Päevikud


vähem kui päev tagasi
aleks30
62, Põlva, Eesti

... Suurm osa ülikoolis käinud meestest oli I maalimasõja ajal kiirkorras koolitatatud või juba varem reservohvitseriks saanud nng võidenud rühma,-kompanii,- pataljoni või rügemendiülematena  ka Vabadussõjas.Otto Tief oli Kalevlaste maleva ja Karl Einbuni Tartu kooliõpilaste pataljoni ülem.1905.aasta revolutsiooni ajal põrandaaluses võitluses osalenud ja vangiki olnud Otto Sternbeck oli Vabadusõjas polguülem;hiljem sai temast Eesti kindralmajor ja teedeminister.Eesti riigi loojate kogemustepagasisse kuulusid enamasti õpingud venekeelses ülikoolis koos pahepoolesete vene üliõpilastaga,osavõtt,1905.aasta revoutsioonist kas Jaan Tõnissni juhitud 

12.12.2019
Allan
32, Tartu, Eesti

Tere tutvuks ise 32
Laser Lab
22, New York, USA

Are you exhausted from shaving, tweezing, or waxing the unwanted hair, at that time laser hair removal is the right alternative for you. Unwanted hair removal from different parts of the body is not just tiresome, but on the other hand is a remarkably exhausting duty, which should be performed on the normal pause. Over it, the method goes with the fear of cutting skin and often bringing about patches. With laser hair removal in Dubai, the method has turned out to be easier and hassle-free.


According to the laser hair removal process, a laser beam hits the person's hair follicle after going by the skin. The severe warmth of the laser injures the hair follicle, which limits future hair growth. Laser hair removal sufficiently reduces hair growth and usually takes several laser hair removal sessions to influence of the unwanted hair. The laser hair removal is most determined on zones, for example, female facial hair, two-piece line hair & back hair for men. The method is most suitable for individuals with light skin & dim hair.


On the off chance that you have a problem or question, you can generally recommend a Dermatologist specialist Dr. Lola Ali Muhammad and find answers to your questions! Laser hair removal treatment has been characterized by five strategies. Even though they are for the most part excellent, yet they work on the same pattern of changing over light to warm delivering the result of the laser. Lasers can precisely…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Vabadussõja tunnutatatud kangelasteks on mehed,kellel on miitu Vabadusristi.Kolme Vabadusristi kavalere oii üheksa,nende seas Julius Kuperjanov,soomuronglased Anton Irv,,Karl Parts,Oskar Luiga ja Eduard Nps,polguülemad Johann Schmidt ja Aleksander Seiman,suurtükialleva Lembit komandör Jaan Klaar ning polguülem hiljem 3.diviisi staabiülem Nikolai Reek.Kahe Vabadusristiga autasustati 57 eestlast,nende seas kindralmajor Laidoner,ning pea ja sõjaminister Päts;ülejäänud olid sõjaväelased.Välismaa vabatahtlikst said kaks Vabadusristi Soome vabatahtlike ükuste ülemad Martin Ekström ja Hans Kalm ning Taani vabatahtlke üks juhte Richard Borgelin.''

