1941.AASTA KÜÜDITAMINE EESTIS
62, Põlva, Eesti

7.Intervjuud:7.1.Sissejuhatus intervjuudele:Nii Hillar Kinguste kui ka Mart Niklus on üle elanud Nõukogude repressioond.Suurem osa nende täiskasvanuelust on möödunud vangistuses.Oma ütlustega on nad teadlikult avalikkusele paljastanud,kuidas Nõukogude julgeolekuteenistus oma ohvreid,inimõigusi erinevalt kohtles.Kuigi Kinguste ja Niklus arreteeriti erinevatel eegadel,,ilmnevad nende jutustustest Nõukogude repressioonide pikaajalsed seaduspäresused.Säärasele kohtlemisele vastu seistes ja protesti avaldades võtavad informaatorid endale vastutuse ajaloo ees.Nemad on tunnistajaks lünkadele,mille avastasin oma uurimuses.Hillar Kinguste on selle töös isiklikult tunistusi andnud Jõgeval toimunud küüditamise kohta,kus inimesi hoiti nädal aega kinni,enne kui pikk reis algas.Paljud nõrgematest,eelkõige vanad ja haiged,kuid ka naised ja lapsed surid reisi ajal.Sihtkohtades jaotati perekondade liikmed erinevatesse laagritesse,Hillar Kinguste annab runnistusi pikema perioodi kohta alates esimese Nõukogude okupatsiooni algusest kuni naasmiseni kurnatud Eestisse 1950.aatail.Ta on pikemas pespektiivis näinud tervkut nng Vene ja Saksa okupatsioonide tagajärgi.Pärast 1945.aastal sõlitud rahu varjas ta end oma perekonna juures kodutalu väikeses peidikus.Oma jutustused annab ta ühtlsi tunnidusi pikaajalistest repressioonidest erinevates laagrites.Jutustuse detaiid võtab ta kokku palvega rääkida nendest  sündmusteest Rootsi gümnaasiuiõpilastele.Mart Niklus annab tunnisusi Nõukogude jukgeoleku süsteemsest ja pikaajalisest tegutsemisest nng nende innukast veendumusest,et igasugune vastuseis tuleb maha suruda.Ta mäetab ise 1941.aasta üüdiamist ja suudab seda pikemas perspektiivis seosada võitlusega represiioonide vastu.Niklus jutustab,kuidas ta õpetajana avalikult klass ees arreteeriti,kui ta avaldas protesti rõuhumise vastu.Teda võidi ükskõik kua avalikult arreteeida - tänaval või oma kodu ees -arreteerida,talle võidi vägvalda avalda ja temalt vabadus võtta.Oma näite varal kutsub Mart Niklus teisi välja asuma rõhimise vastu.Järgmisena jätkab ta praegu tunnistuste andmist karistamata jäänud kurjategijate tegevuse kohta.Mõlamad informaatorid annava tunnistus sündustest,mida paljud Rootsi gübaasiude ajalooõpikud ei ole pika aja kestel käsitlenud.Nüüdisaegsetes Eesti ajalooõpikutes ja ajalooaltlases on kirjadadatakse neid sündmisi põhjalikult.Mainin veel,et järgisin nende intevjuude korraldamise ajal säärastel pukudel tavapäraseid eetikanorme.      7.2.Mart-Olav Niklus.Mart-Olav Niklus on sündinud 22.septenbril 1934.aastal Tartus.

2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.