TARTU KOONDULAAGER
62, Põlva, Eesti

.... Nii Linnase kui Viksi kohta olid Nõukogude kohtuvõimud teinud nende elukohariikidele väljaandmistaotliused - Linna elas USA-s  ja Viks Austaalias - kuid viimased keeldusid väidetavaid massimõrvareid välja andmast.Neli päeva kestnud kohtuprotessi käigus kuulati lisaks Jüristele üle kümneid tunnistajaid,,publikule oli tutvumiseks välja pandud asjakohane näitus kohtualuste roimaliu mineviku kohta -- palju dokumente,fotosid ja asitõendeid.Viimstest moodustasid suure osa Jüristelt ära võetud karusnahad,kellad,ehted jms,too olla ära võetud oma kunagistelt ohvitseridelt.Jättes kõrvale teiste süüauste tegevuse-vastasel juhul paisuks käesolv raamat vähemalt kolm korda paksemaks -- olgu alljärgnevalt keskendutud vaid eeluurimise ja kohtupidamise sellele osale,kus kästletaks Karl Linnase tegusid ajal,mil ta oli Tartu koonduslaagri ülem.Alljärgnevad tunnistused pärinevad kohtumaterjaidest ja Eesti Riigiarhiivis säiltatavatest juurdlustimikutest.Kotus süüdistati Karl Linnast selles,et ta teenis juulist kuni augusini 1941 korrapidajaohviterina Tartu koonduslaagris  ja oli seejärel kuni maikuuni 1942 sama laagri ülem.Olles koonduslaagri ülem,organiseeris Linnas saksa võimude juhtnööride kohaselt koos laagri juurde asutatud karistusorganiks nimetatud eriosakonna juhtidega  kinnipeetavate massilist hävitamist.Linnas juhts koonduslaari ohvitsere ja valvureid,kes süstemaatiliselt viisid laagrist minema,võtsid paljaks,sidusid kinni ja vedasid linnast välja tankitõjekraavi äärde ning lasksid seal maha tuhandeid inimesi,kusjuues erinevast ahvusest mahalastute hulgas oli nii rauku,naisi,väikesi lapsi kui abituid haigeid.Linnas sõitis korduvalt mahalaskmispaigale ja  kamandas seal inimesi tapvaid valvureid,kusjuures ta isiklikult tegi püstolilaskudega lõpu peale paljudele vangidele,kes olid mahalaskmisel juhuslikult ellu jäänud.Linnas pani koondulaagri ülemana laagris makama metsiku režiimi,mile tagajärjel paljud inimesed pidid regama üle jõu käivat tööd,kannatama  nälga,viibima rasketes antisanitaarsetes tingimustes,olema ilma arstiabita,taluma valvurite poolt peksmist,piinamist  ja mõnitamist,naised aga peale selle vägistamist.Linnas peksis vange ka isiklikult ja mõnitas neid.Mahalaskmisele viidi vange iga päev.Hiljem ,talvel,kehtestas Linnas uue korra -- hukkamised  hakkasd toimumuma kaks korda nädalas,teisipäeviti ja reedeti.Mahalaskmisele eelnes alati,et laagri õuele sõitis suur punane buss,see liikus Tartu vahel üle värvituna ringi veel 50.aastatel.Kohtumentluse käigus võeti muidugi esmajoones kõige kõvemate pihtede vahele ainus kohualune,keda oli õnnestunud süüpinki tuua - laagriülema asetäitja Juhan Jüriste.Ja ainuüksi tema tunnistusest sai kinnitust fakt,et Tartus,algul Näituse väljakul ja hiljem Kastani tänavas endistes Kuperjanovi kasamutes asunud koondulaager oli sõna otseses mõttes tõeline tapamaja,kust viidi päevatst -päeva mahalaskmisele kümnete kaupa inimesi.Hukkamine toimus Tartust 4 km kaugusele jäävas tankitõrjekraavis,mida linnarahvas kutsus toonase linnapea nime järgi Jalaka liiniks.Prokurör: ,, Kes korraldas laagris vangide saatmist mahalaskmisele?'' Jüriste: ,, Ikka Linna ja eriosakonna mehed.Sellest võtsin ka mina korduvalt osa.''Prokurör: ,, Kes juhatas surmaotsute täideviimist?''Jüriste: ,,Mahalaskmiskohal käisid alati Linnas,Lepik,Viks,Koolmeister ja teised ohvitserid.Tavaliselt viibis mahalaskmise juures ka Giesen.''Prokurör: ,, Kus vange hukati?'' Jüriste:,,Tankitõrjakraavi kaldal.''Prokurör:,,Kuidas see toimus?''' Jüriste: ,, Inimesed paigutati kraavi kaldale istuma ja siis tulistati.''Prokurör:,,Kas te viibisite seal?'' Jüriste: ,,Jah viibisin.''Prokurör: ,,Te nägite kuidas lapsi tapeti?'' Jüriste:,,Nägin küll.Nad pandi kraavi kaldale istuma ja tulistati.''Prokurör: ,, Kui vanad nad olid?.'' Jüriste: ,,Umbes nelja või viie aastased.'''Prokurör: ,, Kas teie korraldusel ka hukati inimesi?'' Jüriste: ,,Jah.Linnase ülesandel tuli mul üks kord tuld juhtida.''' Prokurör:,, Kuidas te seda tegite?''' Jüriste:,,Andsin mahaaskjatele käskluse ,,Sihtida! Tuld!''' ''' Prokurör: Ja käsk täideti?'''Jüriste: Jah täideti.''Prokurör:,,Ja teie südametunnistus lubas seda teha?'''Jüriste: ,,Jah.Tegin seda Linnase korraldusel.''Advokaat Aid:,,Miks käskis Linnas vaid ühel korral teid mahalaskmist juhtida? Tavaliselt,nagu te ise kinnitasite,tegi ta seda ise.'' Jüriste:,,Jah seda küll.Aga tol korral oli tal hääl ära.'''Advokaat Rebane: ,, Miks määrati pärast teid laagriülemaks just Linnas'' Jüriste: ,,Teda vist usaldati rohkem.'''2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.