EESTI RIIGI 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

...Kaja aüüdistas Johansoni selles,et  ta võtnud ministrille ettenähtud sõidukulud välja nii haridusministeeriumi ka töö-ja hoolekandeministeeriumi eest,s.o kahekordselt..Riigilogusaalis pihkrnud snnelus jätkus vesibüülis ja lõppes sellega,et Tupits Johansonile kõtakiilu andis nii,et siimase prillid eest lendasid.Varem oli riigikogus ,,tegelikuks mibdud''' vaid ühel korral,kümme aastat vatrm Asutavas Kogus,kui Johannes Zimmerman Jüri Uuetoale kõrvakiilu andus.Ka nemad said hiljem ministriteks.'' Kuni Riigikogu valimisteni valitses August Rei valitsus,kus peale riigivanema enda sotsialistide said ministri kohti ka asunikud,tööerakondlased ja Kristlik Rahvaerakond.Tänapäevaga võrreldes oli see erakond väike:koos riigivamemaga kuulus sellesse ainul kaheksa ministrit.Mitu valdkonda olid ühe ministri juhtida:sotsialist Leopold Johanson oli korraga nii haridus --kui ka röö-ja hoolekandeminiser,tema erakonnakaaslane Aleksander Oinas raha - ja kaubandus-tööstusminister ning tõõerakondlane sis- ja kohtuminister.16.veebruaril 1929.algatasid Põllumeestekogude saadikud parlamendi töö tahtiliku pidurdamise,kui päevakorras oli põllumeestale seemnevilja eelkrediidi andmise seadus ning põllumaandusnõuande korraldamimise seadadus.Pärast vaheagade võtmist jt tavapäaseid istungi pikendamise viise astus õnetooli Riigikoguliige Mart MMrtinson,tuntud kui kuldsuu,kes kõneles tervenisti 11 tundi ja 15 minutit järjest.Märksa olulisem sündmus kogu Eesti jaoks oli agaü üleminek Vene mõõdusüstemillt meetermõõdusikule alates 1929.aasta 1.jaanuatrist.

IV Riigikogu 1929-1932.majanduskriiisi algus.Valimistel olid võidukad sotsiaiistid,kes said 23 kohta.Teise veerandi 24 mandaati võtsid Põllumeestekogud..Asunikud said 14,tööerakondlased 10 ja Rahvaerakond sai 9 kohta.Kristlik Rahvaerakond sai ainult 4 kohta vähem,kui kommunistide varrioganistsioon Eest Tõõliste Partei,mis sai 6 kohta,kuid kristlasetel oli kaalukeele roll koalitsiooni moodustamisel ja nad kuulusid ja järgmisse valitsussse,mis oli võimul rohkem kui 1,5 aastat.Vähemusrahvuse esidajad sai 5 kohta ning valitsusliiit  ,,Majaomaniud,kaupmehed,tõõsturid ja teised eraomaduse poodajad'' kolm.See valimisliit toetas traditsioonillselt põllumhi ja nii oli Põllumeestekogude päralt Riigikogu esimehe ametikoht,millel jätkas Kaarel Eepalu.August Rei astus tagasi 1929.aasta juuli alguses,et anda võimaus uue valituse moodustamisks.Suhted senise valttususkoalitooni liimete vahel olid halvenenud.Üks põhjused oli vastuolu tööerakondaste ja sotialisti Johan Jansi nimetamise pärast Eest Maapanga direktoriks.

Maapank:oli 1926.aastal asutatud riiklik pank,mllele anti üle riikllkud põllumajandusllkud laenud,asunike ostuvõlad,rida reormia seotutu eriakapitale - ja fonde ning endise Vene Talurahva Põllupanga võlgade valitsemine.Viimane oli tsaarivalitsuse kontrolli all olev pank,mis pärast pärisoruse kaotast Venemaal andis talupoegadele laenu.Balti kubermangudesse lalendas'ti panga tegevus 1906.aastasl ning pank ostis kokku mõisavaldusi,sealhulgas rüütlimõisu,jagas need taludeks ja müüs talupoegadele edasi.Pärast Eesti isesisvuimst läsksid põllupanga ees üle Eesti riigie.Need olid peamiselt 1906.aastast kuni I maalimaslõpuni päriseks ostetud taulude laenukohustused.'' Uus valitus astus ametisse 9.juulil 1929 ja riigivanemas sai tööerakndlane Otto Strandman.Kuigi sotsialistid olid võitnud valmised,teadsid Põllumeesteogud a Rahvaerakond,et nemad sotsialistudega koalitstsiooni ei lähe,seega moodustati paremtsentlstlik valius.Muudeii mitme ministeeriumi nime:Raha-ja kaubandus-Tööstusministeerium oli nüüdsest Majandusministeerium ning Töö- ja hooleksande valdkond sai nimeks Sotsiaalmnisteerum.Ka selles vaiitsuses juhtis Haridu-ja Sotsiaalministeerrumi üks ja dama minister.

3 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.