Päevikud


New York
23, New York, USA

Wie Sie wissen, gibt es mit der Entwicklung des Internets immer mehr Kommunikationsgeräte, und die Verbreitung von Informationen wird immer transparenter. Die Privatsphäre vieler Menschen kann nicht garantiert werden. Jetzt sind sich immer mehr Menschen der Schwere des Problems bewusst. Wenn Kunden online einkaufen, bietet eine Jammer Site viele Geräte, die über den Rahmen hinausgehen. Wir garantieren qualitativ hochwertige Produkte, einschließlich verschiedener Arten von Störsendern. Sie können Probleme mit der Sicherheit persönlicher Informationen und einige kleine Probleme in Ihrem Leben effektiv lösen. Der mitgelieferte Hochfrequenzteil und der Niederfrequenzteil wurden installiert. Es unterstützt dieses Breitband. Senden Sie den gleichen Signalstörsender.

4G störsender

Später sind Störsender nicht mehr auf Handy-Störsender beschränkt. GPS-Störsender, WiFi Störsender, Drohnen-Störsender und andere Arten von Störsendern sind nacheinander aufgetreten, und das Erscheinungsbild hat sich gegenüber den frühen Desktop-Störsendern stark verändert. Es ist heute ein tragbarer Störsender, der jederzeit und überall mitgeführt werden kann, um Ihre persönliche Sicherheit und Informationssicherheit zu schützen.

Interferenzgeräte für Mobiltelefone und PHS haben viele Vorteile. Der Standort entwickelt und verkauft Geräte. Smartphones und tragbare Störsender sind normalerweise repariert. Kompatibel mit allen Handyfrequenzen. Sie müssen das Telefon auch anhalten, um das Telefonsignal vollständig zu deaktivieren. Der Sperrabstand von Funkwellen ist sehr groß. Die Qualität ist auch gut. Sie können lange arbeiten. Gute Blockierwirkung. Es kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Dies ist sehr zutreffend. Ausgestattet mit hoher Leistung.

Das erste Mal, als ich den Störsender sah und erkannte, dass er sich im Prüfungsraum der High School…


aleks30
63, Põlva, Eesti

...Raske oli Moskval veriselt selle vastu astuda. ,,Eestimaa laulu korrallas RR,kuid suurima tähelepanu nppas Trivimi Velliste jutuga meevargil karust.Ega''s ENSV Ülemnõukogu soovinud suveraänust arutada,kuid Moskva pani ta sundseisu.Seal tuldi välja põhiseaduse täiendustega,mis justkui kõrvaldanuks liiduvabariikide õiguse NSV Liidust lahkuda.Ehhki Moskva seda õigust tegelikkuses eiras,väljendus selles siiski liiduvabariikide vormiline suveräänsus.Selle kaitseks võttis ENSV Ülemnõukogu Väljase juhtimisel vastu ,Deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsuset''.Mitte uue suveräänsuse kuulutamine,vaid selgitus vormilselt ammu olemasoleva kohta.Umbes nii nagu Asutav Kogu andis välja 19.5.1919 seletuse ,,Eesti riiklilisest iseseisvusest ja rippumatusest''.NSV Lidu kehtivat põhiseadust tõlgendas ENSV Ülemnõukogu Eestile soodsalt.See ajas Moskva marru.Räige deklaratsioon tagasi võtta keskendus eriti Rüütlile.Arnold Rüütel pidas vastu.See ENSV Ülemnõukogu kuulutas ka eesti keele ainasaks riigikeeleks.Kuidas on võimalik.et seda tegi kogu,mille olid aastl 1985 kokku pannud Moskva määratud haldurid?Nemad ju valisid kandidaadid ühekandadivalimitele.Miks nad ei noppinud Moskva-meelesemaid? Sellepärast,et nad ei tednud kes on kes.Natuke vabama režiimu puhul oleks meelsus teada olnud.Aga siis,kui too Ülemnõukogu 1985 kokku pandi,oli tsensuur veel selline,et tegelik meelsus ei paistnud välja.Kuna valdav enamik eestalasit olid eestimeelsed,siis vastavalt sattus neid ka Ülemnõukokku.Nõukogude Liidu uuelaadse rahvasaadikute kongressi valimised olid Eestis üsna vabad ja need võitis ülekaalukalt Rahvarinne.Nendega ulatus ehtne eesti hääl esmakordeselt Moskva võimukoridoridesse.Eriti Marju Lauristin sai selgemaks teha,kui vastik on eestlastele olukord ja miks see nii on.Tekkinud isiklikud sidemed aitasid ära hoida arusaamatusi,millel võinuks olla verised tagajärjed.Aga veel enam:Eesti esindajad äratasid teisi alluvaid rahvaid,ajades lõpuks lõhki.Balti riikide annektsioon maksis impeerimile kibedadalt kätte,võtiis aega,mis võttis.Balti kett oli Eesti Rahvarinde algatus.EMS aitas oluliselt kaasa.Sellest said Balti rahvad maailma suurajalehtedes päeva suurima pealkirja.Moskva vastas varjatud genotsidiähvarduega,Nähtavus üle…


