Päevikud


aleks30
62, Põlva, Eesti

... UN-st kehtestaii Vene impeeriumis viie eraldi seadusega,vaid ükskud osad.Kuna samss jäeti varaemate seadustike vastavd osad tühistamata,oli religiooni-,ja ametikuritegude,salakabave,protiitutsiooni ja naistekauanduse ning autriõiguste rikkumise kohta maksvusel rööpselt kuni 3 karistusseadustikku.1918.aastal jõustasid Saksa okupatsioonivõimud Venemaa okpeeritud aladel 1903.aasta UNS täises ulatuses ja mõni kuu kehtis Eesti alal korraga vaid üks ühtne karistusseadustik.Eesti Ajutine Valitsuse administratiivsesdused 19.novembrist 1918  määrasid aga,et karistusõigusses hakkavad taas kehtima kõik need tsaariaegsed seadused,mis kehtisid enne Saksa okupatsiooni.Lisaks üldkaritusõiguslikele seadustele oii Venemaal 1867.aastalsõjaväe jaoks kehtinud veel eradi ksristus-ja menetlusseaustikud,mida teatud juhudel või rakendada ka tsiviilisikute toime pandud tegude puhul.Vene karistusseadused,eriti NS ja ka veel viimases maailmasõjaeelses redaktsioonis,sisaldasid seisusulikule ühiskonnale ja isesevuslikule korrale omaselt väga mitmekesiseid karistusi,teiste hulgas kõigi seiseuslike õiguste kaotus või üksnes aadlikele duelli eest ette nähtud kinni pidamine kindlusvanglas,rääkimata mitmesugusteest Siberissse saatmise variantidest.


karendoll
28, Tokyo, Jaapan

自分に現実的なセックス人形と一緒に暮らすチャンスを与える

Give Yourself A Chance to Live With Realistic Sex Doll

現代社会では、過去の問題を回避することなく人体の構造を理解するのに役立つ特別な性教育クラスを含め、世界のほぼすべての国が性的に開かれています。人生では、より多くの人々が現実的なラブドールに性的衝動を持っています。おそらく大人のセックス人形を購入する多くの理由があります。おそらく女性が存在し、性的行動が不十分だからです。この時点で、本物のセックス人形は彼らの最高のセックスリリースツールです。本物の人形は長年にわたって複数の形で巻き上げられてきましたが、現代社会ではより有名です。

リアル ドール アダルト

現在、市場には2種類のダッチワイフがあります。1つは熱可塑性エラストマー素材で作られたTPEラブドールであり、もう1つは食品グレードのシリコーン素材で作られたシリコンセックス人形です。プレミアム小売業者として、堅牢な金属製の骨組みを備えた賢明な本物のセックス人形を提供しています。このハイテクの金属製スケルトンは、信じられないほどリアルなセックスポジションを可能にします。等身大のセックス人形は、男性と女性のための豪華な大人のおもちゃとしてだけではありません。リアルな人形に期待することを自問してください。もちろん、それはどのモデルがあなたに合っているかによります。私たちの本当の人形は、人が取ることができる位置を取ることができます。

多くの知識で作られたこの金属のスケルトンを通して、男性向けのリアルなセックス人形は現実のセックス人形になり、すべての空想と夢が実現します。当社には、お客様の好みに応じて高品質で非常に高品質の人形を手作りする才能のあるデザイナーがいます。これらの等身大の新しい人形が芸術品に劣らないことは間違いありません。彼らは実際の生活は本当に同じであるようです、それは贅沢、特にシリコーンのラブドール、人間のシミュレーションは非常に高いです。

自分を納得させ、これらの美しい女性を見てください。各セックス人形は、非常にリアルな処刑のすべての女性の属性を持っています。また、ここで提供されているすべてのシリコンセックス人形または有利なTPE本物の人形は、仕様に応じてカスタマイズできます。サイズ、目の色、髪の色、髪の長さ、肌の色、指の爪、交換可能な膣、口と肛門の機能...あなたの好みに合わせて自由にカスタマイズできます。karendollのラブドール動画をお勧めます。

