EESTI RIIGI 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

...Sellega tuld ikkagi toime tervlt 10 erakonda.Valimiised võitsid sotsialistid 24 kohaga.Ainult ühe koha vähem said Põllumeestekogud.Suur edu saatiis 1925.aastatal erakonnaks organiseerunud asunie,kes said 14 kohta eelmiste valimiste 4 asemel.Tööerakond sai endiselt 12 Rahvaerakond 8 ja Kristlik Rahvaerakond 6 mandaati.Kuus mandaati sai ka kommunistide vatiorgaisatsioon Eesti Tööliste Partei.Üleäänund seitse mandaati jaubesid venelaste,baltisakslaste ,ja majaomanie vahel.III Riigikogu esimeheks valiti Põllumeestekogu liige Kaarl Eenpalu.Hoolimata valimisvõidust jäi sotsiltid opositsiooni ning 1926.aasita juulist kuni 1927.aasta detsembrini oli võimul kaks riigivanem Jaan teemanti koaliitsioonivalitsust.kus põllumeestekogude kõrval kuulusid koalitsiooni ka asunikud,Rahvaerakond,Kristlik Rahvaraond ja majaomanikud.Seega oll koalitsioonin 53 kohta.Riigiogu 22.veebruari istungil puhkes ootamatult valtitsuskriis.Pärast Heinich Laretei lahkumist saadikuks Moskvasse täitis Põmmumeestekogude esindajast sõjaminiterJaan Soots ka siseminitri kohustusi.Teda süüdistati selles,et ta Haru maaomavalituse valimiste nimekirjade kinnitamisel oli eri juhtudel seadust erinevalt tõlgendanud,teisel korral Põllumeestekogude nimekirja kasuks.Sootsi ründasid ka koalitsioonierakondae saadikud.Lõpuks pandi hääletusele Sootsi umbusaldamine,mile riigivanem sidus valitsuse umbusaldamisega.Umbusaldus läks läbi ja valitus astus tagasi.Seekord oli valituskriis lühie- juba 4.märtsil kinnitati ametisse Jaan Teemanti kolmas valitsus,mille moodustasid samad erakonnad,kuid sõjaministrisks oli teine kindral nikolai Reek.Ehhki tegemist oli enamusvalitsusega,seisis see üsna kõikuvail jalgel,sest Riigikogu liikmad ei hääletanud alati oma valitsuse eelnõude poolt ja vastuolusid oli ka koalitsioonipartnerite vahel.Näiteks Rahvaerakonna ja asunike tülliõunaks oli kirikumaade nüsimus,mille riigistamist asunikud toetasid,mttte aga rahvaerakondlased,rääkimata Kristlikist Rahvaeralonnast.Valitsuse kukutas 1927.aasta novembri lõpus Pikalaenu küsimus.Asunikud loobusid uue vaiitsuse moodustamisest ja tööerakondlane Ado Andekopp tulnud sellega toime.Valitsuse moodustas rahvaerakondlane Jaan Tõnisson,koalisioonil,kuhu kuulusid ka Põllumeestekogugud,asunikud ja Tööerakond,oli parlamndis 57 kohta.Valitstus astus ameyisse 9.detsembril 1927.Nädala pärasi kinnitas Riigikogu Pikalanu Panga põhikirja ning 1928.aasta jaanuari alguses astusid  Eesti Panga  ja Pikalaenu Panga juhid ametissse.Viimase nõukgusse kuulusid viie suurema erakona esindajad,Eesti Panga president Jüri Jaakson ning endine kommertsanga direktor Leo Sepp.Jaan Tõissoni riigivanema aega jäid kolm olulst sündmust:rahareform,Eesti Vabariigi 10.aastapäeva tähistamine ja amletlik visiit Rootsi,kus Eesti riigivanemat võõrustas Rootsi kuningas..

EESTI RAADIO:,,Essimesed raadiosaadete edastamise katsed tehti Eestis 1924.aasta ,alalise progamini jõuti kaks aastat hilljem.1926.aasta 18.detembiril oli eetris osaühingu Raaddio Ringhääling esimene saade.Kõnelesid haridusminister Jaan Lattik js teedeministri abi Kar Jürgenson-Esialgu oli saatekava pikkuseks kolm tundi ja dseda edastati õhtul kella kuuest üheksani.Nii oli see ka 1930.aastate alguses,ainult pühepäeval hommikul kella kümnest hilisõhtuni..Hiljem saatekava pikenes rohkem kui kaheksa tunnini ööpäevas.1934.aastal raadio riigistati ja asutati Riigi Ringhääling.1940.aastaks olid Riigi Ringhäälingul saatjad Tallinnas,Tartus ja Türil ning ka moodne reportaažistuudio.Olid paigaldatatud ka esimesd autoraadiod.1940.aastal oii Eestis ligi 100 000 raadioabonenti.Televisioonini Eestis enne Ii maailmasõda ei jõutud.,,Pikalaenu Pank:See loodi riikliku pangana,mis pidi üle võtma Eesti Panga pikaajaliste laedude andmise.Pikaleveninud debatid Riigikogu rahanduskomisjonis panga laenupoliitika üle venitasid panga põhiirjakinnitamist,kuid pank pidi tööle hakkama 1928.aasta jannnuaris.

E2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.