aleks30
63, Põlva, Eesti

Laulva revolustiooni sümfoonia(1967-1992)

Jälle oli keskmeks maa ja laul.Maa mis sõna otseses mõttes ähvardas jalge all vajuda seal,kus võõrvõim tahtis kaevandada fosforiiti.Laul,mis korra veerandi samale nõlvale kokku tõi.Kuidas rääkida lühidalt laulva revolutsiooni aegsest poliitikast,kui üle 50 aastasel lugejal on meeles palju rohkem üksikasju?Ta üteks:peaks mainima ka seda ja seda!Kuidas iseloomustada seda aega ajalooises tagasivaates,kui möödudud oli ainult paarkümmend aastat ja paljud tegelaed on veel elus.nende edaspided teod heidavad paratamatult kõrvalvalgust ka varem tehtule.

TIPPOTSUSED JA OTSUTAJAD

Millsed olid kõige otsutavamad sammud teel iseseivusele ja millised poliitilsed rühmad neid ette võtsid? Eristan nelja poliitilist peavoolu:Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) eestimeelne osa;Rahvarinne(RR),kelle peaosast arenes Keskerakond;Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS),kelle varjust koorusid Eesti Kongress (EK),Eestu Komitee ja lõpuks erakond Isamaa;Eesti Rahvuliku Sõltumatuse Partei ERSP).Alguses tegi otsuseid EKP ja selle kontrolli all olev ENSV Ülemnõukogu.Teised said algatada ja rahva toetusel nõuda,aga ainulu võimul olev EKP sai  toetada - ja Moskvas oma nahaga vastutada.Vabade valimitega kandus see või ja vastutus Rahvarindele.Lõppjärgus tugevnes tekkiva Isamaa asend.Fosforiidisõda haaras tervet rahvast.See algas meeleheitest maapinna kaotamise pärast.Õnnesutudes muutus see meelekindluse lätteks.Peamised kandjad suundusid hiljem enamasti EMS-I ja RR-I,tihti mõlemaase.Hirvepargi protest Molotovi-Ribbentropi pakti vastu nihutas protesti keskkondlikust poliitilseks - ja see toimus Tallinna Kommustliku linnavalitsuse ametlikul loal.Põrandaalune vastupanu tõõusis põrandale.Peasangariteks olid teadagi poliitilsed erimeelsed ( nii nagu äsja vangist vabanenud Lagle Parek),kes sel asutasid Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi (MRP-AEG).Selle alusel loodi augustis 1988 Eesti Raahvusliku Sõltumatuse Partei ERSP)Neljamehe Isemajndava Eesti (IME) programmi koostas Edgar Savisaare algatusel 10 ENSV kesktasandi ametnikku,ent alla kirjutda julges ainult neli.Eesti poliitikasse jäid neist aastaküneiks Savisaar ja…