米国のプレミアムセックスドールサプライヤーとして、すべてのバージョンでリアルなセックスドールを提供しています。安いミニセックス人形を探している場合でも、繊細な女性を自分のものにしたい場合でも、私たちと一緒に公正な価格でリアルなRZRDOLLの素晴らしい選択を見つけるでしょう。私たちの質の高いオファーは、本物の若い女性をモデルにしています。重さだけでなく、素材の柔らかさとビロードのような肌は、実在の人物を思い起こさせます。おだやかな唇と深い喉を持つ彼女の美しい口は、完璧な「フランス語」で忘れられないフェラチオにあなたを招待します。

当社の訓練を受けたサービスチームは、選択、個々の設計、機器、材料、お手入れに関するすべての事項について包括的にアドバイスいたします。評判の良い専門ディーラーとして、包括的なコンサルティングとワークショップサービスを提供しています。

美しい顔の特徴、柔らかい胸、その他多くの細部により、これらの本物の人形は自分のリーグでプレーできます。選択可能な肌、髪、目の色で、彼らは男性のための高品質の豪華な本物のセックス人形の愛好家にとって必須です。

 


aleks30
62, Põlva, Eesti

:::Esimee doktritöö kaitses 1932.aastal Ernst Ein (1896-1956),1939 järgnes Elmae Ilus (1898-1981).Einist sai 1934.aastal erakorraline ja 1937.aastal korraline Rooma õigus pofessor,Ilusast 1939.aastal tsivlliõigus professor.Elmar Ilusa loengute põhjal andis tsviilõiguse instituudis assisdendi kohusetäijana töötanud Albet Rammul (1914-1941) vahetult enne Ilusa prfeossoriks saamist välja autoriseeritud konpekti,milles on käsitletud nii Eests kehtivat õigust ehk BES sätteid,kui ka tulevat,TsS eelnõus sisalduvat õigust.See oli ainus eestikeelne originaalõppevahend kehivast tsiviilõigusest.Peale kehtva eraõiguse õpetati ülikoolis põhjaliult ,,Rooma eraõiguse süsteemi''.Tegemisi oli tereetilise ja võdleva alusega kehtivale eraõigusele,sest sisuliselt õpetati nn pandektisika,19.sajandi Saksa õigusteadlaste välja töötatud eraõiguse ülesehitust,aluseid ja süsteemi antiikaja Rooma õiguse,aga võrdlevalt ka kaasajal kehtinud teiste maade õiguse pinnalt.Esmalt luges seda ainet Karl Wilhelm Seeler (1861-1925),Tartuülikooli kasvadik ajast,mil ülikooli asukhana kasutati veel Dopat.Seeler oli 1892.aastal venestanud Jurjevi ülikoolis töötanud ka Rooma õiguse dosendina,aga Tartusse tagasi tuli ta Peterburi ülikooli professri kohalt ja tegutses siin 1920.aastast Eestimaa õiguse ajaloo professorina.Seeleri surma järel õpetas Rooma õiguse süsteemi Grimm ning alate 1934.aatast alates juba eesikeelse Tartu Ülikooli kasvandik Ein.Nagu enne Nõukogude okupatsiooni ei õutud Eest oma tsiviilseadustiku kehestamiseni,nii ei jõutud eraõiguses ka professori koostatud eestikeelsete originaalõpikutwni.

Kariatusõigus-variatsioonid Vene impeeeriumi ja sotsiaalse kaitse karistusõigusega:Eesti Vabariigis jäi veel pikaka ajaks kehims ka Vene keisririigiõigus.Tegemist olli äämiseselt mitmekesise ja keeruka normikogumiga mitte ainult eriseadusst,vaid ka eri aegadest pärit karistusstikst.Suuremalt jaolt kehtis endiselt 1845.aasta nuhtlusseadustik (NS),mis oli koostatud Vene konservatiivse kodifitseerimislaine käigus ja esindas nii normiehnika kui ka sisu poolst eelmodernset karistusõigust.Osa sellest oli 1860.aastate reformide tulemusel ja muudetud kujul jõudnud rahulohtute nuhtusseadustikku ja harukaristusõigusena mimesugustasse eriseasustesse.1889.aasta kohurefomiga kehestaii siinmail ka vallakohtute nuhtusseadustik.1903.aastal kinnitasNikolai II…


