EESTI POLIITIKA 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

...Vabadussõjajjärgne riik tundis end ebakindlalt juba enne mässukatset ja hukkas miyned tabatud kommunistid Nõukogude Venemaa agentidena,seda piiratud või isegi olematu kohumenetluse järel.Nähtavaim oli oli Viktor Kingisepa kibekiire mahalaskmine välikohu otsega (3.5.1922)Tal polnud lausa verd kätel.Maanõukogu laialiajamisel novembris 1917 kaitses Kingissepp selle liikmeid massivägivalla eest riskides oma hahaga.Teme tapmine polnud vabariigi vääriline tegu.On võimalik,et Kingissepp oleks hilisemat võimuhaardekatset osavamalt ning edukamalt juhtinud..Aga ennetav tapmine ei kuulu õigusriigi juurde.Kaugelt rohkem Eesti kommuniste hukati sõdade vahel Nõukogude Liidus kui Eestis.Aga NSV Liitu mõõdupuuks võttes alanadakisime Eesti Vabariiki.Sihiks,mille poole pürgida,olnuks tollane Rootsi,kus ametiühingud protestisid Kingissepa tapmise vastu.NSVL sai mugava märtri ja nimetas Narvatagusel asuva Jamburgi linna Kingissepaks.Vähemusrahvusest Vene tsaaririigis olid eeslased järsku saanud väikese riigi enamusrahvuseks.Eesti rahvusvähemustest oli vanelased enne olnud valitsev rahvus suurriigis ja sakslased Balti provintsides..Võis küsida,kas eestlsed õpivad ja harjuvad olema enamusrahvus ja kas kas venelsed ning sakslased õpivad ja lepivad olema rahvusväheus..Eeati lahendus oii kultuuriautonoomi.Need rahvusvähemused,kes seda soovisid,võisid organiseeruda ja vabatahtlikult liirunuid ka makustada,et ülal pidada omakeelseid koole ja kultuuriasutusi.See oli lahendus tollases Euroopas.ainulaadselt vabameelne.Küllap see oli ülidemokraatliku üldtooni üks tahke.Rahvusvähemute tasus see end ära:vältis hõõdeid ega lisnud ebasoodsaid kõrvalnähte.

1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.