aleks30
63, Põlva, Eesti

... Isikike visiitide jooksul said BATUN i liikmed sõbralikke näpunäiteid,kudas Balti vabadusnõuet osavamalt esitada ja õppisid sellest.Aastakümnete kesetel levita BATUN teavet,et on olemas omaette kultuuriga maad nagu nagu Leedu,Läti ja Eesti-Laulva revolutsiooni eel oli Balti vabaduspüüe sellega maailma diplomaatidele tuttav.Tegevusele Balti tuleviku eest kaasnes heitlus Balti  ajaloo pärast:kas seda üldse vaja ön ja kas peale jääb tõesem ajalugu või nõukogulik võltsing.1968.a asutatud Uurimusste Edendamise Ühing (AABS)  varustas BATUN-i ja maailma asjaliku teabega Balti mineviku ja oleviku kohta.AABS-i ajakiri Journal of Baltic Studies saavutas õpetlaste respekti a tegi Balti kultuurid rohkem tuntuks läänemaalimas.Kuna AABS-i konverensidel ajakohast Balti kultuuri rahulikult arutati,pidasid mõned pagulasaktivistid AABS-iliiga leplikuks,sama ajal kui Moskvas kirjutati,et AABS salakavalalt nõukogudevastane.Esimesed kutsed  Nõukogude Eesti õpetlastele osaleda AABS-i konverentsil läksid välja 1972.Alles 1984.a andis murenev režiim neile selleks loa.Ingiliskeelseid raamatuid Balti ajaloo ja tänapäeva kohta ilmus 1950.a paliku ( eriti Evald Uustalu ,,Eesti rahva ajalugu'',1952).Siis tuli mõõn 1960-ndate kskspaigani.Laia levikuga kirjasustel ilmus edaspidi Georg von Rauchi ,,Balti riikide isesiseivusaastad 1917-1940'' ( 1974) ,Tõnu Parmingu ja Elmar Järvesoo toimetatud ,,Ühe nõukogude vabariigi süvauurimus:ENSV ''( 1978),Romuald Misiunase ja Rein Taagepera ,Balt riigid:sõjaaastad 1940-1980'' (1983) ja Toivo Rauna ,Eesti ja eestalesd'' (1987)..Ainulaadse sifeme erimeelsestega osksas Eesti 1980-ndate algul rajada Ants Kippar ja tema Eesti  Vangistatud  Vabadusvõitlejate Abistamiskeskus Stokcholmis.EVVA avaldas trükis kõik ,,Lisandusi...'' kogudud ning eestikeelse raamatu erimeelsete Nikluse ja Kuke kohta.Ta saatis teavet pagulasajalehtele ning Amnesty Inernationalile.Suuresti EVVA andmestiku varal sai teoks ingliskeelne raamat Kuke a teiste erimeelsete kohta.Nooremate pagulaste poliitiline aktiivsus avadus laulva revolusiooni eel,kui erimeelsed Eestis ainet andsid.Balti keskorganisatsioonid korraldasid 1985a Kopehaagenis Rahvusvahehelise…


aleks30
63, Põlva, Eesti

...Satelliitluse mõtet pidanuks pollitikud paguluses eraviisiisiliselt ette söötma lääneriiikdele.!950-ndatate alguses,kui need veel Balti küsimust tõstatasid.BATUN - Balti Apell ÜRO-le UAS-s üles kasvanud sugupõlve üritus alates 1966.aastast.Algseks peasihiks oli tutvustada Balti lähiajalugu ja okupatsiooni uute riikide diplomaatidele,kes saabusid ÜRO-sse dekoloniseerimise tulemusena.Ned oli üle saja.Kui Baltimaadest hakkas tulema teatateid ininimõiguste rikkumisistset,siis laienes tegevus kõigi ÜRO riikide alalsteke esendusustele New Yorgis ja ka inimõiguste komisonie Genfis.