aleks30
62, Põlva, Eesti

... Ehhiki Tjutrumv osales Eesti õigusteaduslikus arutelus ka eestikeesete artikltega ajakirjas Õigus,avaldas ta Eestis kehtiva (1922,2 vlj 1927) ja tsiiviipotsessiõigude (1925) ülevaated vene keeles ning lõi aktiivselt kaasa vene diasporaa õigustesduslikus dikurususes.Tegelikult võibki väita,et pärast bolševistlikku oktoobrirevolutsiooni Venemaal kujunesid Praha kõrval vene paguluse ehk siis liberaalse traditsiooni õigusteaduslikeks keskusteks Tartu oma ülikooliga ning veegi enam Riia oma elava äri-ja praktilse õgusueluga.Tjutrjumovi lõimumist Balti riikidesse emigreeunud vene didporeega näitab seegi,et süstemaatilse ülevaate neis tiikides endiselt kehtivast Vene pankrtiõigusest -tollase nimetusega konkusiõigus-avaldas ta 1931.aastal Leedu ajutises pealinnas Kaunases.Tjutjumovi teos ei kaotanud tähtsust Eesti esimese iseseivusaja lõpuni,sest Eesti 1934.aasta konkursiseduse eelnõust ei saanudki kehtivat seadust.Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolis õpeatasid veel 1930.aastatelgi tsiviilõigust tsaariajal haidude saanud,juba Vene impeeriumis karjääri teinud esmklassilised juristd ja õigusteadlased Igor Tjutjumov ja David Gimm.Mõemad pidasid loenuid vene keeles ja kasutades eksamite vastuvõtmisel tõlgi abi.See ei olnud õigusteaduskonnas mingi erend,sest  enamik teadusnna õppeõud olidki mitte-eesttased.hagipal665@reptech.org
34, La Adriana, Ecuador

В ТОПе русскоязычных ресурсов с азартными играми вот уже последние 5 лет обосновалось казино Вулкан Вегас https://casino.ru/casino-vulkan-vegas/. Это очень хороший показатель, ведь сегодня каждый месяц открывается несколько крупных интернет клубов для любителей азарта столько же и закрывается.  В чем секрет популярности этого интернет казино? Ответить на этот вопрос мы сможем после изучения сайта игрового клуба и всех возможностей, предоставляемых получают его клиентам.

Дизайн сайта игрового заведения

Стиль сайта казино — популярный логотип "Вулкана", сети игорных заведений с автоматами 90х и 2000х годов. Этот ресурс является веб версией популярного бренда. На главной странице видим поле ВХОД, РЕГИСТРАЦИЯ, меню сайта и игры. Здесь же можно увидеть все актуальные новости ресурса и список счастливчиков, которым повезло. Цвета на сайте сочные, но не режут глаза, они не устают даже после многочасовой игры на ресурсе. Для игрока сайт удобен - в любой раздел можно попасть в пару кликов мышкой.

Ассортимент игр ресурса

Официальное казино Vulcan Vegas может предложить клиентам весь ассортимент азартных игр — карты, слоты и рулетку. Кроме этих, классических игр здесь есть видеопокер. Инновация позволяет играть в режиме онлайн с живыми дилерами, которые транслируют видео со специальных казино студий. Весь представленный софт лицензионный, от популярных брендов с мировыми именами. Сыграть в игры, кроме видеопокера, можно в бесплатные (демонстрационные) версии. Для такой игры не требуется даже регистрироваться в игровом клубе. Для игры реальные деньги нужно пройти несложную процедуру регистрации.

