14.05.2019
Siberi lood
61, Põlva, Eesti

          Küüditamiste ajalugu:Küüditamine ehk deporteerimine ehk ebaseaduslik  väljasaatmine on suure inimhulga vägivaldne ümerasustamine  põlisest elukohst kaugele.Eesmäk on alistatud rahvaste või diskrimineerivate rühmituste vastupanu murdmine,rahvaste küüditamise puhul ka nende assimileerimine si rahvate segunemine teiste rahvastega.See õnnestub hõlpsamini,kui assimleeritavad on oma kultuuri - ja looduskeskonnannast kaugel,võõra rahva hulgas.Kõige rohkem küüditamisi on olnud Venemaal,alated Ivan IV valtsemisajast.Lähiminevikus rakendas küüditamisi väga laiaulatulikult stalinstlik reziim.Aaloolase R.Medvedjevi hnnangul küüditati ainuüksi 1930-32 Siberisse ja NSVL Euroopa-osa põhjablastitesse lgi 10 miljonit inimest,peamiselt kulaks või kulaku käsilaseks kuulutatut.Süüdistatuna koostöös saksa fashisitga küüditati 1941-1944 Volga  sakaslsed,Mesheti türklalsed,ingusid,kalmõkid,krimmitatalased ja tseseenid.

1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.