Tinkaaa
34, Kharkiv, Ukraina

Прогнозы на спорт зародились вместе с беттингом и активно развиваются. Это заранее известные результаты игры. Зная исход, беттер спокойно делает ставку и ждет выигрыш. 100%-ых предсказаний не существует, но есть ресурсы, которые угадывают до 90% матчей. Особенно они актуальны для футбола.

Что надо знать

Составить прогноз можно самому. Для это используется три направления:

Статистика. Соберите данные - сколько матчей выиграла команда и за какой промежуток времени. Статистика помогает выявить не только победителя, но и лузера. Спрогнозированный проигрыш тоже полезен – вы знаете на кого ставить не нужно;

Анализ. Статистику нужно проанализировать. Кроме результатов игры, анализируют разные нюансы. Например, команда выигрывает каждую 4 игру, или проигрывает только на чужом поле и т.д.;

Математический расчет. После сбора всех данных победу можно рассчитать математически. Это называется теорией вероятности.

Кто составляет

Если весь этот набор кажется вам очень сложным, можно воспользоваться готовыми данными об исходе события. Их составляют профессионалы, которые называются капперы. Эти люди хорошо разбираются во всех нюансах и могут спрогнозировать матч с высокой точностью. За свои услуги аналитики-профессионалы берут деньги. Букмекерские конторы высокого уровня держат целую команду таких людей, чтобы планировать коэффициенты ставок.

Капперы-новички тоже могут спрогнозировать событие. Иногда, не хуже профессионалов.

Составить предсказание может специальная компьютерная программа. Она рассчитывает статистику, применяет анализ данных. Программное обеспечение может принести пользу, но оно также платное.

Можно ли верить

Большинству спортивных предсказаний на честных ресурсах доверять можно. Профессиональные каперы удерживают аудиторию, стремятся угадывать точный исход всегда. Новички хотят заработать своих поклонников и тоже не отстают.


aleks30
63, Põlva, Eesti

..Nende kalendris püsis 20 aastat vana leht.Sma ajal ohustas Eestis vene sisseränd.Sellest tardumusest murdis välja 1960-ndate lõpu poole üks tulemusteta katse ja kaks püsivat tegevusjoont:Ungari tee toetus,BATUN ja AAS.Kolm noort täppisteadlast koostas 1965.a soovituse USA valitsusele veenda NSV Liitu nihutama Balti riiigid Ungari sugusesse olukorda-kommunistlik ,,rahvadrmokraatia''väljaspool NSV Liitu.nendes polnud vene sisserändu ja see oli koostajate peasiht.Ettepanek ise teadagi rõhutas seda,mida NSVL ja USA võidaksid.Seda katset saada Balti riigid natuke kaugeemale Moskva otsehaardest,tõlgendas enamik pagulalehti vastupidiseks,just nagu see kindustaks Moskva võimu.USA välisministeerium pidas ettepanekut teiistes pagulasmärgukirjatest realisllikumaks,ent siiski teostamatuks.moskva asehaldurid Eestis vaikisid mitu aastat ja asusid siis satellitlusse mõtet hurjutama Trooja hobusena.Ettepanek oli hilinenud.