EESTI VABARIIGI ÜLESEHITAMINE 1918 / 1920-1934:EESTI RAHVAS JA EESTI POLIITIKA.,,Demokraatliku Eesti sisepoliitika kui 1934.aasta riigipöördeni oli turbulentne.Sellel on palju põhjuseid need olid sarnased pärast I maailmasõda sündinud teiste Ida-Euroopa riikidega.Enamk noori rahvusriike alustas demokraatlikuna,kuid demokraatiakogemust neil ei olnud.Eestis on küll kirjutatud poole sajandi jooksul talupojaseisuse vallaomavalitustuses ning alates 19.sajandi lõpust ka linna volikogudes,kuid ka väga pikk kommunaalkogeus kasvab harva riigi mehelikkudeks.Nelja Vene Riigiduumasse oli kuulunud 13 eestlast:Jaan Tõnisson,Oskar Rütli,Karl Hellat,August Lubi,Kaael Pars,Anton Jürgenstein,tõnis Jürine,Mart Muten,Peetet Pärn,Aleksandet Terras,Martin Schulzenberg,Juhan Oras ja Jaan Raamot.Enamikus uutes riikides kehtestati kohe üldine valimisõigus ( Eestis 1917.aasta suvel Maaäpeva valiisee ajal),mis tõt poliitikasse palju erinevaid huvisid ja niiviisi ka palju omavahel vaenusevaid erakondi.Võrgluseks -- Suurbritannias kestis valimisiõiguse laienemine terve sajandi,alates 1832.aastast kuni naiste täielku valimisõigusen 1928 aatal.Enne seisuste kaotamist 1917.aasstal kuulis eestlaste absoluutne enamus talupojaseisusse.Oma aadel puudus ja paremal järjel eesti linnakodanike kiht,kes end veel teises põlvkonnas eestlaseks pidas,sündis alles 19.sajandi viimasel kümnendil.Suure hulga ilma maata või vähehe maaga meeste naiste,sulaste,rentnike ja mõisatööliste paamine eesmärk oli maasaamine.Seda soovi jagas ka enamik mehi ja naisi,kes 20.sajandi alguse tööstuslik tõusu aastael olid linnaesse läinud ning sõja ajal…


john ceira
19, Sõmerpalu, Eesti

Write Your Paper proposes to you the most trusted review platform, that will help you to make the right decision and to pick the very nice service of paper writing or cheap reliable essay writing service. For all those who are studying now or just need a paper, then it is the best and the fastest solution for you to take into consideration the actual Essay services reviews from the best website Write Your Paper.

The web page of Write Your Paper is a very simple, but efficient site. You can find out there more about each and every essay writing service from the online world. The most popular and spread platforms that helps people to get high marks and qualifications and ease their lived for a good purpose, now are available on Write Your Paper, where are thoroughly reviewed and proposed to your attention. If you do not know which service to trust, then you came right on the website of Write Your Paper.

Write Your Paper is a very popular and trusted platform that unifies a lot of nice platforms of essay writing service. You can discover for you new things that will definitely help you choose the best option for you and you can really trust this service, which provides only verified reviews and will always have just reliable info. If you need a qualitative service, then the best way to select the most suitable one is to read the reviews about it. One more…


john ceira
19, Sõmerpalu, Eesti

What is a research paper?

A research paper writing services is basically a type of academic writing that should have theoretical and significant data that has gone through proper in-depth research. Take the five-paragraph expository essays of your high school days and imagine them on a more detailed—more epic—scale! They may also contain arguments based on a thesis with vital evidence from various helpful and reliable sources.

Though writing a research paper may seem painstaking and difficult at first, it really isn’t all too complicated once you know what proper steps you can follow to make it easier. It may be challenging because of the intensive research that it needs, but it doesn’t have to be frustrating for anyone. Before starting the steps, be sure you have enough note paper, various colors of highlighters (for your research markings) and index cards. Also take note, that reading the checklist regarding research ethics could also be of big help for you and writing your research paper.

Start off by following these essential steps:

Select a topic that inspires youFind reliable sourcesOrganize your notesBrainstorm a substantial outlineWrite a first draftRead through first draft and re-writeEditProper research

