EESTI POLIITIKA 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

Laulva revolustiooni sümfoonia(1967-1992)

Jälle oli keskmeks maa ja laul.Maa mis sõna otseses mõttes ähvardas jalge all vajuda seal,kus võõrvõim tahtis kaevandada fosforiiti.Laul,mis korra veerandi samale nõlvale kokku tõi.Kuidas rääkida lühidalt laulva revolutsiooni aegsest poliitikast,kui üle 50 aastasel lugejal on meeles palju rohkem üksikasju?Ta üteks:peaks mainima ka seda ja seda!Kuidas iseloomustada seda aega ajalooises tagasivaates,kui möödudud oli ainult paarkümmend aastat ja paljud tegelaed on veel elus.nende edaspided teod heidavad paratamatult kõrvalvalgust ka varem tehtule.

TIPPOTSUSED JA OTSUTAJAD

Millsed olid kõige otsutavamad sammud teel iseseivusele ja millised poliitilsed rühmad neid ette võtsid? Eristan nelja poliitilist peavoolu:Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) eestimeelne osa;Rahvarinne(RR),kelle peaosast arenes Keskerakond;Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS),kelle varjust koorusid Eesti Kongress (EK),Eestu Komitee ja lõpuks erakond Isamaa;Eesti Rahvuliku Sõltumatuse Partei ERSP).Alguses tegi otsuseid EKP ja selle kontrolli all olev ENSV Ülemnõukogu.Teised said algatada ja rahva toetusel nõuda,aga ainulu võimul olev EKP sai  toetada - ja Moskvas oma nahaga vastutada.Vabade valimitega kandus see või ja vastutus Rahvarindele.Lõppjärgus tugevnes tekkiva Isamaa asend.Fosforiidisõda haaras tervet rahvast.See algas meeleheitest maapinna kaotamise pärast.Õnnesutudes muutus see meelekindluse lätteks.Peamised kandjad suundusid hiljem enamasti EMS-I ja RR-I,tihti mõlemaase.Hirvepargi protest Molotovi-Ribbentropi pakti vastu nihutas protesti keskkondlikust poliitilseks - ja see toimus Tallinna Kommustliku linnavalitsuse ametlikul loal.Põrandaalune vastupanu tõõusis põrandale.Peasangariteks olid teadagi poliitilsed erimeelsed ( nii nagu äsja vangist vabanenud Lagle Parek),kes sel asutasid Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi (MRP-AEG).Selle alusel loodi augustis 1988 Eesti Raahvusliku Sõltumatuse Partei ERSP)Neljamehe Isemajndava Eesti (IME) programmi koostas Edgar Savisaare algatusel 10 ENSV kesktasandi ametnikku,ent alla kirjutda julges ainult neli.Eesti poliitikasse jäid neist aastaküneiks Savisaar ja Siim Kallas.See oli lojaalne opositsioon sellise organisatsiooni ees,mis ammust ajast tavatses lojaalseid oponete hävitata.Julgust näitasid siis needki,kes koostasid,ent alla ei kirjutanud.Et nad tulid EKP-st  ja enamasti siirdusid RR-i,märgie IME mõlema alla.Pannes ette koguni NSV Liidu omast erineva rubla,taotles IME mõnes mõttes ulaulikumatki majanduslkku autonoomiat,kui seda on oma kroonit eurole siirdunud nüüdis-Eestil.Loomeliitude juhatuse üldkoosolekul paisus kriitika ENSV juhtimise ja halduse vastu,mis oli ikka veel vanameelste kommunistide käes ja lahvatas ajakirjandusse.Enamik arvustajaid liitus hiljem RR-i ja olsalt ka EMS-iga.Eesti lipuvärvid viis avalikkuse ette EMS.Legaalseks kuulutas nad äsja reformikommunitide kätte langenud EKP.Mitmest kohalikust laulusünmusest paisus välja ,,Eestimaa laul 1988'' veerandi rahva osavõtul.Heinz Valk kuulutas juba eelnenud Öölaukupeo (11.-12.6.1988) ,,laulvaks revolutsioonik''.Sellega sai terrve vabanemise ajajärk omale sellise nime,mis aitas säiitada rahumeellset ja lõppema veriselt.Kuidas aga hakata looma norivaid löömarühmi,et katsta revolusiooni,mis on kuulutatud laulvaks ja kus tegevusiha saab nii võimsalt suust välja pursata? Laul päästis meit verest.Seda ka välistegijate välistegijate poolt.Laulva revolutsiooni kaubamärk tegi ju Eesti tuntutuks maailmas.Raske oli Moskval veriselt selle vastu astuda.,,Eestimaa laulu'' korraldas RR,kuid suurima tähelepanu näppas EMS-i Trvimimi Velliste meevargil karust.Ega's ENSV Ülemnõukogu soovinud suveräänsust arutada,kuid Moskva pani ta sundseisu.Seal tuldi välja põhiseaduse täiendustega,mis justkui kõrvaldanuks liiduvabariikide õiguse NSV Liidust lahkuda.Ehhki Moskva seda õigust tegelikkuses eiras,väljenus selles siiski liiduvabariikide vormiline suveräänsus.Selle kaitseks võttis ENSV Ülemnõukogu Väljase juhtimisel vastu ,,Deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest''.Mitte uue suveräänusus kuulutamine,vaid selgitus vormlliselt ammu olemsoleva kohta.Umbes nii nagu Asutav Kogu andis välja 19.5.1919 seletuse ,,Eesti riiklisest iseseisvusest ja rippumatusest,,NSV Lidu kehtivat põhiseaedust tõlgendas ENSV Ülemnõukogu Eestile võimalikult soodalt.See ajas Moskva marru.Räige surve deklaratsioon tagasi võtta keskendus eriti Rüütlile.Rüütel pidas vastu..See ENSVE Ülemnõukogu kuulutas ka eesti keele ainsaks riigikeeleks.Kuidas on võimalik,et seda tegi kogu,mille olid aastal 1985.kokku pannud Mosmva määratud haldurid?Nemad ju valisid kandidaadid ühekandidaadivalimistele.Miks nad ei noppininud Moskva-meelsemaid?Sellepärast,et nad ei teadanud kes on kes.Natuke vabama režiimi puhul oleks meelsus teada olnud.


2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.