EESTI MERENDUSE 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

...Puudus tagala,mis oleks kindlutanud pigeva kaubavoo.Senini oli põhikaup olnud Venemaa paber,mida veeti Antwerpenisse.see äri takredus vagunite puudusel,sest Venemaa neid Eestile enam ei andnud.Peaministri juurde moodustati 1995.aastal trantsiidikomisjon,mis pidi aitama neid küsimusi lahendada.Eesti oli ainuke Balti riik,kel puudus Venemaaga enamsoodustusleping,mille järgi laeval 90% olema transiitkaup Venemaale.Seetõttu läks sõit Venemaa sadamatesse väga kalliks.testega võrreldes olid maksud kahekordsed.1989.aastal moodusta Rootsi Nordström / Thulun konkureeriva laevadusettevõtte Estline,kus 90%aktsiatst kuulus rootslatele ja 10% mitmesugustele Eesti firadele.Merendusettevõtteid nende hulgas polnud.1990.aastal alustati liiklust Stockholmi--Tallinna liinil rieiseparvlaevaga Nord Estonia.1992.aastal sai sellest E-liini aktsiaselts,kus 50 % kuulys RAS Eesti Merelaevandusele.1993.aastal muretses Estline Tallinna-Stockholmi liinile Silja Line'lt suurema reisiparvlaeva.16.jaanuaril 1993 jõudis alus Tallinna.Varem oli laev kandnud nimesid Viking Sally,Silja Star ja enne müüki ka Wasa King.Est Linene'i Rootsi osapoole soovil ristiti laev Estoniaks ja sellest sai Eesti reisilaevanduse lipulaev.

2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.