EESTI MERENDUSE 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

...Kui meeeutada,et kõige suuremad a ilusamad reisilalaevad,nagu Frrance,United States,Deuthland jt on kadnud oma riigi nime,siis oli tegemst vana traditsiooniga.Estonia oli läbi aegade Eesti laevaregitris seitmes sellenimeline laev,1930.aastae sõtis Tallinna-Stockholmi liinil samuti Estonia.Uus Estonia oli 157m pikk,24,4 m lai,võttis peae 2006 reisijat,370 sõiduautot või 45 veoautot.Laev väljus 27.settebril 1994 Tallinast tavalisele liinireisile.pargal 186 meeskonnaliiget ja 804 reisijat.Sattunud Läänemerel tugevasse sügistormi 25 m/sek ning lainetusse,kaotas laev võõrivesiiri ning seepeale avanes veekindel vööriramp.Laev uppus 28.saptembtil kell 1.58.Hukus 853 inimest ja päästeti 137,Pärast õnnetust taastati Tallinna-Stockholmi laevaliiklus alles sma aasta detsembris.Estonia oli ehitatatud vastavalt Prantuse klassifikatsiooniühiningu bureau Veritas nõuetele ja laevale olo välja antud merekõlblkkuse tunnistus sõduks Läänemerel igasuguse imaga ja muude piiraguteta.Pärast katastroofi selgus-et Estonis käiliramp oli ehitatud 4,27 meetrit lubatust  ettepoole,rahvusvaheliste turvanormide järgi pidanuks see olrma visiirist kaugemal.Hiljem selgus veel,et Estonia sõsarlaeval Diana II oli tugev lainetus samal viisil vöörivisiiri vigastanud.Vööriluugiga oiid Läänemerel hädas olnud teisedki reisiparvlaevad.

Katastoofidel võib olla mitmeiki ilmselgeid põjusi,kui asja mitte tundva tavakodaniku jaoks on ikka süüdi inimene,Seetõttu sai Eesti meremeeste maine tugevasti kannatada.Üle maalima ilmus kollases ajakirjanduses sel teemal kümneid versiooe ja vandenõuteooriaid.Kümmekond aastat hiljem õhtustasin Münchenis ja minu lauas oli kaks inglise keelt kõnelevat meest.Üks neis päris,kust ma päeit olen ja kui nad kuulsid sõna Estonia,hüüdsid nagu ühest suust:,,Kuidas sa sealt küll minema pääsesid?''Olin üllatunud,aga siis taipasin,et küsmus käib hoopis laeva kohta,sest paljud inimesed maaimas pole kuulnudki meie väikeriigi nime.

1998.aastal ostis RAS 

1998.aastal ostis RAS Esti Merelaevbdus Nordstöm / Thulini osa välja ning 2000.aastal läksid laevad laevad Talliliki firmamärgi alla .2001,aastal kuuiutati välja Estline'i pankrot ning firma lakkas olemast.Oli möödunud rohkem kui inimpõlv ajast,mil viimati puututi kokku turumajandusega.Selle aja jooksul oli muutunud ka turumajanduse-maailm ise.Puudus igasugune kogemus asjaajamiseks ja tehti palju vigu,aga eks vigadesi õpitakse kõige paremini.Algas RAS Eestimerelaevaduse erastamisprotsess.Firmal oli sel hetkel 48 laeva kandevõimega 453 651 t ja keskmise vanusega 17,2 aastat,töötajaid 2361,neist ujuvkoosseisus 2100.Erastamiseks moodustati ESCO Holding.Algul oli Teede ja Sideministeerium laevanuse erastamise vastu,sest ei suudetud nimetada Eesti Mere Laevanduse võimalkku väärtust.Lõpuks lepiti kokku,et erastamine peab toimuma aktsiate müügi teel.8.augustil 1996.aastal kirjutas Postimees:,,käimaoleva kaubalaevade uuendamise programmi kaudu on riigiaktsiaseltsini jõudnud juba kolm Hollandis ehtatud konteinerlaeva,neist seni viimane Kalana,saabus Muuga sadamasse hillnemisega eelmisel ädalal.Saabumas on veel kaks uut konteinerlaeva,samuti ehiatakse Eesti Merelaevadusele Hispaanis nelja suumat ro-ro tüüpi kaubalawva.''Veel sama kuul kuulutas Eesti Erastamisagentuur välja ettevõtte erastamise,RAS Eesti Merelawvadus oli sel hetkel Eesti ettevõtete pingereas suuruselt neljandal kohal.Oktoobri oil end registreennud 19 firmat,kes asja vastu huvi tundsid,sealhugas ESCO Holding.Nagu ikka,oli esitaud mimesuguesed ettepanekuid ja projekte,muu holgas ka asjatundmatuid ja isegi petuskeeme.Lõpuks jäid konkureeria AS ESCO Holding ja OÜ Arbonale,mõema taga mõjukad fimasid.OÜ Arbonale loodi just Eesti Merelaevanduse erastamisel osalemiseka ning ta esindas konsotsiumi,kuhr kuulusid Hansa Investeerigute AS,Jinhui Shipping abd Transportation Limited ja Nomura intenational.4 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.