Kasutaja aleks30 päevik

aleks30
62, Põlva, Eesti

180 pKr-sureb Rooma keiser Marcus Aurelius.
284-305- Diocletianus jagab riigi ja määrab kaasvalitsejad.
330 - Constatinus viib pealinna üle Byzantioni/ Konstatinopolisse.
395 - Rooma riik jagatakse kaheks-Lääne-Rooma ( pealinn Rooma) ja Ida-Rooma riigiks ( pealinn
konstatinopol).
410-lääegoogid rüüstavad Rooma.
455-vandaalide rüüsteretk.
476- germaanide väejuht Odoker kukutab viimase keisri Romulus Augustuse.
494- frankide kuningas Chodovach I vallutab roomlastelt viimse Gallia ala.
507- frangid löövad Gallias läänegoogte.
568-langobarid tungivad itaalass.
Teise sajandi jooksul pKr korrealagedus Rooma riigis üha süvenes.Marcus Aurelius ( valitses 161-180)
pidi tõrjuma germaani hõimude rünnakuid põhjast ja parialaste rünnakuid idast.Pärast tema poja ja
pärija Commeduse suma aastal 192 suurenesid segadused riigis veelgi.Umbes sada aastat võitlesid
rivaalitsevad pretendendid keisri tiitli pärast.suurem osa…


Külad ja linnad:
Nii nagu jahil käidi rühmiti asustasid Euroopa varasema perioodi inimesed maaharimist alustades rühmiti
ka oma püsielukohad.Arvatavasti oli igal perel oma maja,mis oli ehitatud puidust,kividest,vitspunutisel
krohvisegust (põimitud okasraod llidetakse saviga) või savitellistest --sõltuvalt sellest,milline materjal
oli käepärast.Suuremad tööd nagu viljalõikus või külvamine tehti alati üheskoos.Samuti hoiti kokku ohu
ajal.


APENNIINI KARIHIIR
Tunnused.
Väliselt mets-karihiirest eristamatu,kuid tavaliselt veidi väiksem ja lamedama koljuga.Ülemiste lõikehammaste körpude vahel ümarad sälgud ( mets--karihiirel V- kujulised).Ökoloogilises mõttes on mets--karihiir peaaegu identne,kuid karüotüübi analüüsude ning alalõua ja kolju mõõtmete alusel peetakse omaette liigiks.Teadaolevalt ei ehita urge.
Elupaik.Mets--karihiire levialaga kattuvatel aladel mägedes üle 1160 m kõrgusel,ent ka madalamal ( 300-- 1000 m),kus ta näib asendavat mets--karihiirt.Hrl.eelistab niiskeid elupaiku.
Sigimine.Sigimisperiood algab mais.
Mõõtmed.Tüvepikkus 68--78 mm,sabapikkus 33-45 mm,tagakäpapikkus 11.0- 12,5 mm.Kondülobasaal-
pikkus 17,7- 19,2 m.Kehakaal 6,5-10 g.Hambavalem:3/1,1/1,3/1,3/3=32.
METS--KARIHIIR
Tunnused.
Karvkate seljal tumepruun kuni peasegu must,külgedel heledam pruun,kõhul hallikasvage.
Kõrvalestade tipus ja sabaotsal hõredad valged täpid.Hambatipud punakaspruunid.Poegade saba kaetud
lühikese harjasja karvaga,sabaotsas selgelt eristuv karavpintsel.Vanematel( 8 kuustel) loomadel saba'
karvad kaovad ning…


1.Armastus on väga ilus ja hea tunne!
2.Armastus on ravim mis ravib!
3.Armastus on tugevam kui kalju!
4.armastus vallutab täielikult!
5.armastusel on tervendav jõud!
6.armastus ei tunne piire!
7.armastus on ka kaugelt tuntav sadade kilomeetrite kauguselt!
8.armastus ei kustu,ta põleb suure leegiga!
9.armastus on kui puu,mida tuleb kasta,et ta ära ei kuivaks!
10.Armastus on kui kõige ilusam valge roos!


- 1300 Argonautide meteretk
--------------------------------
Kreeka müütilised kangelased argonaudid suunduvad Iasoni juhtimisel Aia-nimelisele päikesemaale,et
tuua ealt ära kuldse oina ihukate - kuldkiirelt särav villak.Aia asub surmakaares,,surmakaar on lääne
põhjakaar.Aia-maal satuvad argonaudid võimuka valistaja Aietese palge ette.Emake maa on kreeklastel
Ge ehk Gaia,Ge,gaiaja NB!aia aga väljendavad vanakreeka maad kõigis neis tähendusvarjundeis kui
meilegi.Aia asukad kujutasid endast maarahvast ning Aites polnud keegi muu kui maavanem?Aites oli
teatavasi päikesejumala Hellose poeg) poeg kandis peas neljanurgelist kuldst kübarat,mis säras mere-
lainest tõusva päikesena (Arg 3,1228-1230).Meenutades kohaliku Päevapoja kolmharulist kübarat,mis
paistnud kui see päike pealt metsa,tulebtähendada,et nii kolme kui ka neljaharulisus kuulub alates
pronksiajast päikesesümboolikasse.Päikesepoeg Aietes kandis oma kuldset kübarat sama väärikusega
kui päikesejumal Amon…