Правила регистрации казино

Основным условием регистрации на ресурсе является возраст клиентов, им должно быть не меньше 18 лет.…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...1927.aastal kutsus kohtuminister OttoTief (1889-1976) kokku Eesti õiguse ja õigusteadues tunuimate spetsilistide esindusliku koosoleku,et arutada ja otsutada põhimõttelisi küsimusi seoses TsS eelnõuga.Seal otsutati,lõplikult,et TsS väljatöötamisel võetakse aluseks kehtiv BES.Jüii Uluots väiis,et Eesti rahva on sellega juba kokku kasvanud.Edasisel eraõiguse kodifitseerimisel kuuneski juhtkujuks Uluots,ehhki eelnõu tekstiga töötasid komisjonid mudugi kollegiaalselt.Eelnõu avaldati 1935.aasal veel ilma võlaõigus osata,kui juba 1936.aasta vaiandis sisalda see kõiki osi.Uluots koostas ka eenõu seletuskirja,mis paljundati mimeogaafil ja saadeti tähtsamatele juriidilistele intitsioonidele arvamuse avaldamiseks..Õigusteaduse seltsid Tartus pidasid neile antud aega küll liialt lühikeseks,aga autasid rahvarohketel ühisitugitel 1936/37.aasta sügistalvel eelnõu päris intensiivselt ning tegid ühtlasi hulga parandusettepanekuid.Eesti pürgimist uue tsiiilseadustiku poole on kohene võrelda lõunanaabitega,sest mõlemad alustasid uuelt positsioonilt.Nagu Eesti,nii pidi ka Läti leidma lahhenduse,mida teha endise Vene impeeiumi Läänemere provinside päandiga eraõigises.Ka seal laiendati kõigepealt BES kehtius kogu elanikkonnale,tehes samuti erandi neile aladele Latgales,mis varem olid kuulunud Vitebski kubemangu ja kus seega kehtis Vene keisriiigi aegne õigus.Lätlased olid aga otsutavamad ni BES refomimisel ükslkseadutaga kui ka uue tsiviilsedustku väljatöötamisel.1934.aasta mais võimu haaranud ja parlamendi laiali saatnud Karlis Ulmanis (1877-1942) kaskis seni Eestiga võrdlemisi sarnaselt kulgened ettevailstustöö kiiresti lõpetada.Presideni ja peaministri ameteid ühendava Ulmanise nimepäeval 28.jaanuaril 1937 kinnitas Läti valitsus tsiviilseadustiku ,Cillikuns'',mis jõustus 1.jaanuail 1938.aastal.,,President Ulmanise tsiilsadustiku'' koostajatele kingiti seadustiku isiklikud kuldkaanelised eksemplarid.Eesti TsS ei saa uhkeldada ei pidulike pühitsemisaktuste ega kuldkaaneliste väljaannetega.Kuigi Konstantin Päts oli 1934.aastal kehtestatud erakorralises olukorras ja hiljemgi varmas kasutama presideni dekreediseadusandlust,ei kiirustanud ta TsS eelnõu kinnitama,ise ega lasknud seda teha ka vaiiusel.Ometi oleks ta võinud seda samui juba 1937.aastal teha-eelnõu oli ju oemas.Selle asemel jättis…


03.02.2020
Raivo Laar
31, Tartu, Eesti

Intellektipuue ei takista sportimistVaimse puudega inimesed ei erine väliselt teistest karvavõrdki, nende silmad säravad ehk veelgi rohkem. Nii oli möödunud neljapäeval terve Rakvere staadion täis särasilmseid inimesi, kes osalesid eriolümpia rahvuslikel suveolümpiamängudel.Loe lähemalt: https://virumaateataja.postimees.ee/858144/intellektipuue-ei-takista-sportimist


03.02.2020
Raivo Laar
31, Tartu, Eesti

VÕIDUMEES: Raivo Laar on aja jooksul võitnud terve portsu medaleid, kuid olümpiaauhinnad on talle kõige kallimad.

Foto: Teet Malsroos

Viis aastat tagasi lõi hullunud joodik Raivo Laari 21 korda noaga näkku, kaela ja kehasse. 13aastane poiss taastus ülirasketest vigastustest aastaga, hakkas pärast seda jooksma ning võitis tänavu eriolümpiamängudel kaks medalit.