A great place to do reliable (quiet!) research for your sources is the library. There are various potential references available there and countless books, published articles, journals, etc.—not to mention free Internet access—that you can go over to find exactly what you need. Try finding yourself a cozy place, away from distractions, where you…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Ka lennukeid,millest esimene  langes Eesti vägefe kätte juba 1919.aasta jaanuaris Narvas,rakendati vähe.Eesti mereväe tugisambks hävtajaad Spartak  jaAvtroil,mis Eesti lipu all kndsid nime Vambola ja Lennuk.Oli ka hulk väiksemaid laevu.Merreväe üle oli kontraadmiral Johan Pitka,talle järgnes novembris asekapten Johanne Herm.Sõjaministri ja peaminisrti õlli ühendatud Konstntin Pätsi komandas ajutises valitususes  ja 8.mail 1919 ametisse astunud Otto Strandmini valtsuses.18.noverist kuni 1920.aasta juuli lõpuni riiki jutinud Jaan Tõnissoni valitsuse sõjaministesr oli August Hanko.Eesti kõrgemasse väejuhatusse kuuulusid sõjaväegede ülemjuhtaja kindralmajor Laidoner,peastaabi ja tagavaraväe ülem Andres Larka,operatiivstaabi ükem,hilisem ülemjuhataja alapolkovnik Jaan Soots,kindralstaabi vailtuse ülem alampolkovnik Jaan Rink ning operatiivosakonna ülem kapten Paul Lill.Sõjaministeeriumi varususvalitsuse ülem oli Rudof Reiann.''

Rahuläbirääkimiste vältel järgnes üks punase rünnak yteisele,kuid kõik need varisesid viimase jõu välja pannud eestate kaitases kokku.Laidoner oli toonud Viru rindele õieaegselt 3.diviisi ja andud rindelõigu Lätis lätlastele üle.Vinu rindel olid eestlsed esialgu pidurdanud vastast Luuga jõel,taandudes detsembris Narva-eelsele kaitseliinile ja siin rasketes lahingutes punaste edasitungi seisma pannud.Korra õnnestus punastel linnast lõunas Krivasoo juures üle Narva jõe tungida,kuid läbimurre likvideerti kiiresti.Punast jõud kuranti välja ja need polnud uueks pealeungiks enam võimelised.Lõpuks vaikisid 3.jaanuaril 1920 relvad . jõusse astus relvarahu.Järgnes pea kuu pingsaid läbirääkiisi,kuni rahuleping oii allakijutaiseks valmis.Eesti sõlimis rahu soodsatel tingiustel,saaes osa Venemaa kullafondist.Eesti oli üks esimesi riike,kes Nõukohude Venemaad tunnutas.Vastutasuks tunnustas Venemaa igaveseks ajaks Eesti isesisvust.2.veebruaril 1920 kirjutati rahuleping Tartus alla.Lepingu allalkirjutamise järel ütles Jaan Poska,et esimest korda 700 aasta jooksul otsustab Eesti ise on saatuse üle.

RAHVUSVAHELINE TUNNUSTUS: ,, Rahuleping Nõukogude Venemaaga lõpetas Eesti jaoks sõja,kuid ei toonud kaasa rahvusvahelist tunnustust.1920.aata jooksul sõlimisid pea kõik naaberriigid…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Laguneva Loodearmee kannul tumgisid Eesti piiideni Punaarme 7.armee diviisis,kelle eesmärgiks oli ületada Narva jõgi ja vallutada Narva.Punastel oli elavjõus selge,kuid mitte masendav ülekaal,ka suutükiväge oii neil rohkem.Eest jõud olid viimseni pingul.18.bnovebril asendas tööeerakndlaste ja sotsiaaldemokraatide valitsuse,mida juhtis Otto Strandman,rahvaerakondlastega täiendatatud koalitisioon eesotsas Jaan Tõnissni ja temma erakonnakaaslasest ministri Jaan Poskaga,mis sedais sihiks rahu kiire sõlmimise.Narva lahingud veel täises hoos,kui 1919.aasta detsebris algasud Tartus rahuläbirääkimised.Eesti delegatsiooni juht Jaan Poska oi veendud,et kokkuvõttes on iga riik oma tuleviku eest üksnes ise vastutav ja Eesti peab rahule pürgima hoolmata Antandi riikide aravausest,et see on enneaegne.Esialgu olid Eesti ja Nõukogue Venemaa delegatsiooni positsioonid väga erinevad,kuid hakkasid lähenema,kui segus,et  Eesti väed suudavad Punaarmee rünnakutele vastu seista.