1. Siis on kõik lõppend,kui kaks kätt risti rinna peal.
2.Küll siis aga puhata kui kuue vahel ollakse.
3.Surm lepitab kõik.
4.Surm kustutab kõik võlad.
5.Söö seni kui omad silmad lahti on.
INIMESE IGA,SELLE KESTUS,TAGASIPÖÖRDUMATUS,SÕLMPUNTIID,ETAPID JNE.
1.Vanast ei saa enam noort,aga noorest küll vana.
2.Vanadus tuleb iseenesest.
3.Vana inimene läheb iga päevaga surma poole,noor aga pulma poole.
4.Jämedat puud on raske pinutada.
5.Ei vana vits enam kõlba väädiks.
6.Kes nooruses hooletu,see vanaduses õnnetu.Baptisia tinctoria,sinine baptiisia raudkärblane
BAPTISIA
Sinine baptiisia on püsik,mille kodumaaks on Ameerika Ühendriigid ja Kanada.Suurtes kogustes allaneelamisel on taim mürgine ja tekitab seedehäireid.Esmakordselt avastasid taime raviomadused Ameerika põlisrahvad,kes tegid ka indigovärvi.Taimeravis kasutatakse seda jahutava,antiseptilise ja antibakteriaalse vahandina.Homöopaatiliselt kasutakse taime värsket juurt.Algselt määratleti ravimaine,
katsetades seda seitsme vabatahtliku peal.Katse tulemused avaldati Põhja-Ameerika.Homöopaatia Aja-
kirjas 1857. ja 1859.aastal.
Bryta carbonica.baariumkarbonaat,,vtteriit
BARYTA CARBONICA
Mürgise leeliseliselise lahustuva soola karbonaadi allikaks on barüüt ja viteriit,mida leidub maakoores ja
Ameerika Ühendriikides ja mõnel pool Euroopas.Kuumutamisel hakkab see helendama,olles seetõttu kasutusel radioloogias.Viteriidi nimi pärineb Wiliam Witherringilt,kes selle 1783. aastal avastas.Raviainet
kasutati meditsiininiselt näärmete paistuse ja tuberkuloosi raviks.Homöopaatiliselt määratles ravimaine
esmakordselt Hanemann.Seda kasutatakse peamiselt laste ja eakate inimeste…


18.08.2015

1.Väljavõtted,tsitaadid ja kõik muu selline sarnaneb
süüteklaasile.Nad koguvad vaimu ning teadmise kiiri,
mis on laiali paisatud kirjanike teostes ning suunavad
nende kiirte jõu lugeja teadvusse.
J.Swift
AJAST SELLE KASUTMISEST
2.Aeg on nagu vankriratas,mis veereb ikka edasi. Anderson.
3.Aeg on kõige hea kasvataja W.Shakespeeare
4.Aeg on kõige targem nõuandja. Perikles
5.Aeg on õiglaste inimeste parimaks päästjaks. Pindaros
6.Ajaratast ei peata keegi. Saksa vanasõna


634
--------------------
Araabia impeerium
Islami prohvet Muhamed õhutas oma järgijaid pöörama võlmalikult suure maailmast uude usku.Kui ta
632.a.suri,võttis tema äi Abu Bekr endale kaliifitiitli ( järglane või valitseja) ning temast sai islamiusu
peamamine kaitsja.Tema surma ajaks 634.a. oli Araabia täieliku vallutatud.Kuid alles järgmine kaliif
Omari ajal algasid tõelised vallutusretked,mis muutsid maailima.Loodi uued islami dünastiad,seal-
hulgas tähtsaim Omaijaadide dünastia Süürias,mis alguse 661 a.Selle pealinn Damaskus sai muhameedliku suurriigi keskuseks,mis ulatus peagi Marokost Indiani.Omaijaadid hoidsid võimu enda
käes 750.a.-ni kui nende asemele tulid Muhamedi onu järeltulijad ,Abbassiidede dünastia,mis valitses
üle 500 aasta.
Araabia vallutused
---------------------
632 Marimedi surm
634 Abu Bekr esimene kaliif.viib Araabia vallutuse lõpule
635-42 Kaliif Omari sõjavägi vallutab Damskuse,ning ka Süüria ja Egiptuse
642…


612 a. e.Kr.
--------------------------
Ninive linn purustatakse
Pärast suure Assüüria kuninga Sagron II ( 721-704 e.Kr) surmasaamist lahingus ehitas ta poeg San-
herb (704-681 e.Kr) Ninivesse suure palee Sanherib hävitas aastal 689 e.Kr. Babüloni,kui tapeti
kaheksa aastat hiljem oma poja Assarhaddoni poolt ,kes Babüloni taas üles ehitas Assarhaddoni poeg
Assurbanipal ( 668-627 e.Kr ) oli viimane suur Assüüria kuningas,edukas väejuht ja kunstide katsja
ning paljude suurte ehitiste alustatja. Tema surma ajaks u.627 eKr.oli Assüüria taas võimas riik.Pea-
aegu kohe seejärel vabastas Babüloonia end Assüüria võimu alt,ühines teiste alistatud riikkdega ja
koos vallutasid nad Assüüria alatiseks.Aastal 612 e.Kr.rüüstati pärast kolmekuulist piiramist Ninive ja
seejärel teisedki linnad.Suur,kuid jõhker tsilissatsioon oli…


Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.