Loe lähemalt https://www.ohtuleht.ee/250337/surmasuust-olumpiasangariks


aleks30
62, Põlva, Eesti

... Naised Eesti õiguses 1918-40 ja tsiviilseadustiku väljatöötamisel.Esimese olustik ja tingimused avasid kogu Euroopas naistele uusi võimalusi mitte ainult kutseelus,vaid ks kõghariduses.Kui varem tohtisid na näid näiteks Tartu ülikoolis õppida vaid vabakuulatena,siis 1915.aastast juba täieõiguslike üliõpilastena.1917.aastal andis Venemaa Ajutise Valisuse määrus neile loa astuda riigiteenisusse.TÜ õigusteaduskonna lõpetamiseni jõudsid esimeste naistena Ilse Zimmermann (1895-1941) 1922.aastal ja Elis Aron (1696-1982) 1923.aastal,kokku oli naisi 1920-30.aastatel õigusteadukonna lõpetanute hulgas 143 ehk 8,8%.Tööd leiidsid nad enamasti vannutatud advokaatide abidena,nei oli 42.Esimestena võeti 1923.aastal sellele kohale Auguste Susi (1900-1982) ,kes juba aasta hiljem Susi-tannebaumina (a-st 1939 Tanner) kandideeris esimese naisena Eesis kohtameti kandidaadiks.Kohtupalati esimees lükkas tema kandtituuri tagasi js ehhki Riigikohus rahuldas Susi-Tannebaumu kaebuse soolis diskrimineerimise tõttu,ei saanud tamast ega ühesku teisest naisest enne 1940.aastat kohtunikku ega ka kohuameti kandidaati.1930.aastal sad vannutatud advoaatides Hilda Remann (a-st 1932 Poom;1900-1992) ja Marta Kufeldt (a-st 1932 Jõeäär;1897.1981);kuni kuni 1940.aastani sai vannututud advkaadiks kokku 22 naist.Esimesna sai natariks Ilma Saarepera ( Saarepea;1912-1944),kes võttis sella ameti 1936 aastal Võhmas üle oma sama aastal surnud isalt ja jäigi ainsks naiseks notarite seas.Esimese nasena kaitses 1939.aastal õiguisuteaduse magistri kraadi Jaan Poska tütar Veera Pokska-Gtüthal (1898-1986) väitekiraga ,,Rööõigusliik noortekaitse'';doktri kaadini ei jõudnud veel ükski naine.Akadeemilise õiguhariduse omadanud naised osalesid eelkõige abielu-ja pereknnaõigusilkes ,aga ka noorte õigusi ja lastekaitset puudutavates väitlustes.Oma seisukohti avaldasid nii ülldajakijanduses kui ka peamislt naistele mõeldud väljaannetes.TsS eelnõu kohta esitasid arvamust Eesti Naisliit ja Eesti Akadeemiliste Naite Ühing.1934.aastal esitasid vandeadvkaadi abid Veera Poska-Grünthal,Olinde Ilus ( snd  Soonetets;1900-1988) ja Vima Anderson ( 1898-1965) alternatiiviiviina perekonnaseaduse eelnõu,mis Skaninaavia riikide eeskkujul seadis eesmärgiks TsS…


Katrici
46, Roseau, Dominikaani

Вы ищите где можно заказать ремонт холодильников Черкассы то, вы попали туда куда нужно. У нас профессиональная фирма которая занимается тем, что ремонтирует как старые так и новые холодильники самых разных моделей и модификаций. Нам доверяют не только клиенты, но еще и производители, так как знают, что мы установим их запчасти выгодно для клиента и выгодно для них. Мы делаем все, для того, чтоб ваш холодильник служил вам долго и приносил только радость. Сертифицированные запасные части дадут много лет вашему холодильнику. Как правило после наших работ еще несколько лет вы сможете совершенно без всяких проблем пользоваться данной техникой.

Кстати, если вам также понадобится заправка холодильника старого фреоном вы можете заказать его у нас. Вот тут https://rem-holod.pp.ua/zapravka-holodilnika-freonom/ цена явно намного ниже чем почти у всех наших конкурентов. Работайте только с сертифицированными мастерами, дабы избежать обмана.


Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.