OMADE JUURES VANGIS
62, Põlva, Eesti

  EESTIS,PETROGRADIS,MOSKVAS JA LENINGRADIS                                                               ( 1917-1937)                                                                                                                Poliitilne tegaus Eestis:                                                                                           Richard Majak astus poliitisse tegevusse kevadsuvel 1917.Ta hakkas lugema  Jaan Aveldi toimetatud röölisajalehte Kiir ja vaimustus sellest.Oodates kutsetunnistust ja amaetisse maaraist töötas ta Jõhvis toitluskomitee volinikuna,võttes ümbruskonna mõiates ja lüldes vilja arvele.Majak osales juunis koosoleul Jõhvi pritsimajas,kua arutati kubermngukomissar Jaan Poska tagandamist.Majak rääkis kokkutulnutele,kuidas ,,too pursui tsaari ajal suure sakasna Toilas suvitanud ja  seda nüüdki tegi,nagu poleks midagi muutunud''.1975.aastal jäi Majak järgneva kirjedamisel ausaks meheks.,,Mulle hüüti vahele,ähvardari.Kuna samal ajal leidus ka pooldajaid,kes mind omahüüetega toetasid.Ülekaal koosoleul oli siiski vastste poolel./--/.Kostsid hüüded ,Kiire - meea kotti1''vastasleeri kotti ajamine oli  tolleaegsetel koosolekutel tavaliseks kombeks.Ajalehtedes kommenteeritud seda mitte huligaanusena,vaid läbikukkumsena.Nägin,kuidas kaks turket meest juba trügisdki tooliridade vahelt näitelava poole,käes triibuline vaadikott.Mida teha?Ära minna ei lubanud uhkus.Kuid ka vastuhakkamine pölks tulemusi andud,sest vastaseid oli saalis mitu korda rohkem kui pooldajaid./---/ ,,Maha Poska'1'' hüüdsin veel kõnetoollilt ja kadusin näitelava taha.Sealt pääsesin tagauksekadu väla /--/.Mina aga  tundsin veel kaua aega piinlkust ,et esimeslt poliitiseslt languväljalt pidid põgenenema.Suvel 1917 võeti Majak Vene sõjaväkke,kus sai Ramvere kreisi söjaväeülema kantselisse kirjutaja õpiasks.Ta nägi Vene sõjaväe laostumist ja korruptsiooni ning tutvus Rakveres mõne bolševikuga.Maak levtas eesti- ja venekeelset poliitilst kirjanduat ning astus septembris 1917 bolševike partei liikmeks..See toimus Rakveses kohaliku bolševiku korteris valgest kartongist parteikaardi,,mis rõestas tema kuuluvust enamlaste hulka.

1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.