Päevikud


new york
30, Lihula, Eesti

The kind of modern athleticism that Kevin Durant embodies is realized through the new KD 13, specifically in the shoe’s cushioning set-up: an additional kidney-shaped Zoom unit placed in the forefoot beneath the full-length Air Zoom Strobel. That Zoom Strobel returns from the KD12, merging two shoe components to bring the foot into closer proximity with the Zoom unit. Where the KD12 used double-stacked Zoom underneath the heel for a plush ride, the double-stacked forefoot Zoom of the KD13 encourages movement off the ball of the foot, whether it’s a hesitation dribble or a pivot into a turnaround jumper. The rebound between the adjacent Zoom units helps generate responsiveness that’s greater than what the units could do alone.

“The intent behind a Zoom Bag is similar to that of a mechanical spring underfoot,” says Ross Klein, Senior Creative Director for Nike Basketball. “The essence of a spring is to return the amount of energy you put into it. In the KD 13 Black White, we’re doubling the spring in the form of the double-stacked forefoot Zoom, allowing you more travel in the system and more energy back.”

The mechanics of basketball make for broad requirements in energy return. Movement needs to follow a rough sequence of absorption, moderation, and propulsion across all planes, whether it supports running, shuffling, cutting or jumping, all of which can look different depending on a player’s profile. A double-stacked forefoot Zoom is…


vähem kui päev tagasi
aleks30
62, Põlva, Eesti

... Kui pooled tahtsid asja enne lõplilikku otsust ära lõpetada,oli selleks neil nüüd iga ajal õigus.Eriti vajalik oli see aga apellatsiooni ehk edasikaebementluse reguleerimine,setst teise astme kohus arutab samuti asja sisuliselt ja hindab tõendeid.Et sellest ei kujuneks esimeses astmes juba tehtu üle krdamine,ei lubatud apellatsioonikohtus esitda uusi nõudeid.1998.aasta tsiviilmenetlusseadustik ( TsMS) ei muutnud otselt TsKPS aluspõhimõtteid.Küll aga vajas tsiviilprotsessi reeglistik kooskõlle viimist nende muudatustega,mis oli vahepeal tehtud matetiaalses tsiviilõiguses.Oli ju TsKPS koostatud ja kehtestatud veel enne tsiviilseadustiku seadust,mis sätestas nõuukogude õigusest täiesti erinevad põhimõtted juridilise isiku esinduse kohta.1998.aasta olulisemad muudatused puudututasid esindaja ja esindatava vahekorda:esindaja ei ole enam iseseisev menettusoasline,vaid sõltub esindatava õiguste ulatusest.Kohtu selgitamiskohustust  piirati varasemast veelgi enam.Nüüd pidi see piirduma üksnes juhtutega,kui isikut ei esindanud professionaalne advokaat või oli tegemist asjadega,kus kohtu selgitamiskohtuse sätestas seadus.2006.aastst kehtiva TsMS eelnõu väljatöötamisel eelnõu seati eesmärriks põhjalik revisjon Saksamaa ja teiste riikide dkaasaegste eeskujude järgi.Peale 2002.astal kehtima haksnud riigisisete tsiviilseaduste tõi mitmeid uusi reegleid kaasa EL tsviilprotssuaalne normistik.2006.aasta seaduseuudatusi on põhjendatud vajadusega muuta menetlus tõhusamaks ja kiiremaks,näiteks lihtsuatati väiksemate hagisummadega asjade menetlemist ja loodi maksekäsu kiirmenetlus.

