EESTI RIIGI 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

...poliitiliste oponentide kahjuõõmu suurendas seegi,et Kurvitsa ministriks ninetamine oli Eesti kaskuse käilakuju Jaan Tõnissoni ettepanek.''

Detsenbrimässu ehmatus sundis erakondi oma tülid korraks unustama.1924.aasta detsmbris asttus ametisse Jüri Jaaksoni viie erakonna enamusvalitsus.1.detsembril 1934 oli kogu riigis kehtestatud  sõjaseisukod ja kindralleinant Laidoneri sõjavägede ülemjuhataja voitused kestsid 1925.aasta alguseni.Selleks ajaks oli tabattud enamik mässukatses osalenutest,kelle õnnesunud Venemaala põgeneda ja neist sasdakond ka söjakohtu otsusel hukatud.Veebaris nimetati Kaitseliibu üöemaks kolonel Johannes Roska,kes juhtis Kaitseliitu kuni selle likvideerimiseni 1940.aastal.Kaitsellldust sai ülemaailmne vabatahtlik riigikaitseorganistasiooon,millel oli üle 40 000 liikme.Märtsis tunnistas sisemiminister Eenpalu oma määrusega kehtetuks 1923.ja 1924.aasta valimistel osalenud Töörahva Ühise Väerinna nimekirjad ja mandaadid.Suur osa neist isikutest oli vangistatud 1924.aasta detsembri mässus osalemise või kaasaaitamise eest.Mitme kohaliu omavalituse tegavus oli seetõttu kvoorumi puudumisel paralüseeritud.Selle määuse alusel vabanenud saadikukohad jagati teiste eraondade nimekirjade vahlel.1925.aasta juunis liitus Isesiseisev Sotsialili Tööpartei Sotsiaal-demokraatliku Tööliste Parteiga Eesti Sotsialitlikuks Pateiks.Valitsus püsis lii aasta,aga kas selle tagasiastumise põhjused olid tavalised:valitsust ja riigiametnikke süüdistati mitmsugustes asjades,mis enamasti olid seotud kahtlusega majanuslikus või ppliitilises korruptsioonis.Koalitsiooni moodustatud errakondade fraktsioonide liikmed,midaaeg edasi,seda rohkem ei hääetanud enam alati vaiitsuse poolt,mille ametisseseadmist nad olid toetanud.Riigivanem Jaaksonit süüdistati väheses suhtlemises Riigikoga ja ajakirjandusega ning liigses esinduslikkuse taotlemises oma ametis.Ajaleheartiklid ja parlamendidebatiid valitsusevahetuste aegu kõlalsid üsna tänapäevaselt..

III RIIGIKOGU 1926-1929:EESTI KROONI KEHTESTAMINE JA ROOTSI KUNINGA VISSIIT.Enne kolmanda Riigikogu valimisi uuendati valimisseadust ja kehtestati 2%-line valimiskünnis,mis laias laastus tähendas vähemalt kahe patamedikoha võitmise vajadust.


2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.