EESTI POLIITIKA 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

...Raske oli Moskval veriselt selle vastu astuda. ,,Eestimaa laulu korrallas RR,kuid suurima tähelepanu nppas Trivimi Velliste jutuga meevargil karust.Ega''s ENSV Ülemnõukogu soovinud suveraänust arutada,kuid Moskva pani ta sundseisu.Seal tuldi välja põhiseaduse täiendustega,mis justkui kõrvaldanuks liiduvabariikide õiguse NSV Liidust lahkuda.Ehhki Moskva seda õigust tegelikkuses eiras,väljendus selles siiski liiduvabariikide vormiline suveräänsus.Selle kaitseks võttis ENSV Ülemnõukogu Väljase juhtimisel vastu ,Deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsuset''.Mitte uue suveräänsuse kuulutamine,vaid selgitus vormilselt ammu olemasoleva kohta.Umbes nii nagu Asutav Kogu andis välja 19.5.1919 seletuse ,,Eesti riiklilisest iseseisvusest ja rippumatusest''.NSV Lidu kehtivat põhiseadust tõlgendas ENSV Ülemnõukogu Eestile soodsalt.See ajas Moskva marru.Räige deklaratsioon tagasi võtta keskendus eriti Rüütlile.Arnold Rüütel pidas vastu.See ENSV Ülemnõukogu kuulutas ka eesti keele ainasaks riigikeeleks.Kuidas on võimalik.et seda tegi kogu,mille olid aastl 1985 kokku pannud Moskva määratud haldurid?Nemad ju valisid kandidaadid ühekandadivalimitele.Miks nad ei noppinud Moskva-meelesemaid? Sellepärast,et nad ei tednud kes on kes.Natuke vabama režiimu puhul oleks meelsus teada olnud.Aga siis,kui too Ülemnõukogu 1985 kokku pandi,oli tsensuur veel selline,et tegelik meelsus ei paistnud välja.Kuna valdav enamik eestalasit olid eestimeelsed,siis vastavalt sattus neid ka Ülemnõukokku.Nõukogude Liidu uuelaadse rahvasaadikute kongressi valimised olid Eestis üsna vabad ja need võitis ülekaalukalt Rahvarinne.Nendega ulatus ehtne eesti hääl esmakordeselt Moskva võimukoridoridesse.Eriti Marju Lauristin sai selgemaks teha,kui vastik on eestlastele olukord ja miks see nii on.Tekkinud isiklikud sidemed aitasid ära hoida arusaamatusi,millel võinuks olla verised tagajärjed.Aga veel enam:Eesti esindajad äratasid teisi alluvaid rahvaid,ajades lõpuks lõhki.Balti riikide annektsioon maksis impeerimile kibedadalt kätte,võtiis aega,mis võttis.Balti kett oli Eesti Rahvarinde algatus.EMS aitas oluliselt kaasa.Sellest said Balti rahvad maailma suurajalehtedes päeva suurima pealkirja.Moskva vastas varjatud genotsidiähvarduega,Nähtavus üle maailma tegi aga teostamise raskemaks.Eesti Kongressi valimised tõid haripunkti dilemma iseseivuse saavutamisel:kas edasi minna ENSV suveräänususest uue iseseivusele või tunniatada kogu see ENSV vahepala illekaalseks ning olematuks ja taastada okupatsiooni eelne riik?Mõlamad suunad pakkusid eeliseid ja ohte.Nüüdislugeja võib õlgu kehitada,et mis neist juriidiltestest peensustesest ikka,peaasi,et ära tehti.Kuid praegune Eesti oleks mätrgatavat erinev,kui üks või teine suund oleks puhtalt yeostunud.Tuli segu ent vaevaliseselt ja paiguti vihaselt.Rahvarinne mõtes edadasi edasi liikukuda ENSV suveräänusuusest.Selleks oleksid okupatsiooniaegsed kolonistid saanunud kohe saanud täie kodakondsuse - ja neid oli juba 40 % elanilkonnast..Selle vastu koondusid EMS-ist Velliste algatusel kodanike komiteed,kes registreerisid okupatsioonieelseid kodanikke (ning nende järglasi).Aiult nemad need valisid Eesti Kongressi,mis pidi taastama okupatsiooni eelse riigi.Need valimised olid maailmas üsna ainulaadsed.Kus mujal on ülemaalised valimised läbi viidud eraviisiliselt,mööda minnes valitusvõimust?Öli tekkinud teine esinduskogu Ülemnõuokogu kõrvale ja ta oli legitiimsem,kuna põhines ehtsail valimistel.Terve kodanike komiteede aur aga oli valimise teostamisele.Kui Eesti Kongress kokku astus,puudus tegevuskava.Valiti Kongressi esindav Eest Komitee ERSP Tunne Kelami juhtmisel- ja siis viivitati.Kohe tulid Ülemnõukogu valimised nii,et Ülemnõukogu sai ka legitiimseks.Need valimised võitis äärepealt RR ja Savisaar peaministriks.Kongressile jäi opositsooni roll.Tal oli mõiju ikkagi.Just Kongressi survel kuulutas Ülenõukogu,et okupatsioonieelne Eesti Vabariik on juriidiliselt kogu aja kestnud,et ENSV on illegaalne ja et Eesti on üleminekul isesisvuse poole.Peatselt taastas Ülemnõukogu ka Eesti sümbolid.Otsustajate endi seaduslik pädevus päries aga ENSV-st.Enamik vene koloniste vaatas uusi sündmusi vaiksel pealt ja osa isegi sümpatiseeris eestlasi.Tsiviilgarnisoni akittvsem osa aga moodutas juba juulis 1988 Eesti NSV Töötajate Intenatsionaalne Liikumine ehk nn Interrinde.EV sümbolite taastamine ajendas suure hulga ,,intreid''ründama Eesti valltsust Toopeal.Kui nad juba hõivasid siseõue,voogas peaminister Savisaare raadiokutse peale veelgi suurem hulk eestalsi,intreid ümbrites.


1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.