EESTI MAJANDUSE 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

Tõhustatud tootjad hävitati süüdistusega kulaluses,kolhooside-sohvoosidega kisti alla niigi madalt tootlikkust põllumajanduses.Mitte kunagi ega kusgil ei leidud praktikas tõestust ikka ja jälle korratud tees,et ( Krinal jt 1979:195):sotsialistlik majandusüsteem avardab tööinimese algatusvõimet,annab energiat ega tunne ületootmisekriise.Töörahvas teab,et ta töötab endale ning ei hoia selle nimel kokku jõudu ega energiat.Majanduse toimimine ohvedati ideoloogistele kaalutulstele,mis kõige ilmekamatt avaldusid põllumajsndusse puhul.Samal ajal kui tõdeti väiketalude paratamatut perspektiivirust,osutus Eestiski hirm kapitalisimi taassünni ees suuremaks hirmust võimaliku nälja ees.Edgar Tõnurist,kes oli aastatel 1961-1979 ENSV Ministrite Nõukogu esimehe I asetäija ( tema vastutas põllumajanduse eest) ja keda on hinnatud ENSV majandusjuhtidest vahest isegi kõige kõrgemalt,on tunnistanud,et Eesti toonastes oludes pidanuks talu kogu põllumajanuslik maa olema vähemalt 45-60 hektarit,kuid möönab1940.aastatel tehtut õigustades,et ( Tõnurist 1967:20) lasta maa uuesti koonduda sellistesse ja veelgi suurematesse eramajapidamistesse oleks tähendanud uut kapitalistlkku diferentseeeumist külas kõigi sellega kaasnevate pahedega,eelkõige aga töölisklassi ja talurahva liidust loobumist ning põllumajanduse kapitalistlikule arenguteele suunamist.Seda,et ideologilised kaalutlused osutusid olulisemaks kui majanduslik edenemine,näitab seegi,et hoolimata põllumajandust tabanud totaalsest riigistamisest ja sundkollektiviseermisest ( 1957.aastaks oli talumajapidamistest kollektiviseerirud 99,3 %),jäi ühikonnastatud sektori osatähtsus,liha,piima ja munade tootmisel isegi veel 1958.aastal väiksemaks isiklikes majapydamises ja vähestes säilinud väiketaldes s.o muu töö kõrvalt toodetust.See oli tööstus,mis põhines Vene investeerinutel ja Vene tööjõul,keda juhtisid venelased vastavalt venelaste poolt seatud eesmärikudele,kus suur osa toorainest veeti sisse  Venemaalt ja suurem osa toodangust viidi välja kuna Nõukogude Liidu võimud ostustsid seda läbi viia Baltikumi pinnal.1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.