EESTI MAJANDUSE 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

Laialt lubatud hindade külmutamisest põhjustatud pankrotid jäid tulemata,pealegi oli kõigil ädasolijatel eriostude abil võimalik külmutatud hindadest mööda hiilida.Aprillis hinnad vabastati ( põllumajanduses küll juulia),mis aga tulemata jäi,oli kaua oodatud laokaup.Süvenesid vastuolud ülemnõukogu ja valitsuse vahel,mis tähendas ka majandusreformide kinnikülmutamist.1991.aasta kõife märkimisväärsemaks majandusotsuseks oli omandireformi aluste seaduse vastuvõtmine ülemnõukogus 13.juunil.Olemuslikult oli see kirjutatud avalik-õigusliku aktina,s.o pollitilse tahtena eeldusel,et see ja ka tulevane maareformi seadus jäävad kehtima ka pärast üleminekuperioodi lõppu s.t pärast omariikluse taastamist.Erastamise õiguslik regulatsuoon jäi esialgu segaseks,see lükati sisuliset tagastamise sappakusjuurs peamiseks erastamisviisiks pidi saama ,,vara müük õigusvastaselt võõrandatud vara kopenseerimisel välja antud väärtpaberite ja rahvakapitali obligatsioode eet''Viimased olid õukogude võimu heaks tõõtatud aastate eest antud väärtpaberid.Hiljem väärtustati tööaasta 300 krooni ehk siis 19 tulevse euroga.Jõudu kousid inflatsioon ja dollariseerumine,edenes äratamine.Siis tul20.august,mis nihitas majandusreformid tagaplaanile.1991.aasta kolmandas kvartalis oli Eesti keskmine kuupalk must turu kursse järgiva Eesti Panga käiberubla noteeerigu järgi umbes 25 dollarit.Ka 1991.aasta jõuludeks ei jõutud oma rahani.1991.aasta majanduse koondnäitajate statistika on veegi küsitavam kui aasta varem.Statistikaameti hinnagul  vähenes sisemajanduse kogutoodn 13,6%,mis oli üks suuremaid statiistilisi langusi äsjases sotsialismimaalimas ( Eesti rahvamajanduse arvepidamise näitajad 1991,-1992:15;).

2 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.