EESTI MAJANDUSE 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

...Teiseks:,,Peale selle ei või minu arvates meie rahvamajandust üldse ainult laenudele ehitada.Suuema osa kapitalist peame me ise koguma,millele laenud ainult toetuseks peaksid olema.'' ( Samas 358).Kolmandaks: ,,Kui meie tõsiselt meie rahvamajanduse parandamisele asuda,kui meie tahame veerevat vankrit kinni pidada,siis tuleb,minu arusaamise järele küll tagasi pöörata vana majandusteaduse juurde ja nimee,et ükski rahvas ei või rohkem välja anda,kui tema ise produtseerib''.( II Riigikogu,IV isungijärk).Protokollid 30.05.1924,vg 680-685)

--------------------------------------------------------------------------------------

Mark täiesti katastroofilises seisukorra,kui Strandman ministeeriumi tuli ja Eesti Pank oli nõutu tekkinud olukorras.Oma järeltulijale jätab h-ra Strandman kindla marga ja ühtlasi silmanähtavalt kasvavd uued valuutaresevid.Tõepoolast,1924.aasta lõpuks olid Eesti Panga välisvarad suurenenud eelmise aasta lõpu 676 miljonilt margalt 965 miljoni ( Eesti Pank 1919-1929:76).

Majandus tõusuteel 1925-1929

1924.aasta sügisel alanud majanduslik tõus ja marga kindlustamine jätkusid ka järgnevatel aastatel.Väemalt deklaratiivselt algas nn taanistamise(daniseerimise) poliitika,mis tähendas suurema tähelepanu pööramist põllumajadusele.Ka suutööstuses,mille kohta on ainasna olemas statistiline info,arenesid kõige kiiremini kohalikku toorainet kasutavad harud.Kui suurtööstuses tervikuna suurenes hõivatute arv 1929,aastaks 1924.aastaga võrreldes 9%,siis mäetööstuses 22,toiduainetööstuses 20 ja energeetiks 19%.Taas sai jalad alla kergetööstus ( tekstiili-,õmblus-ja nahatööstus),kus hõivatute arv oli isegi 29%.Keemiatööstuses vähenes hõivatute arv seevastu 34%,eelkõige just tsaariaegese suurettevõtte Ritchard Mayeri Keemiatehase likvideerimise tõttu ja metallitösuses 14%.Ükskute tähtsamate toodete puhul suurenes põlevkivi kaevandamine neli aastatel 230 000 tonnilt 518 000 tonnile,tselluloosi toodang 29 800 tonnilt 50 200 tonnile ja või toodang 3600 tonnilt 13 700 tonnile.Majanduskasvu üheks oluliseks teguriks jäi endiselt laenukasv,kuid mitte enam laenuemissiooni,vaid kodumaise säästu arvel..Pankade välja antud laenude jääk suurenes neil aastatel 55%.Veelgi määrkimisväärsemaks on seejuures asjaolu,et kui varem langes põhiraskus majanduse varustamisel laenurahaga Eesti Pangale,siis 1927.aastal ületas era-ja ühispänkade välja antud laenude jääk esimest korda Eesti Panga laenude jäägi moodustas 1929.aastal juba 65 % kõigi panga kogumahust .Need olid ka väliskaubanduse kasvu aastad,mida soosisid soodasad olud Eesti jaoks olulistel turgudel.See oli üldise kõrgkonjuktuuri aeg nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas,mis on tuntud helliusunimede Roaring Twenites ingliskeelses Goldne Zwanziger all saksakeelses maailmas.Saksamaa oli väljunud hüperinflatsioonist ja Suubritannia oli 1925.aastal stabiliseerunud naelstrlig,tõsi,üleväärtusuatud tasemel,mis stimuleeris omakorda brittide importi.Eelkõige just nende kahe riigi turgudel avanesid täiendavad võimalused Eesti põllumajandussadustele. Suurbritannia ja Saksamaa osatähtsus Eesti ekspordis koosvõetuna suurenes aastatel 1924-1929 56% 65%-le.Nii eksport kui ka import kasvsid tervikuna USA dollarites väljendatuna 55%.Üldist majanduslikku aktiivsust toetas seega nii sise- kui ka välisnõudluse kasv.Viimast soosis seegi,et alates 1926.aastast või täheldada maailmaturul mõningast hindade langust,mille taga oli eelkõige Prantsusmaa sisuline tagasipöördumine kullastandardile.Tõeliseks kõrgkonjuktuuri aastaks Eesti väliskaubanduses kujunes 1928,kui nii eksport kui ka import kasvasid hüppellselt nii tegelikes kui ka püsihindades.See kasv peegeldus tollitulude kiires kasvus,kusjuures tollimaksudena saadi rohkem kui 62% kõigist maksu ja 22-23% kõigist riigieelarve tuludest.

2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.