TARTU KOONDULAAGER
61, Põlva, Eesti

Tartu koonduslaager:Mälestusi aastatest 1941--1944.Eduard Kõgvee.See oli 1941.aasta septenbris,kui algasid minu vintutused.20 päeva vangisust SD keldris ja Tartu vangimajas,siis peeti mind juba küllalt ,,küpeseks'',uue Euroopa''ehitajate poolt rajatud koonduslaagrisse saatmiseks.Koonduslaager,ehk nagu seda saksa okupandid ise lühendatult nimtasid,KZ ,oli asutis,millest ei teatud midagi head.Oli õhtupoolik,kui vangimajast väljus jäjekordselt kolonn nõukogude inimestega.Neid oli ligi 20 meest ja naist.Sellest vangide kolonnist,mis klapiti kokku vangimaja üksikutest kongidest,on jäänud meelde ainult mõned.Kunstnik Otti kaplinki --oli haige,kui tal tuli siiski taluda neid vintsutusi.Eriti meelde on jäänud väike poiss Gamsin.Ta oli näljast nivõrd nõrkenud,et vaevalt suutis kõndida.Teistegi enestunne polnud kuigi hea,sest mitmenädalasest nälgimisest ja umbses õhus viibimisest  olid inimesed jäänudjõuetuks.,Nüüd olime täitsa vangid -- mustad ja habemed suured'',nii iseloomustas meie kolonni Otto Kangilaski.Ja see oligi tõsi,sest meie erakordne välimus paelus kõigi tänaval liikujate tähelepanu.Valve meie ümber oli tugev,sest meie kolonni eesotsas kõndis kümmekond vangi,kelle käed olid raudus.Ja viimane asjaolu ei kõnelnud midagi head -- need olid surma kandidaadid.keda saksa soost SD ülemtimukas ja paar palgalist eesti soost  käsilast olid surma mõistetud.Me kõndisime nagu matusrongis,sest kuigi osalpolnud käed raudus,tundsid nemadki end surmamõistetuina.Tartu koonduslaager asus siis Kastani tänavas.Kastani tänava ja Tartu-Vaga raudtee vahelisel maa-alal losutasid vanad kasarmud.Need kasarmud olid esimese impeialistliku maaiimsõja ajal haavatute paigutamise ja desinfitseerimise kohaks.Saksa okupantide poolt olid aga nüüd need muudetud nõukogude inimeste vanglaks.Mäletasin neid kasarmuid varasemaist aastataist.Kuid nüüd oli kasarmute üldilme õige palju muutunud.Piikond,kus asetsid vanad puubarakid,olid ümbrttsetud traattaraga.Siin ja seal traataia piikonnas asetsesid vaatetornid.Üks sellistest vaatetorinidest asetses kohe sissepääsuvärava kõrval.Seal oli valvur.Vaatetornis oli kuulipilduja,mille toru ots vahtis barakkide suunas..Meie saabumist laagrisse oodati,sest väravast sisse minnes oli näha liikvel rohkearvuliselt vahimeeskonna liikmeid.Kümmekond raudus käsi meest eraldati teistest ja viidi ära.Hiljem selgus,et nood viida surmabarakki.,Nüüd siis oleme jõudnud ,kindlasse'' paika'',tähendas üks kaaslastest irooniliselt.

4 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.