Päevikud


vähem kui päev tagasi
aleks30
63, Põlva, Eesti

...Oli veel nelas mõeldav oht:sõbrlalikult käituv Venemaa.Viies sõjaväe kiiresti Eestist välja,nõusudes piirikohendustega Narva taga ning Setomaal,hoidudes sekkumast keeleküsimusse Eestis ja seades sisse soodsa õhustiku kaubanduseks,võinuks võinuks Venemaa tõmmata Eesti valutult oma majandusorbiiyi.Eesti kaubad olld alguses lääne jaoks liiga kehvad,ent kõrges hinnas Vene turul.Kui too turg olrks püsinud,olnuks liusatus tollega rahulduda.Rootsi-Soome asemel oleksid Eesti firmad vaikselt läinud Vene kapitali rüppe.Venemaa veanulik hoiak vältis seda.Meid suunas kiiresti läände mitte ainult selline külgetõmme,vaid ka idapoolne tõuge.Niisiis kujunes välispoliitilseks esmasihiks jõuda NATO-sse ja Euroopa Liitu.Sellel olid sisepoliitilsed järelmid.Euroliit nõudis mõndagi,mida Eestis peeti kentsakaks,nii nagu naiste võrdõiguslikkus ja ärritavatki,nii nagu venekeelse elanikonna arvessevõtt.Eesti tei nii mõnegi õige sammu valel ajendil:mitte enda soovil,vaid Euroliitu rahustada.Soome Soome ja Saksamaa eeskujust oli abi.Ka autoritaarse leviku mõtteviivisi leviku hoidsid vaos valisvajadused.Pätsi moodi kõva käe ihaldajaid leidus.Ammu unustatud Pullapää mäss suvel 1993 oli ohtlikum,kui tagantjärele paistab,sest liiga mitmed poliitikud olid valmis reele hüppama.Sellist mõttemängu lämatas teadmine,et siis pääsu NATO-sse pole ja seisakisime üksi Venemaa kõrval.Sai aega ja ajendit demokraatlike tegevusviisidega ära harjuda..

Rahva eri kihtide huvid ja erakondlik jaotus

Rahva erinevail kihtidel on huve.Nende kohaselt võinuks kujuneda viis peamist erakonda;vasmate vaskakpoolne ja jõukamate parempoolne,nii nagu maalimas tavaline;rahvusküsimuste alusel eesti isamaalaste ja venekeelse rahvusvähemuse erakoonnad; ja sellele lisaks maarahva erakond,sest üldpoliitika kipub olema linnakeskne.Keskerakonnaküsimused võinukus lisada pisema rohelise erakonna.Nii lihtsalt see ei läinud.Riigikokku pääses 1992 küll tervelt ühekse erakonda,hiljem,aga ainutt 4-6.Alguses vedasid erakonnad vaheldumisi,viimati pidevalt Refomierakond.Meenutagem,et esimeses vabariigis kasvas tingarv umbes 4-st 7-ni ja dee killusumine aitas demokraatiat murendada.Teine vabariik alustas tollase rekordi juurest,ruli aga kiirestist alla 5 kanti,mis on talutav.Valimisseaduse…


aleks30
63, Põlva, Eesti

...Selleks ajaks,kui tegelik uus iseseisuvus teoks sai,arvasid kõik kolm Balti riiki end okupatsioonieelsete riikide jätkajaiks.Kui suur osa eestalatest oli tagantjärele rõõmus,et isesiseisvus teostus?Küllap suur enamus.Pole aga põhjust üle pakkuda.Samaaegselt toimus ju siire turumajandusele,mis andis uusi võimalusi,kuid tegi paljude elu ebakindlamaks.Nii nagu aastal 1918 oli kogusummas iseseivus jallegi vahva värk.