aleks30
62, Põlva, Eesti

.( individuaalse) töövaildluse lahendamise seadus(1995;uue nimetusega 2017) jt.kollektiivsete töösuhete kohta kollektiivlepingu seadus ( 1993) kolleltiivse töötüli lahendamise seadus ( 1993) ametiühingute seadus ( 2000) jt.Samas kehtib töölepigute suhtes nii tsiviilseadustiku kui ka võlaõiugusseadus üldosas sätestatu ja selles mõttes on individuaalne tööõigus ikkagi osa tsiviilõgusest.Eraldi tööõiguslike seaduste ja regulatsioonide püsimine Eesti seadusandluses on muu hulgas tingitud sellest,et meie kollektiivne tööõigus kollektiivlepinute ja ametiüninguliikumisena on nii ajalöölises kui ka rahvusvahelises võrdluses äärmiselt nõrk.Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO liikmena on Eesti pärast iseseivuse taastamist olnud ILO konvetsioonide ratifitseerisel palju aktiivsem kui esimesel iseseisvus ajal:Eestis kehtib juba 32 ILO konventsiooni ja nii on suur osa meie tööõigusest reguleeritud hoopis nende aktidega.Sama käib Euroopa Nõukogust pärit akti,Euroopa sotsiaalharta kohta.Turumajandusliku vaba ühiskonna eraõiguslikus käibes tuleb ette ka tõrkeid ja läbipõrumist.Vaba turu käigushoidmise ja toimimise eest peab hea seisma konkurentsiõigus,milles peale Eesti oma konkurentsiseaduse ( 2001) ja muude õigusaktude on väga suur tähtsus EL normistikul.Ehhki maksejõuetust ja pankrotti ei pea tingimata nimetama eraõiguslikuks läbi põrumiseks,ei ole neis asjaosalistele kindlasti midagi meeldivat.Ometi peab õiguskord tegelema ka selle valdkonnaga,mis nõukogude õiguses oli tundmatu.1.septembril 1992 kehtima hakanud,aastatel 1996,2003 ja 2009 täisesti uued redaktsioonid saanud pakrotiseadus oli esimene Eesti oma pankrotiseadus-kuni 1940.aastani rakendati selleski valdkonnas veel Vene keisririiigi ajast pärit seadusi,sest 1934.aasta konkursiseaduse eelnõu ei jõutud kehtestada.Paul Varul oma õpilastega pidi Eestis kogu maksejõetusõiuse ja vastava menetluse n-ö nullist üles ehitama.Kui Vene ipeeriumi protsessiseadused kõlbasid ka Eesti esimesel iseseisvusajal rakendada,siis nõukogude tsiviil protsessiõiguse põhimõtted ei sobinud vabasse ühiskonda kudagi.1993.aastal jõustinud tsiviilkohtupidamise seadustiku ( TsKPS) eelnõu hakati ette vamlstama juba 1991.aastal.Ehhki 1940.aastaks oli valmis…


Keers
31, Roseau, Dominikaani

Интернет покер входит в ТОП развлечений последних лет. Он уверенно держит позиции. Потому что позволяет не просто играть, но и зарабатывать деньги. Виртуальные покер-румы предлагают широкий спектр услуг и видов игры. Как же выбрать развлечение по душе? В таком случае вам нужно посетить рейтингпокер-румов на деньги где собраны все покерные сайты.

Виды

Это первый критерий, по которому выбирают комнату. Нужно ознакомиться с предлагаемыми играми. Традиционный покер – техас или омаха есть во всех казино. Но существует еще более 20 разных видов. Чтобы их попробовать, нужно выбирать рум, который их предоставляет.

Способы

В интернет покер на деньги можно баловаться тремя способами:

·         Традиционный online Poker. Практически все операции производит компьютер. Игроки не видят друг друга, могут общаться в чате;

·         Игра по веб-камере. Такой способ позволяет видеть лица игроков. Получается полноценная покерная партия с живыми эмоциями;

·         Партия с реальным дилером. Раскладом руководит крупье казино, который находится в настоящей студии. Из нее ведется трансляция в живом времени.

Выбор покер-рума

Чтобы выбрать нужную комнату, обращают внимание на такие критерии:

·         Количество игроков. Чем больше в казино покеристов, тем выше вероятность найти нужный стол с нужным уровнем ставок;

·         Сильные и слабые покеристы. Для новичков лучше выбирать румы с начинающими игроками, для опытных – с профессионалами;

·         Программное обеспечение. Сегодня все любят играть с дополнительным ПО, поэтому нужно учитывать факт: не все комнаты разрешают его использовать;

