EESTI MAJANDUSE 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

Selline Eesti isepäine käitumine,milega Läti ja Leedu piisvalt kiiresti kaasa ei tulnud või ei soovinud kaasa tulla,tekitas hõõrimisi Balti riikide omavahelistes suhetes.Nii näiteks tegi Läti pesminister Ivars Godmanis mitu korda teravaid märkui Eesti kohta,et selle odvad rublad tühjandavad Läti turgu.Eestis käibiva rubla ostijõud oli palju kõgemate palkade ja hindade juures umbes kaks korda madalam kui mujal rublatsoonis toimis niiviisi tõhusa kaitena siinsele siseturule mujalt tulnud rublade vastu,õhutades seejuures oste mujalt rublatsoonist.1991.aasta suvel tõi see korraks taas midagi tühjusest haigutavate rubla-poodide lettidele.Iseseisvuse taastamise hetkel olid Eestis hinnad ja palgad umbes kaks korda kõrgemad kui mujal NNV Liidus.Seda edumaad suudeti enam-vähem sälitatada kuni rahareformini.

RAHAREFORM

Ka raharefomil oli oma eellugu.Juba 1989.aastast oli seda kohe-kohe lubatud tulevat,jõuludeks igal juhul.Eespool jutuks olnud IME liikumise raames kirjutatud Rein Otsasoni ja Vello Volti oma rahale ülemieku programmidele lisandusid 1990.aasta lõpus juba esimesd ametlikud raharefomi knseptsioonid,töötataud välja valitsuse (põhiautoriks tol ajal valitsusnõunikuna ametis olnud Svenska Handensbankenis tööav rootslane Bo Kragh) ja Eesti Panga ( põhiautoriks Rein Otsason) poolt,kuid hilisema raharefomi eel polnud nendega enam midagi peale hakata.(Oma rahale.. 1990).Neis piirduti üknes reformi tehnilise rakendamisega ega käsitelnud üldse reformijärgset võimalikku rahapoliitikakat.Nende konseptsioonide eeltngimus oli NSV Liidu keskvõimu nõusolek oma vääringu kehtestamiseks Eestis,kuigi võimalust vajaduse korral force majeure'seks tegutsemiseks ei välistatud.Varasemat duaalae rahasüsteemi ideest oli vähemalt näiiselt loobutud.Eesti Pangga rahareformi konseptsioon välistas juba ette reformi kiire toimimise võimaluse (samas :22):

Eesti raha võib sisse viia tingimustes ,kui hüperinnflatsi reaalset ohtu ei ole või on see vähendatatud miinimumini.

See oli õedud ajal,kui rubla inflatsioon alles hakkas üle kasvama hõperinflatsiooniks.Kõigelele vaatamata alustati nende konseptsioonide põhjal ettevalmistusi rahareformiks.Korraldatati rahatähtede kujundamise konkurss ja tehi ettevalimistusi nende trükkimiseks.27.märtsil 1991 moodustas üleminekunõukogu neist kontsepsioondest lähttudes kolmeliikmelise rahareformi komitee,mis jäi ootama oma aega.

1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.