EESTI ÕIGUSE 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

...Riigikohus lähtus sellest,et PS §-des 13,14 ja 1uleneb isiku õigus tõhusale memetusele .Arvesse võeti ka põhiõigusi ja kanud karistuse kestust.Seni on see olnud ainus individuaalne põhiseaduskaebus,mida Riigikohus otsutas menetleda.Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse saab agatada ka president,kes peab vastu võetud seadused välja kuulutama.Kui president leiab,et seadus on PS-ga vastuolus,on tal õigus jätta see 14 päeva väljakuulutamata.President peab välja kuulutamata oma põjendustega saatama tagasi RiigikouguleKui parlament saadab presinedile väljakuulututamiseks sama seadusevariandi peab president selle kas 14päeva möödumisel siiski väljakuulutama või pöörduma Riigikohyusse taotusega tunnistada seadus PS-ga vastuolus olevaks.Kui aga Riigikohus leiab,et seadus on põhideadusega kooskõlas,peab president seaduse väjlkuulutama.President on 12 korral esitanud Riigikohtule taotluse tunnistada seadus PS-ga vastiolus olevaks,neist kümnel korral rahuldas Riigikohus presidendi taotluse.Õiguskantsleri taotluse alusel tuvastas Riigikohus näiteks 2010-2017.õigusakti põhiseadusvastasuse seitames kohtuasjas,ja kohaliku omavalitsuse volikogu taotluse alusel neljas kohtuasjas.Riigikohtus on koostatud mitmeid analüüse põhiseaduslikkuse järelevalve praktikast ja need on Riigikohtu kodulehe kaudu kättesaadavad.Peale selle,et Riigikohus kontrollib õigusloova akti,selle andmata jätmise või välislepingu vastavust PS-le,on Riigikohtu põhiseaduslikkuse jarelevalve kolleegiumil teisigi kitsamalt piiritetud ülesandeid,näiteks lahandab ta kohaliku omavalitsuse pädevusvaidlusi,teeb otsuse taotluse lõpetada Riigikogu liikme voiitused jms.2005.aasta PJKS muudatutega anti Riigikogule võimalus küsida Riigikohtult seisukohta,kuidas tõglgendada PS koostoimes EL õigusega.Kui mingit valdkonda reguleerib EL õigus,tuleb PS-i tõlgenada nii,et see oleks kooskõlas EL õigusega.EL määruste puhul kehtivad rangemsd piirid,sest need on otsekohadatavad.


1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.