EESTI MAJANDUSE 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

Tõsi, Venemaagi on hakatud tasapisi tunnistama vastupidist.Ääri-veeri tõdetakse,et arengutasemete ühtlustamise idee polnud vähemalt Eesti ja Läti puhul ,,üleliia aktuaalne,sest juba enne astumist NSV Liidu koosseisu eristusid need teistest nõukogude vabariikidest suhteliselt kõrgete rahvastiku elukvaliteedi näitajate poolest''.Samas väidetakse,et eeliste süsteem Balti liiduvabariikidele rajati hoopis teisele,s.o võrdlevale printsiiile:nende kodanikud pidid tundma NSV Liidu koosseisu astumisesest tulelenevaid paremusi võrreldesiseseivuse periiidiga.Sellel ideel oli läbinähtav poliitiline alltekst:majanduspoliitika sai osaks Pribaltika tntegreemise strateegiast nõukoulikku süsteemi ja potensiaaselt plahvatushtlku piirkonna lojaalsuse kindlustamisel,kuskuni 1950.aastate keskpaigani jäi relvastatud vastuseis nõukogude režiimile aktuaalseks probleemiks.Ülesanne oli täiesti pragmaatiline,kuid tabapäraselt ei mõeldud selle jaoks välja üleliia önnestunud propagandistlkku pakenditit,milleks EestiLLäti ja Leedu Muutumine,, ;Euroopa'' tagahoovist ja ,,impeialistlke riikide põllumajandusliku toorme ripatsist kõrgelt arenenud indrutiaal-agraarvabariikideks''.Kui jätta kõrvale propandistlikud klišeed  ,,tagahoovist''ja ,,ripatsist'' ,oli sisuliselt tegemist mastaapse investeerumisprojektiga,mis muutis rahvulike majanduste struktuuri,kindlustas kardinaalsed muutused infrastruktuuris ja Balti vabariikide elanikkonna elatustaseme tõusus., Selle realiseerimine nõudis liidluliseslt Keskuseslt suuri kapitaalmahutusi.Viidatud allikas on ainulaadne ses mõttes,et koondab endasse arvukalt Eesti,Läti Leedu majandust nende seotuses NSV Liidu keskvõimuga puudutavaid ametkikke dokumente1953.aastast kuni 1965.aasta märtsini.

       Leningradi tagamaaks

Eesti majanuse sõjajärgse taastamise ja indrutialiseerimide esmane eesmärk oli muuta Eesti majanduslikus ja loomulikult ka poliitilises mõttes Leningradi tagamaaks.Seda tunnistatake ka äsjaviidatud kogumiku sissejuhatuses.Eesti pälvis teiste liiduvabariikide hulgas erilise tähelepanu.Eeskätt avaldus see siinsete põlevkivi kiiredatuud kasutuselevõtus,et varustada Leningradi ellanikkonda põlevkivigaasiga ning tõõstust ja transporti põlevkivist toodedtava vedelkütusga.

1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.