VANA AJA RAAMAT
62, Põlva, Eesti

- 1300 Argonautide meteretk
--------------------------------
Kreeka müütilised kangelased argonaudid suunduvad Iasoni juhtimisel Aia-nimelisele päikesemaale,et
tuua ealt ära kuldse oina ihukate - kuldkiirelt särav villak.Aia asub surmakaares,,surmakaar on lääne
põhjakaar.Aia-maal satuvad argonaudid võimuka valistaja Aietese palge ette.Emake maa on kreeklastel
Ge ehk Gaia,Ge,gaiaja NB!aia aga väljendavad vanakreeka maad kõigis neis tähendusvarjundeis kui
meilegi.Aia asukad kujutasid endast maarahvast ning Aites polnud keegi muu kui maavanem?Aites oli
teatavasi päikesejumala Hellose poeg) poeg kandis peas neljanurgelist kuldst kübarat,mis säras mere-
lainest tõusva päikesena (Arg 3,1228-1230).Meenutades kohaliku Päevapoja kolmharulist kübarat,mis
paistnud kui see päike pealt metsa,tulebtähendada,et nii kolme kui ka neljaharulisus kuulub alates
pronksiajast päikesesümboolikasse.Päikesepoeg Aietes kandis oma kuldset kübarat sama väärikusega
kui päikesejumal Amon -Ra päiseketast nelja sarve vahel.
Aietese raudader
------------------
Argonaudid saavad vaadata ja käega katsuda ennenägematut imeasja,raudatra (3,232).Iasonil tuleb
seda ülimatt ohtlikel asjaoludel katsudagi.Kas oleks liigi otsida mingit seost Päikese poja maagilise raud-
adra ja maaema ihusse sügava haava kündnud raudmeteoriidi vahel?Argonaudid purjetasid seal kandis
kus mingi saare peal suitse veel ja ajas õudset vingu välja Päikesepoja Paethoni haud.Läheduses leidus
püha Merevigusaar,samas kusagil kasvas hespeilide kuld õnapuu.Kreeka mütoloogist tuntud hesperiidide
kuldõnapuu sirgus kas äärmises läänes või kaugel põhjas ilmamere ääree peal.Loojangukaar lääs samastus kreeklaste meelest surmakaare põhjaga.Kui näiteks Herakles suundus Atlase juurde hesperiide kuldõunte järele,läks ta kõige kaugemasse põhja hüperbrealaste maale.Argonautide juht
Iason varastas suure tamme otsast kuldkiirse villaku,mis paistis päeval kui päike ja hiilgas öös kui
kuu,särades üksiti nagu Zeusi välk.
Tuline päikeseoinas omab täiesti kindlat kohta nii lääemeresoomlaste kui ka lätlaste müütilisres
laukudes ja muinajuttudes.Omal ajal kasvatati igatahes Eestmaalgi haruldast ja reliikset neljasrvilist
oinast.Iasonil oli Aia-maal abiks Päikese kõrgest soost pärit võluväelne neitsi Medaia,Päikese lapse-
laps,testel andmetel Päikese tütar.Medeia suutnuks kas või kuu ja tähed seisma panna.Sama vägeva
teks nõdadeks peeti hüpeboreslasi,kas võinud kuu taevast alla tuua.Sedasama teinud Viro suured nõiad võluväelise Louhiga eesotsas,kes peitunudki päikese ja kuu Põhjala põrgumäkke.Medeia lendab
taeva all draakonivankris.Medeia võmuses on vana nooreks teha - maagilise eluveega katlas keetes.
Neiu lõkab näiteks oinaihu tükkideks ja keedab imekatlakeses nooreks.Kas tema põhitööks oli noorendadaPpäkeseolnas?Medeia sumab samal moel oma mehe lellepoja,ärgitades tütreid vanaisakest tükkideks lõikama ja keeldudes seejärel vastikut vanainimet nooreks keetmast.Koos
kallimaga põgenev Medeia lõikab lihase venna s.o.Päikese (pojapoja tükkideks ja viskab merre.Murest murtud isa korjab poja tükid kokku.Medeia võinuks kergesti ellu äratada,kui sooviuks.

0 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.