Kasutaja aleks30 päevik

aleks30
62, Põlva, Eesti

KUJUTLUSVÕIME.
1.Kujutlusvõime on tähtsam kui teadmised.Teadmised on piiratud.Kujutlusvõime teeb maailmale tiiru
peale.Albert Einstein.
2.Kui mõistus vaatab,siis silmad ei vastuta.Publilius Syrus.
3.Meeste kirgedel on piir,kui nad tegutsevad vastavalt tunnela,aga see piir kaob kui nad on kujutlus-
võime mõju all.Edmund Bruke.
KUNST.
1.Igasugune kunst eeldab julgust.Anne Tucer.
2.Üks pilt on väärt tuhat sõna.Napoleon Bonapate.
3.Nägemus on kust näha nähtamatuid.asju.Jonathan Swift.


AEG.
1.Pole teist nii võimsat jõudukui idee,mille aeg on küps.Everett Dirkens.
ALANDLIKKUS.
1.Alandlikkuseta poleks inimlikkust.John Buchan.
2.Olge täisesti alandlikud ja leebed,olge armastuses teineteisega kannatlikud.Kohandatud Efeslastest
ANDMINE,TEENIMIE JA HEATEGEVUS.
1.Eneseohverdus on tõeline ime,millest võrsuvad kõik väidetavad imed.Ralph Emerson.
2.Iga heategu viib meid trepiastme võrra taevale lähemale.Henry Ward Beecher.
3.Esimene suur kingitus,mille võime teisele anda,on hea eeskuju.Thomas Morell,
4.Anna sellele,kes küsib ja ära pööra selga sellele,kes tahab sinult laenata.Kohandatud Matteuse
evangeeliumist 5:42
5.Õndsam on anda kui saada.Kohandatud Apostlite tegude raamatust 20:35
6.Andmisviis on märksa olulisem kui kingitus ise.Pirre Corneille.
KANGELASLIKKUS.
1.Enamikku inimesi ei hinnata küllalt vääriliselt ja meie elu vapraimad teod on enamasti ainult meie
teada.Mitte keegi ei ehi lintidega meest,kes olnud…


03.07.2010

1.Kurat põrgus on vana,inimene ei ole vana.
2.Siis on inimene vana,kui ta juba hauas mädaneb.
3.Tee ruttr ja käi ruttu,siis ei ütle keegi,et sa vana oled.
4.Ega noor bana vaeva usu.
5.Aeg kaob aga õnn ei kao.
6.Ilma jumala tahtmiseta ei sünni mdagi.
7.Rõõmu pärast ei sure keegi ära.
8.Inimene mõtleb jumal juhib.
9.Elu on sõnnikuvedu jumala kesapõllule.
10.hoia ise siis hoiab jumal ka.
11.Jumal ronkem ei nõüa, kui inimene ei jõua.
12.Lootus on ikka looja peal.
13.Põld on talupoja piimalehm.
14.Sõünnik põllumehe tarkus.
15.Sõnnik on põllumehe kuld.
16.Rukkis on maja peremees1
17.Oder on rukki poeg.
18.Heinamaa on põllu peremees.
19.Heinamaa on põllu ema.
20.Reha luisk on põõsas.


u.1790 a.e.Kr.
------------------------------------
Hammurapi valitseb Babüloonijat:
2.aastatuhande algussajandeil e.Kr.hakkas kasvama Mesopotaamia linnas Babülonis ( tänasest Bagdadist lõunas) ja selle ümbruses elava rahva jõukus ja võim.Babüloni kuues ja võimaim kuningas
Hammurapi,kelle valitsuse ajal u.1790-1750. a.e.Kr.,vallutasid babüloonlased Sumeri ja Akadi,ühendades need alad tugevaks suurriigiks keskusega kasvavas Babülonis.Hammurapi valitses
hästi,teostades sotsiaalseid reforme ja andis välja oma seadustekogu.Kivisammastele ka savatahvlitele
kirjutatud Hammurapi koodeks on maalima vanim säilinud seadustekogu.Mõned tema seadused näivad
tänapäeval karmidena,ent enamasti on need õiglased,andes tunnistust Hammurapi kindlast otsusest
lõpetada nõrkade rõhumine vägevate poolt.
Kivisse raiutud:
Sellele tänases Lõuna-Iraanis asunud Susast leitud mustast basaldist sambaale on kuninga kujutise alla
raiutud kõige täiuslikum säilinud Hammurapi seaduste kogu.282 seadust käsitlevad laia ringi mõisteid,
nagu…


1.Armastus teeb väga õnnelikus.
2.Õnneks on vaja väga vähe.
3.Et,õnnelik olla peab olema väga palju headust,teine-teise mõistmist,austust ja usaldust.
4.Õnneiiku suhte üks ja peamine alustala on armastus.
5.Et,õnnelik olla,on vaja kahte osapoolt.


OGAKÄRBLASED.Need robustsed kergelt lamenud kärbsed on vahel kollaste,roheliste või kahvatute
laikudega tagakehal.Mõned suuremad liigid meenutavad herilasi,väiksemad liigid on pruunid,rohelised või metalsed sinikas-mustad.Silmad katavad suure osa laiast,poolkerajast või väga ümarast peast,seda
isastel.Lühikestel tundlatel on iseloomulik kolmas lüli,mis on aluslülist väljapoole painutatud.Tiivad pannakse puhkel teinetrise peale seljale.Kuigi nad pole kuigi head lendajad,võivad mõned liigid ka paigal
lennata.
SELTS:Diptera.
SUGUKOND:Stratiomyidae.
LIIKIDE ARV: 1800.
SUURUS: 2-17 mm.
TOIT:vastsed on kõdutoidulised,kiskjad või taimetoidulised,valmikud toituvad vedelikest (nektar).
TÄHTSUS INIMESELE:tähtsetud.
EBARÖÖVKARBLASED.Need on piklikud,kollakas-pruunid kuni mustad ja sageli väga karvased kärbsed
ning on seetõttu väga sarnased väikestele röövkärblastele.Kuid neil puudub ´vagu silmade taga ja näol
karavade tutt.Suured silmad puutuvad Isastel omavahel kokku.Tundlad on kolmelülised ja kärss on lühike.lihakas ja…


