EESTI MERENDUSE 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

...Kaubalava meremehe elu polmud kiita.Sadamates käidi harva,kui üldse käidi.Joodi magustatud merevett,mis teatavasti õhub hambaid.Ainuke pääs oli hõõruda veritsevaid ja paistes igemed peenestatud küüslaugupuruga.Selleka oii laevdedes alati mõningane küüsaugu tagavara.Nädalasest ravist piisas,et taas toitu närima hakata.1980.aastate lõpu poole lubati toiduraha arvel võtta ka pudeivett ja tänu selle jäi ookeni kaluritel osa hambaid suhu.Ookenilaevade püügireiside kestus olenes püügiajoonidest,laeva tüübist ja aastajast.1950.aastatel lõpul kestsid Norra ja Põhjameel triivvõrkudega heerigalaevade reisid suviti neli ja pool,talvel kolm ja pool kuud.Suuremate traalerite meeskondadel tuli aga arvestada kuni 210-päevate reisidega.1970.aastate lõpul kujunes kõikides rajoonides reisi pikkuseks 150 päeva.Pärast ÜRO mereõiguse konvetsiooni jõusutumist 1.aprillil 1977 hakkasid riigid kehtestama oma majandustsone ja püügid kvodeeriti,majandustsoonides sai püüda ainult vastava litsensi alusel.See kutsus esile languse kalapüügis ja endisele tasemele enam ei jõutudki.Eriti suur oli tagasiminek Eesti iseseivususe taastamise aastatel.Püügilisensid teiste riikide majandustsoninides võttis Venemaa endale.Mõju avaldas oskamaus või ka tahtmatus ümber orineteeruda turumajanfdusele.Arvestades olemasolevat koosseisu,haaras laevastikku paetaolek.Tekkis kroonilne rahapuudus,ei makstud välja palkasid,laevu ei varustatud enam vajalikuga õigel ajal.1995.aastal loodeti asja veel kuidagi korraldada.Püügile jäi vaid 11-12 laeva,selles ajaks ajaks olid ülejäänud 20 laeva juba maha müüdud.Nagu tagantjäele team,likvideeriti seejärel kogu kogu ettevõte.Kui Eesti Merelaevanduse erastamise saaga algas,oli RAS Ookeani ülisegane lugu jõudnud 1995.aasta oktoobris pankrotini ning paar aastat hiljem olid erastamise alguses nimekirjas olnud 57 kalalaeva haihtunud ookeaniavarustele.Firna Ookean laevadest olid vaieldamatull kõige mtoodasmad ja kallimad aastatel 1986-1990 Saksamaal ehitatud 120 meeteri pikkused Atlantik 488 tüüpi supertraalerid Moonsud,Stralsund,Georg Lurich,Eestirand,Heiaste ja Geog Kask.Vanaaua hinnaga on neist alustest edasi müüdud ainult üks,tesed seilavad Bahama,Hiina,Saint Kittsi, ning Mehhiko lipude all edasi.Georg Kask on muutunud allveetööde võimekusega uurimisaevaks ja kannb uhket nime Atlani Challenger.Mõningane peataoek ja aiasak Eesti kalamajanduses pärast Eesti iseseisvusmise taastamist elati siiski edukalt üle.Kogutoodangu kahanemine oii suures osas tingitud ookeani ookenani järsust langusest ,sest ei võetud tarvitusele abinõusid püügiõiguse kaitsmideks väiisriikide majandustsoonides ja need said Veemaa pärisosaks.See-eest suurenesid väljapüügid Läänemerest.Põhiosa läks konservide tootomiseks,sest endiselt olid Venemaal maiuseks Eesti sptotid.Sinna eksporditi ka kalapulki,burgereid,fileepalasid ja muud.Seda ei pdurdanud isegi topelttollide kehestamine Venemaa poolt 1995.aastal.Edukas eksport kestis kolm aastat ,siis sattttttttus Vene turg kriisi ja sealsed firmad muutusid maksujõuetuks.Meie kalanduse hädas oli ühekülgne toodang ja turusuunitlus.Kalatöösturid ei suurnud üleminekuajaj oriienteeruda uutele turgudele ega tegeleda vajalikul määral uute toodete väljaarendamisega.Võttis aastaid ,et uufes tingimutes iseseivat areneda ja olla väärikas partner ka teistele kalandusega tegelevatele riiikidele Euroopa Liidus.

Valgus ja varjud:Iseseisvuse taastamine:Ümberkorradused isesesva Eesti Vabariigi merenduse haldamiseks agasid juba enne 1991.aasstat .1.desembril 1989.aastal moodutati Veeteede Amet ( VTA).                                                                                                         

2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.