EESTI SÕJAVÄGI:,Sõja lõpul koosnes Eesti sõjavägi kolmest diviisist,mille ülead olid kindralmajor Aleksander Tõnisson ja polkvnik Viktor Puskar ja Ernst Põdder.Diviisdele allus kokku üeksa jalaväepolku.Sõja alguses oli tähtis roll kooliõpetajate ja kooliõpilste vabatatlikel pataljonidel ja roodudel,mis hiljem reglaarüksustele allutati.Tartu kooliõpilaste pataljoni formeeris Karl Einbund.Vabadussõja ajal asutati mitu nmelist vabatatlikku tataljoni..Kuprjanovi partisanide pataljoni asutaja Julius Kuperanov langes Paju lahngus,seejärel juhtis üksust Jaan Unt.Ameerika eestlane Henry C Reissor formeeris oma kulul Skautpataljoni.Kalevlaste maleva juht oli  Tallinna spordiseltsi Kalev esimees Leopold Tõnson,hiljem juhtsid pataljoni Otto Tief ja Oskar Luiga.Eesti vähemusrahvustsest oli oma baltisakslastel-Balti patajon.selle ülem oli polkivnik Kostantin von Weiss.Eesti väejuhatuse aluvuses võitles Katšnovi valla elanikest pataljon,mis koosnes peamisselt Läti venelastest ja Narva rindel ingeri pataljon,hilisem polkVälismaa vabatahtlike üksuse olid soolaste Ekströmi pataljon ja rügent Põhja Pojad,taanlate patajon ja rootslaste kompanii.Lisaks regulaarükustele oli suur tähtsus Kaitsliidu ükustelmis olid nii reserviks kui ka tagasid…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Võit Võnnu all tähedanud veel nn Landeswehri sõja lõppu..Sakslased kavatsesid taganeda maalimasõjaaegsetlelepositsioonidele Daugava põhja põhja kaldal  ja seali uuesti vasturünnakule minna.Eestlaste rünnakuhoog oli aga liiga suur ja sakslaed suruti Riia alla.Daugava jõkke sisenesid Eesti sõjalsevad.3.jiuulil 1919 sakslased sunnitud Atntandi riikide esindajate vahendusel sõlmima vaherahu,millega kohusususid oma väed Lätst viimma.Võim Lätis läks jälle Ulmanise rahvsliku valitsuse kätte.kuigi vaherahutingiute kohaselt pidid sakslased oma väed Lätist välja viima,ei teinud seda mitte.Suurem osa riigisakslasii ja ka Landeswehri liikmeid liitus vene seikleja Pavel Bermont-Avalovi Läänearmeega kuhu sügiseks kuulus umbes 40 000 sakslast ja 10 000 venelast.Bermnt-Avalov ihadadas ainuvõimu Lätis.8.oktoobril 1919 alustas Läänearmee rünnakut,ähvardades Riiat.Läti valisus pöörudus abipalvega Briti laevasiku ja eestlaste poole,kes saatsid Riia alla soomusrongid.

