OMADE JUURES VANGIS
62, Põlva, Eesti

Oktoobris 1917 võtsid enamlsed Petrogadis ja Tallinna võimu üle.Majak kohtus Jõhvis Aadu Kesleriga,kes osales Piitris oktoobripöörde läbiviimisel.Nad otsustasid koos Tallinna sõtia ja seadsid sammud Suue-Karja tänavas asunud Tööliste Majja.Sealt suunati neid kui sõjaväelasi 3.Eesti polku.Võrreldes unuse Virumaaga kihas Tallinn sündmusetstes.Majak käis korduvalt Estonia teatris,külastas maadluvõtstlusi,kus helelesid GeogLurich ja Alekander Aberg, tutvus Eduard Viiraltiga,veetis aega Tööliste Mmjas,kuulates seal kommunistlike agitaatorite esinemisisi.Majak saadeti Eesti Asutava Kogu valmiste sõjaväe instruktorite-agitaataatorie kurustele.kuulas ta Ado Briki ( tulevane väiisminister jadiplomaat),keevalist JüriVllmsi ,sotsiaaldemrkraatide eakat patriarhi Mihkel Martnat jt,aga ka bolševik Hans Pöögelmanni.Viimane oli esememise algul ,,nähtavasti väga väsinud.Ta alustas kõnet vaikselt,isegi veidi igavalt.Olin pettunud,et mees,kes nii sütiavalt kirjutab,kõneleb ebahuvitavalt.Peagi aga sattus Pöögelmann hoogu ja paelus oma vaimsusega lõiki kuulajajid''.*Majak kirjutas oma mäletustes talli olulsrest krjanikest:Eduad Vilde,eda ma olin lapsepõlvest peale jumadanud ja kelle taoseid korduvalt lugenud,tegi kaastööd eesti enamlasi sarjavale ,,Tallinna Teatajale''* ja hlijem ,,Sotsiaaldemokraatidel''.Mait Metsamur(Ed.Hubel) oli koguni ,,Tlallinna Teatja'' toimetaja ja seele veergudelt sadas enamlaste kaela igasugust lamu ja süüdistusi.A.H. Tammsaare avadas ,,Päevalehes'' artiki'li,mis oli kaugel sümpaatast tama vastu.''**Detseberis1917 anti Richard Majakule korraldus minna Virumaa Nõukogu Täitevkomitee käsutusse.Nüüd sai temast partei toel esmakordselt partelilne ametimees-Majak saadeti tööle Rakvere kreis Jõhvi jaoskonna miilitsakomissari ja Punakaardi organisriajana.Majak meentuas 1971.aastal ajakirias Kultuur ja Elu:, ,, Ainsaks juhtnõöriks'',nii oli mulle öelnud selsimees Linder Virumaa TSN Täitevkomitees,,,on igati kaitsta ja kindlutada võimu Alutagusel.''Järgimisel päeval võtsingi Kernski aegselt miilitaülemalt üle kümmükond saksa karabiiini ühes mõneküme padruniga,kantselei asjajamise,ühe kirjatoimetaja ja kolm mlilsionääri.***

1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.