Teine vabariik:algus (1992-2017)

Teise vabariigi üha piknevat loomisjärgset aega võiks jagada kolmeks:püg Euroopa poole (1992-2003),mil silme ees oli selge siht,aegipoliitika (2004-2013),mil Eestist tavaine Euroopa riik ja rindepoliitika (al 2013),mil tavalisust hakkas varjutama vana oht.Sisepoliitika kulges siiski suuremate jõnksudeta ja selgema üldpilda saab,kui seda vaadata tahkude kaupa,nii nagu erakonnapoliitika,presidendipoliitka jne.Hinnates viimase veerandsajandi poliitukat,kipubthelpanu koonfuma sellele,mis teostus.Võiks mõelda ka sellele,mis hõpsasti võinuks tulla,aga ei tulnud.Taasvabanemise lõpul muretsesin kolme ohu üle.Esiteks,et taas purskub vihapolittika nii,nagu suvel 1941,olgu kolonistide,kommunistide või koguni rahvaridlaste vastu.Näiteks Iirimaal tõi vabanemine Inglsmaa alt 1922.a kohe kodusöja iiri ägedamate ja mõõdukamate vahel-ikka see ,,reeturit''ja ,,lollide'' pinge.Seekord suutsime meie viha vaos hoida.Teiseks ohuks oli,et rahvas võib pärast 50 aastat okupatsioonipinget surra liiga äkilsse pinelangusse,nii nagu tuuker võib surra lämmastkumulidesse veres,kui liiga kiiresti pinnale tõusb.Võib-olla aitas seda ära hoida Venamaa vaeulikkus.See andis hoou uuele sihile:pürgida Euroopa Liidu ja NATO liikmeks.Kolmandaks  ohuks oli,et noor tippjuhtkond,Savisaarest Lauritini,võib oma asendit sedavörd kindlustada,et püsib tipus järgmised 20 aastat,takistades uut talenti tõumas ja võttes vastu ätistuvaid otsuseid ( või ei otsusta midagi).See juhtus ju meil 1930-ndail.Seegi oht on möödunud ja liigagi karmil viisil.


04.08.2020
ELU10
31, Tallinn, Eesti

NOORTE.EE koduleht uuenes 2018 sinna tuli meie bändi logo plaat mil anti välja

mitu logo meie bändi NOORTE oleme teinud ja kui palju me oleme mikseerinud oma bändi rütmi muusikat kui palju oleme oma NOORTE.EE kodulehte kasutanud ja uuendanud esimene koduleht aastal 2007 hakkasmie looma oma kodukat NOORTE.EEaleks30
63, Põlva, Eesti

...Nad said kiitust lääne majandusteadlasdelt,ent oma rahvas kirus rahvale peale psndud valusat saleduskuuri ja Isamaa kaotas jägmised valimised.ERSP põtus läbi ilma päiriselt laineharjale jõudmatagi.Partei asus kõhklevalt Isamaa paetneriks koalitsioonivalitsuses.Valitususes olles pidid ka ERSP  juhid tegema mööndusi tegelikkusele.See hihe andis eriti teravalt tunda erakonnas,kus oldi uhked oma põhimõttelisuse üle.ERSP kaotas oma radikaalsemad liikmed uutele äärmususrühmitustele.On öedud,et revolutsioonid söövad oma lapsi.Eesti laulev revoltsioon heitis kõigest huga oma teostajaist kõrvale.Mõneks ajaks või lõplikult.

