EESTI RIIGI 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

...Ajutisee Valitsusele anti õigus takstada väljaveedu,,välja arvvatud sõjaväe vara.Tartu ülikool tuli hilljamalt 1918.aasta II semestri lõpul Ajutisele Valitsuse alluvusse anda.Sakslased täitsid kokkulepet osaliselt ja äärmise aeglusega.Eestlstele nende üksuselt omala ajal võetud relvade tagastamise asemel need pigem rikuti ja loobiti merre.Sealjuures väitsid sakaslased,et eestlased saavad Saksa relvi alles siis kui eestased lubavad miite karistada see neiid,kes okupatsiooni ajal sakslastega koostööd tegid.Kõik see viis konfiitideni,mis päädiisid relvakokkupõrkega 23.detsembril 1918 Punapargis Pärnumaal.Puudus vaitses siiski kõigest,eriti usust Eesti suutlikusse iseseisvalt hakkama saada.Suurele osale rahvast tundus iseseisvus ilusa unistusena,millel oli tegelikkusega vähe pistmimisy.Vähegi asjalik inimene ei saanud ju tõsiselt võtta väiteid,et tibatilluke maavaradeta Eesti suudab oma suurte naabrie kõrval püsima jääda.Ning ükenes hull võis uskuda,et väike Eesti võib suurele Venemaale vastu seista.Hullud nad oidki - ohvttserid,käutäs harilasi ja koolipoisse ning nende omaaegseid õpetajaid,kes nüüd kandsid ohviterivormi ja üliõpilasi.Eesti riik tundus mannetuna ka punastele,kes uskusid,et kukub kokku juba õrnal väiisel tõukel.Rohkem kartsid punased Sasks sõjaväge,mille nad lootsid aga kiiresti revolutsioneeeda.See ei õnnestunud,sest ennekõike tahtsid Saks sõdurid koju minna.19.novembril otustas valitsus tagasi astuda,et anda vahepeal kogunenud Maapäevale võimalus uue valitsuse moodustamiseks.Venemaalt Tallinnasse põrandaalusele tööle saadetud Viktor Kingissepp ürtas korraldada meelevaldust Maapäeva ja Ajutise Valitsuse vastu ning õhutatada töölisi seda 1917.aasta kombel laiali ajama,kuid see ei ünnestunud.Uus Ajutine Valiysus moodustati nadala pärast,27.novembril.Selles valituses.oli peaministri asetäitjaks August Rei,portfellita ministrina ja täievolilse saadikuna välismaal kuulus valitsusse Jaan Tõnisson,vaituse koosseiseius olid ka saksa,vene ja rootsi rahvusminstrid.Tegu oli koosseisuga,mis esindas võimalikult suurt osa Eesti poliitisest spektrist,milesse Nõukogude Venemaa huvides tegutevad enamlased mõitagi ei kuulunud.2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.