-le 1932.aastaks ehk viiendiku võrra.Netotoodagu langus oli samal ajal oli 18 %,kusjuures kusjuures enim kannatasid ekpordile orienteerirud harud,nagu puidu-ning tselluloosi-ja paberitööstus,kus langus oli vastavalt 59 ja 53 %..Metallitööstuses vähenes netotoodang 23% ja toiduainetetööstuses 17%.Seevastu põlevkivi tarbivates harudes tootmine isegi kasvas:keemiatööstuses lausa 62% ja energeetikas 17%.Mäetööstuses tervikuna oli langus väike- 0,6%.Tööbõrsidel ja töövaetalitluskontoreis registreeritud töötute ja…


aleks30
63, Põlva, Eesti

--- Juhan Jausson on tõdenud (Janusoon 1932.8),et (t)ootmisalade kui ka rahvusliku mahutuse vahekordade järele Eesti kuulub industriaseerimiselt madal astmel olevate riikide hulka.Ekstensiivse tootmisala valdav ülekaal võimaldab ainult aeglast üldmajanduslikku arenemist,sest kapitalikogumine sellise majandusliku struktuuri juures on väike,nii ulatuslikult kui kiiruselt,Sellise struktuuri paremuseks on suheteliselt suueam stabiisus,mis positiivse nähtusena ilmneb ertti surutise ajajärkudel.Põllumajandusliku tootmisala valdav ülekaal määrab meil ka suhteliselt rahvarvule võrdlemisi madala rahvamajandususliku kogutoodangu.Anntud juhul oli suuresti tegemist varjatutud tööstusega maal.Linnad ei suutnud parmagi tahtmise juures tarbida kogu põllumajanudustoodangut (1934 aasta rahvaloenduse andeil elas linnades ja alevtes -viimastele,v.a Võõpsule anti 1938.aastal linna staatus-vaid 31 % Eesti rahvatsikust;1.jaanuaril 1940 -32%),mistõttu isegi madala tootlikkusega põllumajanduse toodangu peamiseks turustamisvõimaluseks jäi ekprot.Sel juhul tuli aga konkureerida väga paljude Euroopa riikidega,samuti Austraalia ja Uus-Meremaaga.Neil aastatel tehtud katset võrrelda riike kogutoodangu või siis-tulu pooleston enim tunnustatud Briti ja Austraalia majandusteadlase Colin Clarci võrdelevad hinnangud ajavahemiku 1925-1934 kohta,mida peetakse üldse esimeseks katseks taandada erinevate riikide rahvatulu ühe elaniku,antud juhul hõivatu kohta USA dollaritele,arvestades seejuures dollari ostujõu erinevust igas antud riigis.Coln Clarc on võrrelnud 28  riiki,kelle hulgat on välja toodud Euroopa riigid.Neid ei saa võtta lõpliku tõena mitmesugustel põhjustel,nagu riikide algandmete ernev usaldusväärsus ( ühtse arvutusmetoodika puudumina),raskused ostujõu pariteedi määramisega,hõivatute määramise kriteeriumi lahknevus riigiti jmt.Ka hilisemad Rahvasteliidu toodud andmed hinnangulised ja toetuvad seejuures väga erineva olemusega allikatele ( statiskaametid,keskpangad,ükisiktedalste arvutuse,Eesti puhul näiteks Konjunkutuuriistituudi arvutused jne).Selliste võrdluste esinduslikkus põrkub lisaks veel asjaolule,et nn valuutakonrolliga riikides olid rahvusvluutade vahetuskursid vähemal või rohkemal määral kunstlikud.Mingil määral saab siin Eestit võrrelda vahest üknes teiste naelsterlingitsooni arvatud riikidega.Ettevaatvalt võik öelda,et 1936.aastal oli Eesti…


← eelmine 1 2 3 4 5 ... 7184 järgmine
Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.