Üldine kuntsi ajalugu!
62, Põlva, Eesti

Kuulsad oma luksuslike materjalde ja fantastliste vormde poolest on mõned lossid Hispaanias muhameedlaste võimu loojanguajast,eriti Alhambra loss Granada lähedal.Sellel on kolm õue,nende
seas ka Lõvide õu.Islami rahvaate tarbekunsti iseloomustab peen tehnilne töötlus ja armastus ornamentika vastu.Kõige imetlusväärsem on vaibakunst,mida võib pidada maalima tekstiilikusti tipuks.

Aafrika kunst

Aafrika kunsti vastu hakati Euroopas huvi tundma alles sadakond aastat tagasi ja sedagi ainult etnograafide ringkondades.Kunstiks euroopalikus mõttes seda kaugeltki ei peetud.Alles käesoleva sajandi algul hakkasid senised seisukohad kõikuma ja suhtumine.Aafrika kunstisse muutuma.Aafrika kunsti on tänapäevagi vähe uuritud ja täpset arenguanalüüsi pole veel olemas.See on ka arusaadav,sest
mõnekümne aastaga,mille kestel Aafrika kunstile on tõsisemat tähelepanu hakatud pöörama,ei ole
võimalik olnud läbi uurida seda tohutut maa-ala ega sellel elavate paljude rahvaste loomingut.Tõenäoliselt juba lähemate aastate ja aastakümnetega saab pilt siiski palju selgemaks,kui
Aafrika riikide rahvad hakkavad ise oma maa saavutuste tundmaõppimisele rohkem rõhku panema.
Seniste andmete põhjal saab öelda kõigepealt seda,et Aafrika kunst on väga vana.Enamik meile tuntud
ja kättesaadavast materjalist on küll pärit suhteliselt hilisest minevikust või kaasaegne,kuid on leitud
näiteks keraamilist plastikat,mis on loodud ammu enne meie ajaarvamist.Rikkalikku materjali leidub
ka 12.-16.sajandist.Seejuures tuleb arvestada,et Aafrikas on seni suhteliselt vähe teostatud teaduslikke
väljakaevamisi(välja arvatud Niiluse jõe org - Vana-Egiptuse alal).Kunsti leviku kui ka kvaliteedi poolest näib olevat esirinnas Lääne-Aafrika,eriti Nigeeria,Kamerun ja Kongo.Ida-Aafrikas on
visuaalse kunsti arengu üheks takistuseks olnud islami usu levik.Kunstiliikidest kohtame Aafrikas skulptuuri selle kõige mttmekesisemates väljnendusvormides.Maalikunsti peale kaljujoonistute
õieti ei ole.Ka arhitektuuri tema püsavates vormides s.o.kiviarhitektuuri,leidub suhtelislt vähe.Kuigi
Zimbabwe muistsed kiviehitised on vägagi aukartustäratavad,ei ole neid igal pool üle kogu maa
leida nagu näiteks Indias või Hiinas.Vähe leidub ka tekstiili sellihtsal põhkusel,et enamimik Aafrika
rahvaaid kehakatte järele suurt vajadust ei tuntud.

10 vaatamisi
 
Kommentaarid
lola 23.01.2016

peaaegu mittemidagi seletav kunstiajalugu Aafrika pärismaalaste eheda kirjuvõitu kusti kohta aga kokkuvõte mittemillegi üle on hästisõnastatud.Aitäh.

aleks30 aleks30 23.01.2016

ma kirjutan veel,mu kalli!sinu kalli musi.

lola 23.01.2016

ma olen huvitatud,see võib põnev olla!

aleks30 aleks30 23.01.2016

see ongi põnev,mu kalli!sinu kalli musi.

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.