EESTI POLIITIKA 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

...Nad said kiitust lääne majandusteadlasdelt,ent oma rahvas kirus rahvale peale psndud valusat saleduskuuri ja Isamaa kaotas jägmised valimised.ERSP põtus läbi ilma päiriselt laineharjale jõudmatagi.Partei asus kõhklevalt Isamaa paetneriks koalitsioonivalitsuses.Valitususes olles pidid ka ERSP  juhid tegema mööndusi tegelikkusele.See hihe andis eriti teravalt tunda erakonnas,kus oldi uhked oma põhimõttelisuse üle.ERSP kaotas oma radikaalsemad liikmed uutele äärmususrühmitustele.On öedud,et revolutsioonid söövad oma lapsi.Eesti laulev revoltsioon heitis kõigest huga oma teostajaist kõrvale.Mõneks ajaks või lõplikult.

Kuidas osi laval paigaldada

Kogu aja vahetasid mõned ükdiknätlejad laval kohta õigel ajal.Vitgumiseelseil aastail oli Rüütel tõusnud Nõukogude Eesti nukuriiigipeaks ( ja seegi oli tollal rahvuslik võit).Ta lahkus reformikommunistide laevalt nii aggsasti,et läinud nendega koos põhja.Lautistin viis oma sotsiaaldemokraadid Rahvarindst ära.Varjatult Mõõdukate sildi taha,osalesid nad 1992.a Isamaa rõhutault parempoolses valitsuses,kuigi sotsiaaldemokraadid on definitsioonillt vaaskul.Kuida on aga lood nendega,kes ei vahetanud osi,Kas tagasivaates pidanuksid reformikmmunistid kohe omaks võtma Rahvarnde autonooniaprogrammi?Kas Rahvariinne ise pidanuks kohe vastu iseseisvusporammi,selmet jännata autonoomiaga? Omaenda karjääri huvides pidanuks iga ükslkisik edasi toimima,kui ta teadnuks,kuidas asjad lõpevad.Aga kui igaüks tulnuks iseseisvusega juba aastal 1988,võinuks võinuksid tuleused olla hävitavad ja ajalugu võinuks minna hoopis tesiti.Me ei tea lui lähegal oii Moskva verisele sekkumisele juunis 1988,kui Moskvameelne Vaino seda palus.Ja kui ligidalt riivasime hävingut novemris 1988,pärast ENSV Ülemnõukogu deklaratsiooni suveräänuset.Kui Mosva tahtis Nõukogde Liitu säilitada,siis tagasivaates pidanuks ju NSV Liidu pealinn sel hetkel Eesti ilmtingimata põrmustama,sest pärast Balti ketti augustis,kui Moskva ähvardas genotsiidiga? Kas surmakrampides NSV Liit võnuks veel Eesti hõlpsasti lömastada.Ja kas surmakrampe oleks üldse tulnud niipea,kui Eesti delegaadid poleks jaganud teavet rahvasaadikute kongressil Moskvas?Kui Mokva ei astunud vastu Rahvarindele siis,kui see võmilk oli,siis sellepärast,et ta uskus,EKP suudab Rahvarinnet ohejeldada.Ja Moskval polnud põhust ERSP-d maha suruda seni,kuni Rahvarinne ERSP populaarsust edukalt vaos hoidis.Ettevaatikumad rühmitused varjasid radikaalsemaid Moskva eest,neid samaaegset arvustades.Radikaalid omakorda surusid ettevaatlkumaid edasi liikuma seal,kus need ehk poleks märganud äsja avanenud uusi võimalusi.Radikaalid esindasid kogu rahva südemetunge,reformistid rahva kainet mõistust.Mõlemat oli vaja.Vastuolud erinevate eesti rühmituste vahel olid selgesti nähtavad,aga pigem taktuka ja isikliku võitlue tasandil kui lõppsihi poolest.Sellepärast seda aega eesti politikas nimetada sümfooniaks,ehhki ta pealiskaudslt võiks tunduda kokofoniana.Muidugi olid pillimeeste oskused piiratud ja esines primadanalikku tujukust,ent kogutulemuses tunneb ikka koosmägu ära.Hüpates võrdpildis muusikast näitekunsti:kui saaks selle aja sisepoliitikat ümber teha,siis ei oskaks näitlejate osi paremini,kui see tegelikult juhtus.Kas lugeja peaks seda uskuma?Seppo Zetterberg hoiatas mu hnnagut lugedes: ,,Nüüd teame,milline iseseisvumise lõpptulemus oli,aga tollal oli protsess just enam-vähem kakofoonia.Riigi vabanemine on harva olnud sümfoonia.Alles tagantjärele tarkus komponeerib sümfoonikuid! Elu ( ja ajalugu) ise on kakofoonia.Tavaliseli alles inimeste meenutustes sünnib loogillne,ilus ja vist ka herolilne ( vale) sümfoona''.Seda on soovitatav silmas pidada - siin ja kogu selle raamatu ulatuses.Meil kõigil kalduvus kujutleda seda ajalugu,mis teostus ainuvõimalikuna.Kui süveneda üksikasjadesse,siis ilmneb,kui tihti võinuks minna teisiti - natuke või hullupööra.Võinuks tulla kavatsematu plavatus kolonistide ja rahvuslaste vahel,Moskva sekkudes verisemalt kui see kuskil NSV Liidus tegelikult juhtus.Kuidas kuges taasvabanemine Lätis Leedus? See toob esile,mis Eestis oli omapärast ja mis oleks hõlpsasti minna teist rada.Põhirütm sarnanes.Esiteks tõstis pead heitlus keskonna pärast,mille algatasid lätlasd.Järgnesid rahvarinded ja autonoomia taotlus,esimesena Eestis.Iseseisvuse kuulutasid taastatuks esimesna leedulased.Leedus ei tekkinud Eesti Kongressi sugust Sajudise rahvarindest radikaalsemat tiiba,seda mitmel põhjusel.Nõukogude Leedu piirid olid laiemamad kui II maaimasõja eelsed ( Vilnius oli kätte saadud!) ja vene koloniste oli palju vähem kui Eestis-Lätis.Seega pakkus uue iseseivuse arendamine Nõukogude Leedu alusel eeiiseid.Leedu kommunistlik Partei eraldus demonstratiivselt NSV Liidu omast,seadis sihi riigi iseseivuse poole,nimetas end aegsasti ümber sotsiaaldemokraatikuks ja säilitas populaarususe.See omakorda surus Sajudist Eesti Rahvarindest radikaalsemaks.Läti Kongress tekkis,kuid jäi väga nõrgaks Rahvarinde kõrval.Seda tingis vene kolonistide suur osakaal elanikkonnas ja nende ning venemaa lätlaste tugevam haare Läti Kommunislikus Parteis.Sealtpoolne oht koondas enamiku rahvast Rahvaride taha,kelle tegevus paistis realislikum kui Kongressil.


2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.