EESTI MAJANDUSE 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

...Ühtlasi nihkus varasem tööstuse arendaise eelistaminepõllumajandusele,mis järgnevate aastate statiikas,sh laenustatistikas siiski selgelt ei väljendu.Kiugi riigi eelarve jäi 1924.aatal 2,5 %-ga endiselt defitsiiti,vähenes küsitava tähtsusega kaupade sisseveo tõketamiseks rakendatud majanduslike abinõude tulemusena import aatatetagusega võrreldes markades väljendatuna 22 %,tollitulud seevastu u vaid 5% ( tollituludest andsid importtollid tavqliselt 98-99%).Impordi ülekaal vähenes 4,3% -le võrreldes eelmise aasta 63 %-ga.Otto Strandmmani majanduspollitikat nimetati tollases ajakirjanduses sageli ilkuvalt UMP-iks ( Uus majandusipoliitika),KUMP-iks ( Kõige uuem majanduspoliitika) või ka IMP-iks ( Isiklilk majanduspoliitika),seda vastukaaluks VAMMP-ie ehk,,vanale'' majanduspolllitikale.Koos Eesti Pangaga läbi viidud muutused -seal olid raformide eestvedajateks ja ,,lahtiste kraanide''sulgejateks direktorid Juhan Kukk ja Leo Sepp  - osutusid tulemuslikuks.Eesti marga vahetukursi langus Inglise naela ja USA suhtes peatati 1924.aasta augusti lõul (2030 marka naela või 460 marka dollari eest) ja see hakkas peagi tõusma..Aasta lõpul oli Eesti Panga vahetuskurss 372 marka dollari eest ja 1759 marka naela eest ( Eesti Pank ( The Bank of Estonia) in 1924:45-46).               

1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.