·         Интерфейс и мобильное приложение. Лучше сразу уточнить есть ли у рума приложение для мобильных устройств. Иначе играть с телефона не будет возможности. Плюсом клуба…


stonecoldiceman
30, Tallinn, Eesti

Naljakas on lugeda neid vanu asju siin vahel,njhhhhhh see oligi rohkem see teenage  years  ja stuff millega ma ennast siin välja elasin  ja ega ma praegu siia tarka midagi ei kirjutagi! Im good! Everything is Awesome ! =) 


aleks30
62, Põlva, Eesti

...1.juulii 2002 oleks võinud seega tõepoolest saada Eesti kehtiva tsiviilseadustiku valmimise lõpptähiseks,kui ei 2008.ja 3009.aastal ei oleks järrnenud uusi pärimis-ja perekonnnaseadust.1994.aasta perekonna ja 1996.pärimisseadus olid nõukogude õigusest taas rohkem mõjutatud aaaõigusseadus ja 1994.aasta tsiviilseadustiu üldosa seadus,rääkikmata võlaõigusseadusest.Nende seaduste koostajadki oiid pigem juristide vanemst põlvkonnast.2008.aasta pärimisseadusega muudeti pärimisõiuse süsteemipõhjlikult,asendades Eesti varasemas nii BES-s kui ka nõukogude õiguses tunnustatud vasuvõtusüsteemi Saksa aga samuti näiteks Prantsuse üigusesle õiusele omase loobumissüsteemiga .Perekonnaseaduse eelnõus taotletud olulised varalised muumuudatused (nt vara juurdeksvu tasaarvestus sedausjärgse abieluvararežiimina) jäid eelnõu ja dikussionde tasandile ning lõpptuemus ei eirne kugivõrd juba enne kehinud perekonnaseadusest,olles küll Saksa õiusee saranasem.Üks tähtamaid seaduseks saanud muudatusi oii eestkste täielik allutamne kohtulikule kontrollile varasema kohalike omavalitsuse kontrolli saemele.Esimestele seadustele,mis kehtisid nõukoude õigustraditsioonist radikaalselt erinevat läänelikku eraõigust,järnes Eesti juriidilises avalikkuses margatav vastumeelsus uue õiguse suhtes.Üks põhilisi etteheited oli,et Eestile sunnitaks peale võõarast õigust,eelkõige Saksa õigust.Tegelikult oli sel ajal ju igssugune uus õigus nõukogude õigushariduse saanud ja sellega harjunud juristkonnale võõras,nõudes ümberõppimist ja vaimset pingutust.Uusi seadusi selgitada ja praktukute uuendushirmu vähendada aitas muu hulgas justiitsministeeriumi koordineeritud koolituspramm aastatel 1999-2001,mida rahastas EL tinning-meetmena.Koolituse käigus analüüsisid ja õptasid Saksa ülikoolide professorid kõrge tasemega õigustasemega Eestis juba kehtiivat või eelnõude järgus õigust.Koolituse blokis oli Freiburi ülikkkoli professori Güner Hageri (1943-2017) isikilikul sarmll ja huumiriga vütisitatud erialasel tervmeelsusel silmanähtavalt tähtis osa praktikute võtmisel reformisõbralikule poolele.Tama ja ta õpilaste kanda oli võlaõigus ja asjaõigust õpetasid kogenud notarid ja õppejõud Walter Böhrig (snd 1944) Grestettenist ja Günter Brambing (snd 1941) Kölnist.Nemad ollid juba varem osalenud Eesti notarite ja kinnistuametnike  kolitamisel-just nende koolitusetrest agas Saksa…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Tänapäeva Läti õigusteadlased on aga kriitilised ajaloolise seaduse taaselustamise suhtes ja tsiviilseadustiku kõrval kipub vohama üksikseadusandlus,mis ohustab õigusselgust ja - kindlust.Tsiviilseadustiku moodutavad seadused võeti Eestis vastu nende valmimise,mitte süstemaatilisa asukoha järgi seadustikus.Asjaõigussedusega oli kiire,sest üleminekuaja reformiseadutega loodud eraomandil põhinev elukorraldus vajas selget õiguslikku alust.Et nõukoude õigus vaba eramandit ei tunnustanud,oli ENSV tsiviilkoodeksi omamandiõiguse peatükist uues sotsiaalmajanuslkus olukorras rohkem tüli kui abi.Asjaõigusseadus oli otsustav hüppelaud modensesse eraõgusesse.Eesti majandus-ja õigusruumis tekkis 1990.aastate alguse reformide tulemusel suur hulk eratatud kortereid.Nende jaoks vajalikud erisätted loodi 1994.aastal Saksamaa eeskujul vastu võetud korteriomandiseadusega,millele 1995.aastal järgnes kortereriühistuseadus.2018.aastal asendas need ühtne korteriomandi-ja korteriühistuseadus.1994.aasta tsiviilseadustiku üldosa sedaus pidi lisaks tavapärasele üldosa rollile täitma ka kaugmaleulatuvaid ülesandeid,sisaldades hädavajalikke üldreegleid nendegi eraõiuse valdkondade jaoks,kus uusi seadusi alles välja töötati.Üksikseaduste valmimisega kaotasid üldosa raamreeglid oma tähnenduse ja nii kaasnes võlaõigusseadus kui tsiviilseadustiku viimasena valminud osa vastuvõtmis ja kehtestamisega uus,muudesse valdkondadesse kuuluvatest normidest vabastatud üldosa seadus,mis hakksa kehtima võlaõigusseadusega samast päevast,1.juulist 2002.See käib ka rahvusvahelise eraõiguse normide kohta,mis leidsid oma koha üldosa seadusega sama ajal vastu võetud ja kehtestatud rahvusvahelise eraõiuse seaduses.1.juuli 2002 oleks võinud seega tõepoolest saada Eesti kehtiva tsiviil seadustiku valmimise lõpptähiseks,kui 2008.ja 2009.aastal ei oleks järgnenud uusi pärimis-ja perekonnaseadust.1994.aasta perekonnaseadus ja 1996.aasta pärimiseadus olid nõukogude õigust taas rohkem mõjutatud kui asjaõiguseseadus,rääkimata võlaõiuseadusest.Nende seaduste koostajadki olid pigem juristide vanemast põlvkonnast.2008.aasta pärimisseadusega muudeti pärimisõuguse süsteemi põhjalikult asrndades Eesti varasemas nii BES-s kui ka nõukogude õiguses tunnustatud vastuvõtusüsteemi Saksa,aga samuti Prantsuse õigusele omase loobumisüsteemiga.Perekonnaseaduse eelnõu taotletud oluised varalised muudatused ( nt vara juurdekasvu tasaarvestus  seadusjärgse abielurežiimina) jäid eelnõu ja diskussioonide tasemele ning lõpptulemus…