Kuidas osi laval paigaldada

Kogu aja vahetasid mõned ükdiknätlejad laval kohta õigel ajal.Vitgumiseelseil aastail oli Rüütel tõusnud Nõukogude Eesti nukuriiigipeaks ( ja seegi oli tollal rahvuslik võit).Ta lahkus reformikommunistide laevalt nii aggsasti,et läinud nendega koos põhja.Lautistin viis oma sotsiaaldemokraadid Rahvarindst ära.Varjatult Mõõdukate sildi taha,osalesid nad 1992.a Isamaa rõhutault parempoolses valitsuses,kuigi sotsiaaldemokraadid on definitsioonillt vaaskul.Kuida on aga lood nendega,kes ei vahetanud osi,Kas tagasivaates pidanuksid reformikmmunistid kohe omaks võtma Rahvarnde autonooniaprogrammi?Kas Rahvariinne ise pidanuks kohe vastu iseseisvusporammi,selmet jännata autonoomiaga? Omaenda karjääri huvides pidanuks iga ükslkisik edasi toimima,kui ta teadnuks,kuidas asjad lõpevad.Aga kui igaüks tulnuks iseseisvusega juba aastal 1988,võinuks võinuksid tuleused olla hävitavad ja ajalugu võinuks minna hoopis tesiti.Me ei tea lui lähegal oii Moskva verisele sekkumisele juunis 1988,kui Moskvameelne Vaino seda palus.Ja kui ligidalt riivasime hävingut novemris 1988,pärast ENSV Ülemnõukogu deklaratsiooni suveräänuset.Kui Mosva tahtis Nõukogde Liitu säilitada,siis tagasivaates pidanuks ju NSV Liidu pealinn sel hetkel Eesti ilmtingimata põrmustama,sest pärast Balti ketti augustis,kui Moskva ähvardas genotsiidiga? Kas surmakrampides NSV Liit võnuks veel Eesti hõlpsasti lömastada.Ja kas surmakrampe oleks üldse tulnud niipea,kui Eesti delegaadid poleks jaganud teavet rahvasaadikute kongressil Moskvas?Kui Mokva ei astunud vastu…


aleks30
63, Põlva, Eesti

...See polnud lihtsalt kahe selge rühma vatuolu.Iga üksik aktivist kippus arvama,et see kes hetkell tamast vähem nõuab,on arg ja see,kes temast rohkem nõuab,on hull.Pildi selles annavad tstaadid raamayust ,,Teine Eesti''.Ömeti oli mõlemad kalduvused hädavajalikud,et siirduda täielikust alluvusest iseseivusele.Üksteise järel saavutasid eri rümitused eesti rahvale võite omaenda maine hävitamise hinnaga.Reformikomuniste ülistas rahvas sangaritena,kui Venemaa eestlased EKP tipust välja surusid ja novembris 1988 Nõukogue Eesti suveraanusust kinnitasid.Moskva raevust hoolimata selle otsuse juurde kindlaks jäädes võtsid reformikommunistid suure isikliku riski.Ent kii nemad terve rahvas pääsesid riskivõtust terve nahaga,hakkas rahvas võtma esesestmõistetavana.Tähelepanu koondus hoopis vihatud kommunistlikule sildile,mis neil kaelas oli mida nad ei märganud õigeaegselt muuta.Kõikjal mujal Kesk-ja Ida Euroopas,ka Leedus ja Lätis moodustus kommunistlliku partei alusel oluline tegija ka hiliseas politikas.Mitte aga Eestis.EKP juhte surus radikaalsemate smmude poole RahvarinneSee haaras lava keskpiaia enda kätte,kuni iseseivus kätte saadi..Pärast ENSV Ülemnõukogu valimisi - ja sellega märtsis 1990 asendas Rahvarinne EKP juhte Eesti valitsuses - ja sellega algas Rahvaride langus.Nii nagu võimul olijad kunagi,pidid nad paramatult tegema kompromisse ka Moskva ja kohelike venelatega.Kui iseseivus lõpuks treostus,polnud üldtooniks mitte Rahvarinnet tänada,vaid hoopis nusiseda,,miks iseseivus Rahvarindel ometi nii kaua aega võttis ja miks majadus allamge käheb.Kui Rahvarinde vaiitsus jaanuaris 1992 langes,siis andsid selleke ühise panuse nii endised nõukogudeaegsed erimeelsed kui ka  endised tehasedirektoreist tehnokradid,kes õigeaegseit eemaldusid kommunistlilikust parteiat.Nad koondusid enne Vaba Eesti,siis Kindla Kodu ja hiljem Koonderakonna sildi alla..Olles nüüd eraomankud,esindasid nad üht laadi jõukate huve ja olid ses mõttes rahvusradikaalidest parempoolsemad.Ega head mäelstust jäänud ka Vähi tehnokraatide valitsusajast,mil rubla asendus krooniga.Rubla inflatsioon oli ära söönud vanurite hoiused,seda…