1.Traditsioon on juht,mitte vangistaja! S.W Maugham
2.Iga päev on väike elu,iga ärkamina on väika sünd,
iga väike hommik on väike noorus,iga puhkus ja uni
on väike surm!
A.Schopenhauer.
3.Naudi tänaseid rõõme nii,et need ei haavaks tulevasi! Seneca.
4.Teene ja hea kasvatus rajavad kõikjale teed! O.wilde.
5.Õpetaja vaimsus on igasuguse õpetamise tähtsaim tegur! F.A.W.Diesterwerg.
6.Maailm on tugevasi muutund:igaüks tahab kirjutada raamatut ja lapsed
ei kuula oma vanemaid!
Vana - Egiptuse papüürus
(3000 e.kr.)
7.Kõverail teil liiguvad head asjad oma eesmärgile! F.Nietzshe
8.Vanasti oli inimetel piinapink,nüüd on neil press! O.Wilde


HÄVING
ATEFOOBIA
See on kartus katastroofide nagu üleujutuse,põua või põlengu ees.Termin on arvatavati pärit ladina-
keelest 'ater',mist tähendab tume,,must või sünge.
Sarnased foobiad:TEOFOOBIA,hirm julmala või religiooni ees
VIHA
ANFROFOOBIA VÕI KOLEROFOOBIA
Kui angrofoobia on saadud kaasaegsest ingliskeelsest sõnast 'agry'-vihane,siis kolerofoobia tuletatud
ladinakeelsest sõnast 'cholericus'mis tähendab kergesti ärrituvat,kuumaverelist inimet.
VÄRISEMINE
TREMOFOOBIA
Termin on tuletatud ladina keele sõnast 'tremo',mis tähendab värisen.Samast sõnast on saadud ka
kaasaegene sõna treemor.
Sarnased foobiad:FOBOFOOBIA,hirm hirmuhoogude ees.
SÜNNITAMINE
MAIEUSIFOOBIA,TOKOFOOBIA VÕI LOKIOFOOBIA
Kõigi nende sarnase tähendusega terminite hulgast võid kindla päritolu leida vaid tokofoobial ja part-
urifoobial:kreekakeelne sõna 'tokos' tähendab sünnitamist sündi ning sama tähendab ka 'partur',mis
aluseks parturifoobiale.
KAALUKASV
OBESOFOOBIA VÕI POREKOFOOBIA
Samatähenduslikest terminitest üka on saanud ladinakeelsest sõnast 'obesus',mis tähendab rasvane
või rasvunud.
Sarnased foobiad:KATAGELOFOOBIa,hirm jääda naerualuseks.
KREEKA TERMINOLOOGIA VÕI…


Nagu Stonehenge'i puhul,on ka Avebrbury otstaebe suhtes alates 18.sajandist teada mitmesuguseid
teooriaid.Välja on pakutud rooma templit,druiidide kolleegiumi,püha muna ja mao kujulist astronoomilist
kalkulaatorit,planetaariumi,amfiteatrit.Arheloogid on tõeststanud,et Avebury oli kasutusel ajavahemikus
2600-1600 eKr.- ammu enne seda,kui roomlased Britanniasse tulid.ning samuti enne kelti preestrid
druiide.Ja samal ajal,kui Stonehenge'is viitab palju sellele,et seda võidi kasutada observatooriumina,ei
ole Avesburys märkimisväärseid astronoomilisi paralleele leitud.Ühe seletuse sellele tähelepanuväärsele
mälestiste rühmale pakkus välja briti arheoloog Michael Dames oma raamatus ''Avebury tsükkel''.Tema
väitel rajati kogu kompleks ühtse ansambilna usudraama jaoks,mille etendamiseks kulus terve aasta
ning kus iga hoone oli omaette lavaks mõne põllundusaasta sündmuse ja sellele vastava inimelu tsükli
sündmuse tähistamiseks.
Rituaalsed pidustused Aveburys
-----------------------------------
Kuna kirjalikud teated esiajalooliste riituste…


KÕIGE EBAÕNNESTUNUM KREMATSIOON:Matcus Lepidus suti õnnetuna mure kättepärast abielu-

lahutus.Kui keha põletama asuti viskas tulejõud selle leekidest välja.Ei jäänud muud üle kui tuhsstada
laip eraldi haokubul imposantse tuleriida kõrva.
KÕIGE VEENVAM FILOSOOFIAÕPETAJA:Küünik Hegasias tegutses Aleksandrias 3.sajandi algul eKr
ja tema õpetuse peamine sõnum oli see,et kuna ükski inimene ei või saada õnnelikuks,teeb ta paremini,
kui elupiinde eest põgeneb.Hegesiase loengud olid nii veenvad,et kuulajad panid pärast tihti toime enesetapu.Sellel põhjusel keelas kuningas Ptolemaios tal edaspidi ainet õpetada.
KÕIGE MATMATUM KEISER:222,aastal pKr visati keiser Elagabaluse laip Tiberi jõkke.Üks tema tapmise põhjustest oli kumu,et ta üritas mõravata oma nõbu Alexader Severust.Pretotiaanid leidsid keisri üles latriinist,kui ta püüdis end varjata…


Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.