EESTI MERENDUSE 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

...Merendusekui terviku arendamiseks  oli vaja teada,mis on naabi mured,mida võiks koos lahendada ja milega ta ise saab hakkama.2007.aastal jõutigi nii kaugele,et moodustati selts Merendusnõukoda,kuhu kuuluvad mitete organisasioonide esindajad ja otsutjad merendusettevõtlus valdkonnas.kõigeealt tuli aga lahti harutda endises ülelidulises halduses olnud koloss ja viia see vastavusse uue maalima majandusreeglitega.neil keerulitel aegadel oli eesivedajaks kaugsõidukapen toivo Ninnas,kes sai Eesti merelaevaduse peadirektoriks 1987.aastal ja hiljem oili kaua aega ka AS-i Tallink Grupp juhtkonnas.Nii tegi ta läbi mõlema suurfima valud ja rõõmud.1991.aastal kuulutati Eesti Merelaevandus ( EML) riiklikuka aktsaseltsiks.Olukord oli selline,et 83 laevati 30-l oli vanus 20 aastat või rohkemgi.Need ei olnud enam konkurentsivõimelised.Maailma laevanduspoliitikas arvetatakse,et uus laev peab end ära tasuma 7-8 aastaga,st teenima nii palju,et kasumis saaka ära maksta pangalaenud koos intressidega,peale selle veel paarkümmend % järgmise laeva maksumusest.kui firma vajab krediiti,on pangale tagatiseks uus laev.See tagab laevastiku pideva uuenemise ja annab võimaluse maailma turu konkueerida.kuna riik oli rahahädas,siis maksis Eesti Merelaevandus 1992.aastal dividendikulu nime all 5 miljonit dollart ette ka järgmise 1993.aasta eest.Seda raha oli vaja rahareformiks Eestis polnud just palju firmasid,kus oeks sellist raha leidunud.1994.aastaks oli EML uues süsteemis enam-vähem jalad alla saanud.Laevanuses töötas 3082 inimest,kellest 2787 olid meremehed.Töötajate koguarv võreldes 1991.aastaga oli vähenenud kolm koda.Eestlaste osakaal oii 11 %-lit tõusnud 30-ni,56 laeva keskmine vanus oli 17,6 aastat.Et uutes oludes konkurentsis püsida tuli uuendada laevaparki.Üritati müüa vanu vanu laevu ja tellida uusi.Loomulikult müüdi ja kanti maha rohkem laevu kui juurde tuli.Järelikult hakkas laevde arv vähenema ja sellega seoses ka vajaminevate meremeeste arv,mis omakorda mõjutas uute meremeeste koolitust.

2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.