aleks30
63, Põlva, Eesti

...seni kuni autonoomia polnud kindlalt paigas,polnud Rahvarindel kiiret avalikult kuulutada kurssi iseseivuse poole.See oleks pannud Moskva autonoomiat takistama.Veelgi varem (detsembris 1987) sai ametliku tegutsemislos Eesti Muinuskaitse Selts  Velliste eestvedamisel.Hiljem kasvas sellest välja Isamaa valimisliit.See rühm oli valmis võtma suuremaid riske ja eemaldus agamööda Rahvarindrest.Augustis 1988 loodi Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei,kes algusest peale kuulutas ühest lõppsihti,ilma konkreetse kavata,kuidas iseseivust saavutada.Need rühmitused põrkusid tihti.See oli ,reeturie ja lollide''vastuolu,kui kokku võtta vastastikused etteheited.Reeturid,kes tegelikult ei tahagi isesevust - nii paistsid EKP ja Rahvarinde juhid tihtipeale EMS-i ja eriti ERSP rahvusradikaalidele.Lollid,kes ilmaaegu provotseevid Moskvat ja ohustava realitlikku edasi liikumist -nii paistisid radikaalid ise Rahvarinde juhtidele.


Krants
99, Tallinn, Eesti

Lugesin Postimehest pealkirja "Lühikeste pükstega tundub suvel töö kergem" ja sellest järeldasin, et ilma püksata on töö veelgi kergem. :)

images?q=tbn:ANd9GcSPoS6cwLzLRW6rI67k6hH


aleks30
63, Põlva, Eesti

...Vabanemine murrab oma teostajad

Viitan siin südmustele nii,nagu nad oleks alles äsja toimunud.ja kõigil meeles.Ega ühtmoodi arvamist laulva revolutsiooni ajal olnud.Väljaspool laululava tundus sageli,et kõlab vihane kakofoonia.Ometi võivad tuleviku ajaloolased näha tollaste poliitilite rühmituste tegevust,kui kavatematut sümfooniat.See sümfoonia algas,kui Nõukogude Liidu kommunitliku partei Eesti filliaal langes eestlaste kontrolli alla juunis 1988.Lõppes 45 aastat Venema eestlste haldust Eestis.Nicaraguast naasnud Väljas sai EKP keskkomitee esimeseks sekretäriks ja võttis reforme toetava kursi.Juba aprillis moodutus EKP külje alla Rahvarinne Savisaare ja Lauristini eesvõtttel.See pürgis jõuliselt tõelse autonoomia poole NSV Liidu raames.


New York
23, New York, USA

Wie Sie wissen, gibt es mit der Entwicklung des Internets immer mehr Kommunikationsgeräte, und die Verbreitung von Informationen wird immer transparenter. Die Privatsphäre vieler Menschen kann nicht garantiert werden. Jetzt sind sich immer mehr Menschen der Schwere des Problems bewusst. Wenn Kunden online einkaufen, bietet eine Jammer Site viele Geräte, die über den Rahmen hinausgehen. Wir garantieren qualitativ hochwertige Produkte, einschließlich verschiedener Arten von Störsendern. Sie können Probleme mit der Sicherheit persönlicher Informationen und einige kleine Probleme in Ihrem Leben effektiv lösen. Der mitgelieferte Hochfrequenzteil und der Niederfrequenzteil wurden installiert. Es unterstützt dieses Breitband. Senden Sie den gleichen Signalstörsender.

4G störsender

Später sind Störsender nicht mehr auf Handy-Störsender beschränkt. GPS-Störsender, WiFi Störsender, Drohnen-Störsender und andere Arten von Störsendern sind nacheinander aufgetreten, und das Erscheinungsbild hat sich gegenüber den frühen Desktop-Störsendern stark verändert. Es ist heute ein tragbarer Störsender, der jederzeit und überall mitgeführt werden kann, um Ihre persönliche Sicherheit und Informationssicherheit zu schützen.