TARTU RAHULEPINGU SÕLMINE:1919.aasta sügisel sisenes Eesti sõja viimasesse faasi.',kus tuli saavtatut kindlustada ja maa sõjast välja viia.Esimese ettepaneku vaherahu sõlmimiseks oli Nõukogude Venemaa teinud juba juulis.Eestil ei oleks olnud rahu sõlmimise vastu,kuid Eesti oli seotud kokkulepetega Antandi riikiedega,kex onakorda lootsid enamlaste purustamist ja ühtse Venemaa taastaist,kas just tsaaririgina,aga lgal juhul Antandi liitlasena.Eesti juhid olid kahe tule vahel-ühelt poolt mõisteti,et ühtse taastamisel pöle maaimas kohta iseseisvale Eestile,teiselt poolt aga vajati Antandi riikide toetust.Pihkvas üritarud rahuläbirääkimised aga tulemusi ei andnud.Nõukogude Venemaa rakendas rahulepingu sõlmimise toetuseks osa eesti töölisliikumisest ,mis oli vaatamata sõjale ikkagi põrandaaluste enamlaste mõju all.1919.aasta augusti lõpus kogunes Tallinnas ametiühngute I kongess,mille põrandaaluste käsilased suutsid üle bõtta.Nõuti sõja lõpetamist.Sotsiaademkraadist siseminiser Aleksander Hellat käskis kongressi teisel päeval selle katkestada.Politsei vahistas 102 delegaati,kes taheti üle rinde Nõukogude Venemaale saata.Rindele jõudnud ametiühigutegestest eraldasid soousronglased oma initsiatiivil 26 inimest,kes maha lasti.ühel neist õnnesus…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Lisaks regulaaüksusitlele oli suur tähtdus Kaitsrliidu ükusutel,mis olid reservuiks kui ka tagasid siseejulgeoekut.Eesti ratssvägi koosnes kahest polgust,esimese ülem oli hilisem kindrarmajjor Gustav Jonson.Suuetükiväes oli kälm polku kokku ligi 300 suurtükiga,osa neist merekindiustes,mis pidid kaitsa põhajarannikut,erri aga Tallinna Nõukogude Venemaa Balti lasevastiku rünnakute eest.Mites Vabadussõja lahingus otsustasid lahingu tulemuse soomusroniid..Sõja lõpuks oli Eestii neid kokku 10-kuus laia-ja neli kitsarööpalist.1919.suvel muudeti soomuusrongide väejuhatus,somusrongide divusjon,diviisks.Divisjoni ülem kapten Anton Irv langes 1919.aasta aprillis,seejärel juhtis divisjoni ja hiljem diiviisi kapten,hiljem kolonel Karl Parts.Eestil olid ka soomusautod.Tankid,mis saadi sõja lõpus,rindeeleleei jõudnud.Ka lennukid,,milles esimene langes Eesti vägee kätte juba 1919.aasta jaanuuaris Narvas,rakendati vähe.Eesti mereväe tugisambaks olid Briti eskaadri poolt hõivatud hävitajad Spartak ja Avtroil,mias Eesti lipu all kandsid nime Vambola ja Lennuk.Oli ka hulk väiiksemaid laevu.Mereväe ülem oli kuntraadmial Johan Pitka,talle järgnes 1917.aasta novembris asekapten Johannes Herm.Sõjaminitri js peaministri ametikoht ühendatatud Konstanitn Pätsi kolmandas ajutise valisuses ja 8.mail ameyisse astunud Otto Stradmmani vaitsuses.18.novembrist kuni 1920.aasta juull lõpuni riiki juhtinud Jaan Tõnisssoni valitsuses sõjaminier oli August Hanko.Eesti kõrgemasse väejuhatusse kuulusid sõjavägede ülemjuahatja kindralmajor Laidoner,peastaabi ja tagavaraväe ülem kindralmajor Andres Larka,operatiivstaabi,hiljem ülemjuataja staabi ülem alampolkovnik Jaan Soots,kinralstaabi valitsuse ülem kapten Paul Lill.Sõjaministeerumi varususvalitsuse ülem oli polkovnik Rudolf Reimann.''

Rahuläbirääkimiste vältel järgnes üks puanaste rünnak teisele,kuid need varisesid viimase jõu välja panud eestlaste kaitses kokko.Laidoner oli toonud Latist Viru rindele õigeagselt 3.diviisi ja andnud rindelõigu Lätis lätlastele üle.Viru rindel olid eestlased esialgu pidurdanud vastast Luuga jõel,taandudes detsembis Narva-eelsele kaitseiinile ja siin rasketes lahngutes punaste edasiliikumise seisma pannud.Korra õnnerus punastel innast lõunast Kirvasoo juures üle Narva jõe tungida,kuid läbimurre likvieerii kiiesti.


← eelmine 1 2 3 4 5 ... 7402 järgmine
Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.