aleks30
63, Põlva, Eesti

...Pandi pahaks,kui skaudijuht Heino Jõe eesti päevade peakõnes Torontos 1964.a välja ütles,et pagulased on väikevend ja suur vend on ikkagi Eestis.Sõna ,,kodueesti'' tekkis alles hiljem,kui eesti kultuur kõduneva võõrrežiimi varjust selgesti esile kasvas.1960-ndate keskel aga oli pagulastel näha vaid Nõukogude Eesti.Kas rõhutada ,,Nõukogude'' ja hoiduda eemale või rõhutada ,,Eesti'' ja katsuda taasda sidet? Kas peale jääb võõra viha vormi vastu või armastus oma sisu vastu?See lõhestas pagulaskonda.Madalseis saabus 1960-ndate alguses.Viimaseid iseseisvusaastail välja arenenud ,,poliitikuid paguluses'' asendasid ,,pagulaspoliitikud'' (Hellar Grabbi sõnul),kes keskenusid pagulaskonna siseküsmustele.Poliitiline pagulakond tootis ülivähe poiitolooge.Välismaailm oli Balti riigid maha kirjutanud Danzigi vabalnna suguse ajutise nähtena kahe maailmasõja vahel.Lääneriigid katsusid Balti küsmust tõstada viimast korda ,,nelja suure'' konverentsi eel aastal 1955.Et seda uuesti kergitada,oli vaa heas inglise keeles esitust,mis lähtuks tänapäevast ja lääneriikide tõekspidamistst,et noid arusaamu natukenegi nihutada.Pagulased aga kippusid saatma eesti keelest tõlgitud märgukiru,mis esitasid eesti arusaama sellest,mis oli juhtunud 1940-ndate alguses,sest nüüdisaegne Eesti oli nende jaoks must auk.
New York
23, New York, USA

Störsender werden zu einer neuen Quelle für Lärmbelästigung und beeinträchtigen die normalen Arbeitsanweisungen. Mit der weit verbreiteten Nutzung von Mobiltelefonen hat sich die Nutzungsumgebung von Konferenzräumen, Gerichten, Bibliotheken, Schulen und anderen Orten weiter verschlechtert. Der Lärm und die ernsthafte Atmosphäre, die von Mobiltelefonen erzeugt werden, beeinträchtigen die normale Arbeitsleistung der Menschen und zerstören dadurch die Ruhe dieser Orte. Eine neue Art der Intervention bei menschlicher Kriminalität, die sich auf die soziale Stabilität auswirkt.

4G jammer

Einige Opportunisten verwenden getestete Mobiltelefone für Betrug, Terroristen und Feindseligkeiten, andere verwenden Handybomben, die Anzahl der Mobiltelefone mit einer Chance und die Tatsache, dass Kriminelle zu kriminellen Werkzeugen geworden sind, wirken sich auf die Stabilität der bösen Gesellschaft der Telefonstörsender aus. Das Unternehmen hat einen Signalstörsender für Mobiltelefone entwickelt, mit dem die oben genannten Probleme effektiv gelöst werden können. Handy jammer können Sicherheitsinformationen wie Elektrozaunnetze und neue Produkte generieren. Diese Informationen bilden an bestimmten Stellen elektromagnetische Signale, um die Basisstation zu schützen, sodass das Telefon keine Daten empfangen kann. Diese Informationen werden vom Mobiltelefon generiert. Beseitigt die negativen Auswirkungen der Unfähigkeit, eine Verbindung mit der Basisstation herzustellen, auf die Sicherheitsrolle.

Installations- und Bedienungsanleitung Der Peeping-Detektor verwendet die neuesten Jumper-Komponenten und integrierten Schaltkreise. Alle Signalstörsender für Mobiltelefone bieten die Vorteile einer hohen Leistung, einer einfachen Installation und eines langfristigen Dauerbetriebs. Der Herstellungsprozess ist ein ideales und zuverlässiges Sicherheitsprodukt. Schützen Sie die Umwelt strikt, halten Sie sich strikt an das Stabilitäts-, Zuverlässigkeits- und Qualitätssystem, verbessern Sie die Informationssicherheit…


24.07.2020
ELU10
31, Tallinn, Eesti

kui palju te olete muusika plaate teinud fännid ja kuulanud ja vaatanud meie etendusi ja palju olete küsinud autogramme ja lugenud meie NOORTE meedia


Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.