aleks30
62, Põlva, Eesti

..Eeati lahendus radikaalse eraõigusreformi läbiviimiseks üksikseadute abil on üpris omanäoline,kuid sobis 1990.aastate ajaloolisse olukorda ilmsel parima moel.Nõukogudeaegne tsiviilkoodeks ei vastanud kompleksse turumajanudusliku eraomandile ja privaatanatoomiale tuigineva eraõiuskorra vajadustele,1940.aasta TsS eelnõu juba valimisajal silmatorkavatl vanamoeline nii reguleerimistehnika kui normide sisu poolest.Üksikseadused võimaldasid väheseid omaja spetsialiste rakendada ja nende töö tulemusi kehteda järk-järgult.Nii sai Eesti iseseisvuse taastamiselel järgnenud tsiviilseaduaandluse reformist aastate pikkune protsess.Eesti refomilahendus erines eelkõige naaberriiigist Lätist,kus 1993.aastal kehteatati uuesti president Karlis Ulmanise korraldusel koostatud ,,Civilikums''.See võimalus ruttu kastusele võtta ka tollase õiguskirjaduse-,,Civlikums'' toetub suurelt jaolt juba BES-s kasutatud regulastsioonidele ja lahendustele;peale lätlaste endi osalesid 1938.aasta jõustunud seadustiku kommenteermisel veel pärast sõdagi baltisakslastest juristid,kes varem olid enamasti Riias.


