EESTI ÕIGUSE 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

... UN-st kehtestaii Vene impeeriumis viie eraldi seadusega,vaid ükskud osad.Kuna samss jäeti varaemate seadustike vastavd osad tühistamata,oli religiooni-,ja ametikuritegude,salakabave,protiitutsiooni ja naistekauanduse ning autriõiguste rikkumise kohta maksvusel rööpselt kuni 3 karistusseadustikku.1918.aastal jõustasid Saksa okupatsioonivõimud Venemaa okpeeritud aladel 1903.aasta UNS täises ulatuses ja mõni kuu kehtis Eesti alal korraga vaid üks ühtne karistusseadustik.Eesti Ajutine Valitsuse administratiivsesdused 19.novembrist 1918  määrasid aga,et karistusõigusses hakkavad taas kehtima kõik need tsaariaegsed seadused,mis kehtisid enne Saksa okupatsiooni.Lisaks üldkaritusõiguslikele seadustele oii Venemaal 1867.aastalsõjaväe jaoks kehtinud veel eradi ksristus-ja menetlusseaustikud,mida teatud juhudel või rakendada ka tsiviilisikute toime pandud tegude puhul.Vene karistusseadused,eriti NS ja ka veel viimases maailmasõjaeelses redaktsioonis,sisaldasid seisusulikule ühiskonnale ja isesevuslikule korrale omaselt väga mitmekesiseid karistusi,teiste hulgas kõigi seiseuslike õiguste kaotus või üksnes aadlikele duelli eest ette nähtud kinni pidamine kindlusvanglas,rääkimata mitmesugusteest Siberissse saatmise variantidest.

1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.