EESTI MAJANDUSE 100 AASTAT
63, Põlva, Eesti

...Enam-vähem sellel tasemel toimus ka üleminek Eesti kroonile,mis esialgu võeti kasutususele arvestusühikuna.Kuldraha ükse kindlakamääramise ja kuldrahas lepingute sõlmimise seadusega,mis võeti vastu 20.juunil 1924.tuli Eestis kasutusele kroon,mille kullasisalduseks määrarati 100/248 ehk 0,403,226 g puhast kulda.( Täpselt samal päevl 68.aastat hiljem võttis Eesti taas rahvusvääringuna kautusele krooni,määrates siis selle  välisväärtuseks kahekandikuku Saksa margast).Eesti (arvestus) krooni kullasislsus võrdustati seega Rootsi krooni ömaga.Kõnealuse seaduse kohaselt ,,kõik maksud õiendatakse Eesti markades krooni kursi jargi makmise päeval''.Kroon noteeriti muude valuutade suhtes Tallinna börsil  vastavalt kulla maalimaturuhinna muutustele.Sama pariteedi juures asendati 1.jaanuarisr 1928 rigluses olevad margad sajakodselt denomineerituna krooniga.Aasta lõpul andis ajakirja Eesti Majandus toimetuse ,,järelhüüdes'' ametis lahkunud rahaminister Otto Strandmani tehtule ülikõrge hinnagu ( Valtsuse vahetusel 1924 :882):Kokkuvõttes võime igataes ütelda,et h-ra Strandman selle lühikese aja jooksul,mii ta Eesti majanduspollltikat juhtis [14.mai -16.detsember 1924],oli oma järeltulijale on kindla aluse rajanud,mille peale edasi ehitada.

Kes oli Otto Strandman?

,,Otto Strandman oli advokaat,diplomaat ja poliitik.Ta sündis 30.novembil 1875 Unda vallas Virumaal.1903.aastal lõpetas Peterbui ülikooli juristina.Maanõukogu,Asutava Kogu ja I-V Riigikogu liige.Asutva Kogu ja Riigikogu esimene esimees (1921),peamiister ja ühtlasi sõjaminister(1919) riigivanm (1929-1931)ning välis-,raha-ja kohtuminister kahea kabinetis.Mitmekordne minister Ajutise Valitsuse erinevates koosseisudes.Tema majanduspoliitine kõrghetk oli rahaministriikoht Friedrich Akeli valitsuses (1924).Otto Strandman oli ka maareformi võtmekujisid.Ta sooritas enesetapu 16.veebruaril 1941,oli saanud kutse ilmuda NKVD-sse.Igavesti jääva väärtuseda on Otto Strandmani kolm reformipostulaati ehk käsulauda:Esiteks: ,,Marga kindlustamise mõttes on eelarve tasakaalu viimine esimene ja kõige suurema tähtusega ülesanne.Õieti ei pea me püüdma üksi eelarvet tasakaalu viia,vaid  ka teatud ülejääkisid saada.Läheb see korda,siis on marga tulevik kindlustatud.''( Rahaministri interview.Rahaminister O.Standman oma kavatsustest 1924:357):

1 vaatamisi
 
Kommentaarid

Kommentaare veel ei ole.
Lisa kommentaar, ole esimene!

Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.