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Tollal veel ltsiviilõiguse lektoktor 2007.aastsast professor Irene Kull (snd 1961) osales eekõoge võlaõigusseaduse,dotsent Edar Salumaa (1936-2006) perekonnaseaduse,lektor Urve Liin (snd 1952) pärimiseaduse ja sel ajal veel lektor,2012.aastast dotsent AndresVutt(snd 1969) äriseadustiku väljatöötamisel,Õigusaktide uuendamisse olid nii eraviisiselt kui ka insitutsionaalselt kaasatud välisnustajad.Eraüiguses väärib eraldi esile tõstmist professor Peter Schlechtriem (1933-2007) Freiburgi ülikoolist,kes andis eksperdiarvamusi,juhendas eestlaste kraaditöid ja otsis neile avaldamisvimalusi,osales koolitamistes,nin korraldas koolitusi ja üpikute tõlkimist,lühidalt-vahandas läänelikku eraiusteamist Eestisse ja eestlasi ning nende saavutusi eraõiuse vallas läände.1992.aasta detsenbis sõlmis justiitsministeerium koosööleppe Rahvusvahelise Õigusalase Koostöö Saksa Fondiga (IRZ).Käsikäes seaduandlike reformide ettevalmitamisega korraldati ka palju teadusürittusi,trükiti töömaterjale,ettepanekuid ja vastuettepanekuid jm.1992.aasta koalitsioonileppes eraldi nimetatud Saksa õigus sai  tsiviilseadustiku loomisel peamiseks eeskujuks.Selle kõrval oli uute seduste eriti võlaõigusseadusseaduse väljatöötamisel silmatorkavalt suur osatätähtsus just nn mudelseaustel,mimtmesuguste töörümade tulevikuprojektidel ja mitme Ida-Euroopa riiikide jaoks rahvusvaheliste eksprtide koostatud seaduseelnõudel.Rahvusvaheliselt olid mudelseaduste jms seadususte loomisele hooogu andnud ühey poolt Euroopa Liidu püüd ka tsviilõigust või selle üksikud valdkondi harmoniseerida,teisalt majanduse ning tsiviilkäibe üleilmastumine.Kuna mudelseadused ja projetid on suurelt jaolt akadeemiliste ringkondade intellektuaalsed katsetused,mis alles ootavad või jäävadki oottama kehtiva õiguse staatust,siis on Eesti eraõiusreformi käigus kehestaud õigusaktid ühtlasi rahvusvahelise kõrgetasemelise eraõigusteaduse katselava.EL õigus hakkas Eesti uue õiguse sisu kujundaisel erti oluliseks muutuma pärast seda,kui Eesti oli võtnud suuna EL-ga liitumisesele ja EL omalt poolt oli väljendanud valmisolekut võtta vastu uusi liikmeid.Saksa õigustestki olid Eestile eeskujuks Bürerliiches Gesetzbuchi (BGB) rakendamisel saja aatst jooksul välja kujunenud uuenduslikud lahendused,mõnel puhul ka Saksamaal sama ajal ettevalmistatvad suuremad reformid,nagu 2002.aastal jõustunud võlaõiguse reformi seadus.Eestis kasutati ka selliseid reformiettepanekuid,mis Saksamaal olid jäänud ellu viimata,näieks näiteks…


harri24
56, Pärnu, Eesti

Eesti on sõltuvustest vabanemisteks mitu edukat sammu teinud. Alates nüüdsest, uue kuu esimesest päevast, tehakse aga üks olulisemaid. See samm on nutisõltuvuse vabanemiseks, mida hakatakse nimetama - nutifiexsit. Eelnev kuu on selleks nutiseadmete tuvastustehnikat edukalt testitud, kodukontorite ja koduõppe järelkontrolli tehes. Kui viibitakse levis olevast nutiseadmest üle 2 minuti, siis lülitatakse nutiseade kaughaldusega välja 24 tunniks. Kuni 2 minuti jooksul saab otsida olulist infot, seega igapäeva elu ei ole häiritud. Kui on tuvastatud kuu jooksul, et kaughaldusega on nutiseade välja lülitatud 3 korda, siis järgneb hoiatus, väljakutsumine vestlusele, vajadusel käitumiskontrollile allutamine. Sisselülitatud nutiseadme kiirgus kahjustab kaasinimesi ja see samm on vajalik üldise heaolu nimel. Kui ollakse sisselülitatud nutiseadmega kaasinimesest alla 2 meetri kaugusel, siis rakendatakse trahviühiku maksmine, mis lisatakse nutiseadme arvele. Just rahast ilmajäämine distsiplineerib kõige tõhusamalt. Kes kasutavad tööks sülearvuteid, peavad eraldi selleks luba taotlema ja need vaadatakse läbi personaalkorras üldises järjekorras. Kuna see võtab aega, siis kaasinimeste tervis on säästetud. Kõike seda tehakse vaid parema tuleviku nimel.


← eelmine 1 2 3 4 5 ... 7298 järgmine
Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.