EESTI RIIGI 100 AASTAT
62, Põlva, Eesti

vabadussõda:Sellises Eesti jaoks kaootilises olukorras alustas Nõukogude Venemaa sõda Eesti Vabaiigi vastu,vaevumata sõda esilgu isegi välja kuulutama.Punaarmee läändeliikusmise hõlustamiseks seati selle teel ametisse töörahvavalitsuse,mis el laseks tõlgendada Punaarmee edasitungi agressiooni ja okupatsioonina.Narva viivitamatu hõivamse tegi Punaarmee juhtkond ülesandeks Põhjarinde 7.armeele,mis pidi seejärel jätkama edasitungi läände.Suuri lootusi panid punased Saksa sõdurite revolutsioonilisele meelsusele,oletades,et need punaväele vastpnu ei osuta.Nii üritati Narva juba 22.novembil vallutada vennastusrünnakuga,mille saksllased aga veriselt tagas lõid.Uus korralikumalt ettevalmistatud katse tehti novembri lõpus.Saksa vägesid oli selleka ajaks Narva piirkonda vähe jäänud.Palavikulise kiirusega Narvas formeeritavas 4.polgus oli koos koolipoistest kaitseliitlastega unmbes tuhatkond meest.Punased olid nende vastu koondanud umbes 5000 meest Balti laevastiku toetusel.Ründajate seas olid ka Punaarmee Eesti kütipolgud.Sakslased valmistusid lahkuma ja hakkasid posisioone eestalele üle andma.Vabadussõda algas 1918.aasta 28.novembri varahommikul,kui punased avasid Narvale suurtükkided tule ja alustasid otserünnakut Jaanilnna sillapeale,jõe idakaldal,mis aga kergesti tagasi löödi.Punaarmme 4. Viljandi kütipolk oli linnast lõuna pool aga märkamatult üle jõe tunud ja üritas nüüd üle Joala välja linna tungia,kuid löödi täielikult puruks.Sama ajal maabus põhja pool Narva-Jõesuus punaste dessant,mis asus Narva poole liikuma.Kartes äralõikamist otsutasid sakslased oma väed Narvast välja tõmmata ja lasksid seejärel õhku Narva sillad.Koos sakslatega olid sunnitud tagasi tõmbuma ka eestased.Nii algas Vabadussõda.

Taganemine:Pärast Narva vallutaimist peautus punavägi nädalaks.Korrastati ridu ja peeti miitinguid.29.novembril 1918. kuulutati Narvas välja Nõukogude Venemaa marionettriik.Eest Tööranava Kommuun välja.Jaan Anveltiga eesotsas.Narvas oli see juba kolmandaks võimuvahetuseks aasta jooksul..
1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.