........................
37, Tallinn, Eesti

Alea iacta est Liisk on langenud
Alma mater Toitja ema
Alma mater Hinge ema
Amat victoria arnam Võit armastab hoolt
Amicus certus in re incenta cernitur Õiget sõpra tuntakse hädas
Ars longa, vita brevis Elu lühike, kunst pikk
Auctorem opus laudat Töö kiidab tegijat
Audapter inrein konsilicum prudentae Julgesti asja kallale, targasti plaani juurde
Audi multa loquere pance Kuula palju, räägi vähe
Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere Hea karjane pügab oma lambaid, mitte ei nüli neid (Rooma keiser Tiberius)
Carpe diem Ära lase päeva raisku
Carpe dies Kasuta päeva
Casus belli Sõja ajend
Cum grano salis Jutt peab olema soolateraga (poindiga)
De facto Tegelikult (faktiliselt)
De jure Juriidiliselt
De mortuis nil, nisi bene Surnutest räägitakse ainult head
Dictum - factum Öeldud - tehtud
Dies diem docet Päev õpetab päeva
Dimidium facti, qui caepit, nabet Alustamine on juba pool tehtut
Divide et impera Jaga ja valitse
Dixi et animam levavi Olen öelnud ja südant kergendanud
Dum spiro, spero Kuni elan, hingan
Dura lex sed lex Karm seadus, aga seadus
Errar humanum est Eksimine on inimlik
Ex nihilo nihil Mittemillesski mittemidagi
Ex ungue leonum Lõvi tuntakse küüntest
Experimentia docet Kogemus õpetab
Festina fente Kiirusta aeglaselt
Finis coronat opus Lõpp kroonib tööd
Gaudeamus igitur meenes dum sumus Olge alati rõõmsad, kuni oleme noored
gnosto semper alteri, munquam tibi Andesta alati teisele, mitte kunagi endale
Homo homini lupus est Inimene on inimesele hunt
Homo sapiens Tark inimene
Homo sum lumani nihil a me puto Ma olen inimene, mitte midagi ei jää minu poolt tegemata
Honeste vivere est feliciter vivere Ausalt elada tähendab õnnelikult elada
Honores mutant mores Amet muudab inimesi
In corpore Täies koosseisus
In spe Lootuses
Incognito Tundmatult
Ira furor brevis est Viha on lühike hullumeelsus
Iucundi acti labores Tehtud tööd on meeldivad
Ium spiro, spero Kuni hingan, loodan
La Traviata Eksinud naine (kuulus ooperi nimi)
Lapsus linguae Keelevääratus
Lapsus linguae Keele vääratus
Litterae non erubesunt Kiri ei punasta
Longus penis basis vitae Pikk peenis on elu alus
Mala hebra cito crescit Umbrohi kasvab kiiresti
Medice, cura te ipsum Arst ravigu iseennast
Memento more Mõtle surmale
Memento mori Pea meeles, et oled surelik
Mens sana in corpore sano Terves kehas terve vaim
Mens sana in corpore sano Terves kehas terve vaim
Mente et manu Mõistuse ja käega
Ne sutor supra crepidam Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde
Nemo perpetou in voluplatibus vivit Mitte keegi ei ela pidevalt unistustes
Nolens Volens Tahes-tahtmata
Nomine sunt adiosa Nimesid nimetamata
Non multa, sed multum Mitte paljusid vaid palju
Non olet Raha ei haise(Rooma keiser Vespasianus oma isale, kui too küsis miks ta pani väljakäikudele (WC) maksud peale.)
Nondum omnium diverum sol occidit Mitte kõigi päevade päike pole loojunud
O sancta simplicitas Oh püha lihtsameelsus
O tempora, o mores O ajad, o kombed
O tempora, o mores Oh ajad, oh kombed
Oderint dum metuant Vihaku, peaasi, et kardavad (kirjanik Accius)
Omnia vincit amor Armastus võidab kõik
Otium reficit vires Puhkus taastab
Per aspera ad astra Läbi raskuste tähtede poole
Persona non grata Ebasoovitav isik (kasutatakse tihti diplomaatias)
Plenus venter non student libenter Täis kõht ei õpi meelsasti
Post nubila phoebus Pärast pilvitust päike
Post scriptum (P.S.) Pärast kirjutatut
Potius sero quam numquam Parem hilja kui mitte kunagi
Pro partia, pro libertate, pro vita Isamaa eest, vabaduse eest, elu eest
Qualis rex, talis grex Missugune kuningas, niisugune on ka kari
Quod licet Jovi non licet bovi Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale
Res sellena est verum grandium Raskustest üle saamine on tõeline rõõm
Respetitio est mater studiorum Kordamine on tarkuse ema
Seno venientibus ossa Hilja tulijale jäävad kondid
Sic transit gloria mundi Nii kaob selle maailma kuulsus
Sic transit gloria mundi Nii määrdub maailma kuulsus
Similis simili gaudet Sarnane, rõõmustab sarnasuse üle
Sine via, et studio Ilma vihata, ilma poolehoiuta
Status que Endine olukord
Sub Jovem mundus erat Maailm on jumala võimu all
Tabula rasa Puhas tahvel
Terra incognita Tundmatu maa
Terra incognita Tundmatu maa
Ut salutas ita salutaberis Nagu sina tervitad tervitatakse sind vastu
Ut sementem fenecis metes Kuidas külvad, nõnda lõikad
Vade Mecum Tule minuga
Variatio delectat Mitmekesisus õpetab
Veni Vidi Vici Tulin nägin võitsin
Verba volant, scripta manent Sõnad lendavad, kirjutatu jääb

6 vaatamisi
 
Kommentaarid
Don Cappa 03.03.2011

osav

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.