Interferenzgeräte für Mobiltelefone und PHS haben viele Vorteile. Der Standort entwickelt und verkauft Geräte. Smartphones und tragbare Störsender sind normalerweise repariert. Kompatibel mit allen Handyfrequenzen. Sie müssen das Telefon auch anhalten, um das Telefonsignal vollständig zu deaktivieren. Der Sperrabstand von Funkwellen ist sehr groß. Die Qualität ist auch gut. Sie können lange arbeiten. Gute Blockierwirkung. Es kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Dies ist sehr zutreffend. Ausgestattet mit hoher Leistung.

Das erste Mal, als ich den Störsender sah und erkannte, dass er sich im Prüfungsraum der High School…


aleks30
63, Põlva, Eesti

...Raske oli Moskval veriselt selle vastu astuda. ,,Eestimaa laulu korrallas RR,kuid suurima tähelepanu nppas Trivimi Velliste jutuga meevargil karust.Ega''s ENSV Ülemnõukogu soovinud suveraänust arutada,kuid Moskva pani ta sundseisu.Seal tuldi välja põhiseaduse täiendustega,mis justkui kõrvaldanuks liiduvabariikide õiguse NSV Liidust lahkuda.Ehhki Moskva seda õigust tegelikkuses eiras,väljendus selles siiski liiduvabariikide vormiline suveräänsus.Selle kaitseks võttis ENSV Ülemnõukogu Väljase juhtimisel vastu ,Deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsuset''.Mitte uue suveräänsuse kuulutamine,vaid selgitus vormilselt ammu olemasoleva kohta.Umbes nii nagu Asutav Kogu andis välja 19.5.1919 seletuse ,,Eesti riiklilisest iseseisvusest ja rippumatusest''.NSV Lidu kehtivat põhiseadust tõlgendas ENSV Ülemnõukogu Eestile soodsalt.See ajas Moskva marru.Räige deklaratsioon tagasi võtta keskendus eriti Rüütlile.Arnold Rüütel pidas vastu.See ENSV Ülemnõukogu kuulutas ka eesti keele ainasaks riigikeeleks.Kuidas on võimalik.et seda tegi kogu,mille olid aastl 1985 kokku pannud Moskva määratud haldurid?Nemad ju valisid kandidaadid ühekandadivalimitele.Miks nad ei noppinud Moskva-meelesemaid? Sellepärast,et nad ei tednud kes on kes.Natuke vabama režiimu puhul oleks meelsus teada olnud.Aga siis,kui too Ülemnõukogu 1985 kokku pandi,oli tsensuur veel selline,et tegelik meelsus ei paistnud välja.Kuna valdav enamik eestalasit olid eestimeelsed,siis vastavalt sattus neid ka Ülemnõukokku.Nõukogude Liidu uuelaadse rahvasaadikute kongressi valimised olid Eestis üsna vabad ja need võitis ülekaalukalt Rahvarinne.Nendega ulatus ehtne eesti hääl esmakordeselt Moskva võimukoridoridesse.Eriti Marju Lauristin sai selgemaks teha,kui vastik on eestlastele olukord ja miks see nii on.Tekkinud isiklikud sidemed aitasid ära hoida arusaamatusi,millel võinuks olla verised tagajärjed.Aga veel enam:Eesti esindajad äratasid teisi alluvaid rahvaid,ajades lõpuks lõhki.Balti riikide annektsioon maksis impeerimile kibedadalt kätte,võtiis aega,mis võttis.Balti kett oli Eesti Rahvarinde algatus.EMS aitas oluliselt kaasa.Sellest said Balti rahvad maailma suurajalehtedes päeva suurima pealkirja.Moskva vastas varjatud genotsidiähvarduega,Nähtavus üle…


← eelmine 1 2 3 4 5 ... 7204 järgmine
Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.